Malzemeler/hizmetler için istenen sayıda satış fiyat kartı açılabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı kartta belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.

Fiyat tanım kartının üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır. Tür, kod ve açıklama alanlarına bilgi girilemez. Seçilen malzemeye ait bilgiler bu alanlara aktarılır.
Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu satış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

Kodu: Satış fiyat kartının kodudur.

Türü: Fiyatın malzeme ya da malzeme sınıfı için geçerli olacağı bu alanda yapılacak seçimle belirlenir.

Malzeme Kodu: Satış fiyatının tanımlandığı malzemenin ya da malzeme sınıfının kodudur. "..." üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Malzeme / malzeme sınıfının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kod alanında belirtilen malzemenin açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da kayıtlı tanımlara ulaşılarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir.

Statüsü: Malzeme satış fiyat kartının kullanımda olup olmadığını belirtir. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında satış fiyat kartı fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yetki Kodu: Satış fiyat kartının yetki kodudur.

Marka Kodu: Malzeme satış fiyatın marka kodudur.

İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerine ait işlemlerde geçerli olacağını belirtir.

Birim Fiyat: Malzeme satış fiyatıdır.

Birim Seti: Malzemenin kullandığı birim setini belirtir.

Birim: Malzeme özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleşebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleşebilir ve bu birimlere ait farklı satış fiyatları olabilir. Bu alan, fiyatın seçilen birim setindeki hangi birim için geçerli olduğunu gösterir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir.

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Malzeme için tanımlanan satış fiyatının, malzeme için ana birim dışında tanımlanan diğer birimlere çevrilip çevrilmeyeceği bu alanda tanımlanır.

Grup Kodu: Malzeme satış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme satış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.

Cari Hesap Kodu: Satış fiyatının geçerli olacağı cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubuna göre fiyat tanımlamak mümkündür. Cari hesabın ticari işlem grubu bu alanda belirtilir.

Cari Hesap Yetki Kodu: Cari hesabın yetki kodudur.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesap için 5 ayrı özel seçilebilir.

Grup Kodu: Malzeme satış fiyatlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme satış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.

Ödeme Planı: Verilen fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satış fiyatı, satışı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Hareket Özel Kodu: : Malzeme Satış Fiyatlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır.

Ticari İşlem Grubu: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.

Varyant Kodu: Tanımlanan fiyat kartının varyantlı bir malzemeye ait olması durumunda fiyatın hangi malzeme varyantına ait olduğunu belirlemek için kullanılan alandır. Malzemenin varyantları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Öncelik: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Kartta verilen satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Başlangıç / Bitiş Saati: Kartta verilen satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Sıralama: Fiyat tanım kartı sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından verilir.

Teslimat Kodu: Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.

Temin Süresi: Malın temin süresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet satışlarında malzeme/hizmet satış fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem İşletmeni'nde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir.  Kullanıcının, birim fiyatı, satınalma fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır.

Stok Çalışma Bilgileri'nde yapılan seçime göre satış işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "Fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.

e-İş Ortamında Geçerlidir: Satış fiyatının e-iş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

e-Mağazada Geçerlidir: Satış fiyatının e-mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Koşul: Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu satış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir.

Malzeme satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan satış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. Örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse X1=002 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında Birim Fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Satış fiyatı için detay açıklama alanıdır.