Alınan/verilen hizmet ve hizmet grubu kartının tüm ambarlardaki durumu hizmet kartı üzerinde F9 menüsünde yer alan Ambar Durumu seçeneği ile izlenir. Ambarlar penceresi tablo biçimindedir. Tablonun satırlarında ambarlar, kolonlarında ise ambar ile ilgili toplamlar yer alır. Tablonun çizgiyle ayrılmış son satırı tüm ambarlar için toplamları gösterir. Kolonlarda her ambar için Hizmet Miktarı, Sipariş Miktarı, Sevk Miktarı ve Son Hareket Tarihi görüntülenir.

Ambar Detay Bilgileri

Ambara ait ayrıntılı bilgilere erişmek için Ambarlar penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Hizmet Durumu: Alınan ya da verilen hizmetin seçilen ambardaki durumunu gösterir.

Hizmet Toplamları: Alınan ya da verilen hizmetin seçilen ambardaki miktar ve tutar bilgilerini görüntüler.

Hizmet Hareketleri: Alınan ya da verilen hizmet kartının seçilen ambardaki hareketlerini listeler.