Hesap planı, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluşan ve işletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan bir yapı olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşur. Gerekirse alt hesapların altında başka alt hesaplar da yer alır.

1994 yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti genelinde hesap planları standart hale getirilmiştir. Hesaplar kebir hesap (ana hesap) düzeyinde aynıdır.

Her işletme, muhasebe sistemlerini Standart (tek düzen) hesap planı olarak adlandırılan hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların işleyiş şekilleri hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibidir.

Standart yani tek düzen hesap planı sadece ana hesapların standart olmasını mecbur tutar. Standart hesap planı firma ve dönem dosyaları oluşturulurken ana hesap düzeyinde otomatik olarak oluşturulur. Bu hesapların altında yer alacak alt hesaplar ise Hesap kartları seçeneği ile açılır.

Sektöre Göre Hesap Planı

Muhasebe hesap planları sektörlere göre oluşturulabilir. Yeni firma tanımlanırken hesap planı oluşturma safhasında belirtilecek sektöre göre hesap planları alt hesaplarla birlikte otomatik olarak Hesap Planı listesine kaydedilir.

Hesap Kartları, Genel Muhasebe Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Hesap kartları seçildiğinde Hesap Planı liste penceresi açılır. Muhasebe hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için hesap kartları listesinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak açılan İşlemler menüsündeki seçenekler kullanılır. Muhasebe hesapları menü seçeneklerinin işlevi aşağıdadır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni bir muhasebe hesabı açmak için kullanılır.

Değiştir

Hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Muhasebe hesabını silmek için kullanılır.

İncele

Muhasebe hesabını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen hesap bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen muhasebe hesaplarının topluca silinmesinde kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı Hesap Planı Listesi’nde muhasebe hesabını bulmak için kullanılır.

Filtrele

Muhasebe hesapları listesini, istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Hesap Özeti

Seçilen hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Hesap Özeti Grafiği

Hesap özetinin grafik olarak alınmasında kullanılır.

Döviz Toplamları

Muhasebe hesabının işlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hareketler

Hesaba ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Ekstre

Muhasebe hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Dağıtım Şablonları

Muhasebe hesabına ait hareketlerin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtımında kullanılacak şablon tanımlarının kaydedilmesinde kullanılır.

Masraf Merkezi Hareketleri

İlgili muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Hesap planı listesinde kayıtlı hesap sayısını listeler.

Güncelle

Hesap planı listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Seçilen hesaplara ait bilgileri toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Muhasebe hesabı ya da hesap listesine ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.