Kısa Tanım:
 
Form içerisinde, Ana Sayfa ve Üzerimdeki İşler listelerinde hızlı aksiyon alma işlemlerinde buton görünümlerinin yönetilebilmesi amaçlanmıştır.
 
Açıklama:
 
Context.SetButtonVisibility metodu sadece form yüklendiğinde işleminde çalışmaktadır. Bu sebeple anasayfa ve üzerimdeki işler listelerinde form yüklenmeden ilgili formdaki aksiyon butonları düzenlenmek istenirse aşağıdaki yapı kullanılmalıdır.

Kod Örneği:

//LButtonVisibilityInfo tipini tutan bir liste tanımlanır.
List<LButtonVisibilityInfo> butonList = new List<LButtonVisibilityInfo>();

//LButtonVisibilityInfo tipinde nesneler oluşturularak listeye eklenir.
//LButtonVisibilityInfo nesnesi içerisine buton ismi ve görünüm durumunu parametre olarak alır.
butonList.Add(new LButtonVisibilityInfo("kol1",false));
butonList.Add(new LButtonVisibilityInfo("kol2",false));

//Kodlama aktivitesinde bir sonraki form için Context.ChangeNextFormButtonVisibility methoduna mevcut LButtonVisibilityInfo listesi eklenir.
Context.ChangeNextFormButtonVisibility(butonList);

Akış Dosyası (.xnm):

Aşağıdaki dosyayı indirerek uygulamaya aktarabilirsiniz. İçeri aktarma işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi için Aktar bölümünü inceleyebilirsiniz.

Aksiyon Buton Görünüm.nxm