Yönetim menüsü aşağıdaki seçeneklerden oluşmaktadır:

Terminaller: Ticari otomasyon sistemini ya da sisteme bağlı uygulamaların çalıştırılabileceği bilgisayarların ya da veri dağıtıcı (Gateway, Remote access server) makinelerin her biri terminaldir. Bu tanımlar, Terminaller menü seçeneği ile kaydedilir.

Gruplar: Kullanıcıların ait olduğu grupların tanımlandığı ve grup yetkilerinin belirlendiği menü seçeneğidir.

Kullanıcılar: Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı menü seçeneğidir. Kullanıcı tanımının yanında o kullanıcının bağlı olduğu grubun belirlenmesi, kullanıcı yetkileri gibi işlemler bu bölümden yapılır.

Firmalar: Firmaya ait ambar ve çalışma dönemi tanımlarının yapıldığı menü seçeneğidir.

Firma Tanımlama Sihirbazı: Firma tanımlama sihirbazı ile firma, dönem, ambar, kullanıcı, terminaller sizin tarafınızdan seçilecek kurulum aşaması dikkate alınarak oluşturulur.

Veri Merkezleri: Veri merkezi tanımlarının kaydedildiği seçenektir.

Doküman Yönetim Sistemi Bağlantıları: Operasyonel işlemlere ait dokümanların etkin bir şekilde izlenebilmesi için kullanılır. Doküman yönetimi ile kağıt kullanımı en alt düzeye indirgenir, dokümanlar iş akışına uygun olarak tutulur, e-posta ile ilgili kişilere gönderilir ve dokümanların tarihçesi elektronik ortamda izlenir.

Kayıt Numaralama: Ticari sistemde yapılan işlemlere ait fişlerin numaralandırılmasında kullanılacak, firmaya özel numaralandırma şablonlarının tanımlandığı seçenektir.

Web Hizmeti Bağlantıları: Web hizmeti bağlantılarının kaydedilmesinde kullanılır.

Web SayfasıTasarımları: Web sayfasında yer alacak bilgiler, müşterilerin firmaya erişim bilgileri, firmanın finansal bilgileri, uygulanacak kampanyalar ve ulaşılacak diğer linkler Web Sayfası Tasarımları ile kaydedilir.