Akış Analizi- Yönlendirme

Video anlatım için tıklayınız.

Tanım

Akış içerisindeki kaynakların verimli tüketimini sağlamak amacıyla yapılan analizdir. Akışı kaydetme, kontrol etme ve yayınlama işlemlerinde analiz edilmektedir. Elde edilen çıktılar, Analiz sekmesinden görüntülenir. 

Analiz sekmesi üzerindeki tabloda; Kolon gruplama ve filtreleme işlemleri mevcuttur. Önem, Kod ve Açıklama kolonlarından oluşmaktadır.

Önem: Yapılan analizlerde 5 tip önem derecesi mevcuttur. Bunlar; Uyarı(Blocker), Yüksek(Major), Düşük(Minor), Bilgi(Info

Kod: Analiz sonucu çıkan bulgunun kod bilgisidir. Her kodun ifade ettiği analiz detayı farklıdır. Analiz kodlarıyla ilgili detaylı bilgiye Analiz Kuralları bölümünde değinilmiştir.

Açıklama: Analiz sonucu çıkan bulgunun açıklama bilgisidir. 

Analiz Kuralları

Analiz kısmında akış içerisindeki kullanımlar gözlemlenerek kaynak israfına yol açan detaylar paylaşılır. 

Bu kapsamda analizi yapılan başlıklar aşağıdaki gibidir:

 LFR0001

LFR0001 : Fazla Kaynak Kullanımı | Veri kaynaklarının tekrarlı ya da gereğinden fazla kullanımı yönetilmesi zor, fazla kaynak tüketmektedir

 • Kod : LFR0001 
 • Açıklama : Fazla ve tekrarlı veri kaynağı kullanımı gereksiz kaynak tüketmekte, işeme tabi tutulmaktadır. Akış ve iş performansını etkilemektedir.
 • Bağlantı bilgisi ve  veri kaynağı rolsyn kod yapısı aynı olan veri kaynaklarının tespit edilmesi.
  • SeverityType : Major
  • Uyarı mesajı : 'XXX' veri kaynağı tekrarlı kullanımı kaynak israfı oluşturmaktadır. 
 • Veri kaynağı sayısı >= 15 tane üzerinde ise
  • SeverityType : Minor
  • Uyarı mesajı : X den fazla veri kaynağı kullanımı akışın yavaşlamasına neden olacaktır.
 • Veri kaynağı sayısı >= 30 tane üzerinde ise
  • SeverityType : Major
  • Uyarı mesajı : X den fazla veri kaynağı kullanımı akışın yavaşlamasına neden olacaktır. Lütfen gözden geçiriniz.
 LFR0002

LFR0002 : Fazla Kaynak Kullanımı | Bağlantı bilgilerinin tekrarlı kullanılması

 • Kod : LFR0002
 • Açıklama : Tekrarlı bağlantı bilgisi kullanımı bakımı ve  gereksiz kaynak tüketmekte, işleme tabi tutulmaktadır. Akış ve iş performansını etkilemektedir.
 • Connection bilgisi aynı olan bağlantıların tespit edilmesi.
  • SeverityType : Major
  • Uyarı mesajı : 'XXX' bağlantı bilgisi tekrarlı kullanımı kaynak israfı oluşturmaktadır. 
 LFR0003

LFR0003 : Fazla Kaynak Kullanımı | Kullanılmayan değişken kontrolü

 • Kod : LFR0003
 • Açıklama : Kullanılmayan değişkenler gereksiz kaynak tüketmekte, işleme tabi tutulmaktadır. Akış ve iş performansını etkilemektedir.
 • Değişkenlerin arama ilişki haritası ya da arama yapısı üzerinden referanslarının sorgulanıp kullanım durumunun tespit edilmesi.
  • SeverityType : Blocker
  • Uyarı mesajı : 'XXX' değişkenin referansı ve kullanımı bulunamadı. Gereksiz kaynak tüketimine yol açmaktadır.
 LFR0004

LFR0004 : Fazla Kaynak Kullanımı | Çok fazla değişken kullanımı kontrolü

 • Kod : LFR0004
 • Açıklama : Çok fazla değişken kullanımı akışın çok daha fazla kaynak tüketmesine ve performansını etkilemektedir.
 • Değişken sayısının 150 üzeri olması duruunda uyarı verilmesi. 
  • SeverityType : Minor
  • Uyarı mesajı : X den fazla değişken bulunmaktadır. Akışın yüklenmesi, işletilmesinde fazla kaynak tüketip, performansını etkileyecektir.
 • Değişken sayısının 250 üzeri olması durumunda uyarı verilmesi. 
  • SeverityType : Major
  • Uyarı mesajı : X den fazla değişken bulunmaktadır. Akışın yüklenmesi, işletilmesinde fazla kaynak tüketip, performansını etkileyecektir. Lütfen gözden geçiriniz.
 LFR0005

LFR0005 : Fazla Kaynak Kullanımı | İlişkilendirilmemiş veri kaynağı kontrolü

 • Kod : LFR0005
 • Açıklama : Kullanılmayan veri kaynakları gereksiz kaynak ve performans kırmaktadır.
 • değişken, aktivite ya da rolsyn üzerinde kullanılmayan ilişkisi olmayan veri kaynaklarının tespit edilmesi.
  • Arama yapısı üzerinden kontrol edilmesi.
   • SeverityType : Blocker
   • Uyarı mesajı : 'XXX' veri kaynağı hiç bir yerde kullanılmamaktadır. 
 LFR0006

LFR0006 : Fazla Kaynak Kullanımı | Veri kaynaklarının otomatik doldur seçeneği açık olanların sadece asenkron değişkenlerde kullanılmasının tespiti

 • Kod : LFR0006
 • Açıklama : Veri kaynağının otomatik doldur özelliği Açılır pencere, otomatik tamamlama, açılır liste bileşenlerinde kapalı olması performansı arttır. 
 • Otomatik doldur açık olan ve sadece yukarıdaki 3 bileşende kullanılanların tespiti
  • Arama yapısı üzerinden kontrol edilmesi.
   • SeverityType : Blocker
   • Uyarı mesajı : 'XXX' veri kaynağı  sadece asenkron bileşenlerde kullanıldığı için otomatik doldur özelliğini kapatınız.
 LFR0007

LFR0007 : Fazla Kaynak Kullanımı | Veri kaynaklarının fazla otomatik doldur özelliğinin aktif olması

 • Kod : LFR0007
 • Açıklama : Veri kaynaklarında fazla sayıda otomatik doldur özelliğinin aktif olması tekrarlı performans kırar. Her form işleminde yüklenmesini tetikler. Manuel akış başında yönetilmesi ya da asenkron methotlar ile kullanılması çözüm sağlar.   
 • Otomatik doldur özelliği açık 5 den fazla veri kaynak olduğunda
  • SeverityType : Minor
  • Uyarı mesajı : X tane veri kaynağının otomatik doldur özelliği açık. Performans kırar. Manuel yönetilmesi önerilir. 
 • Otomatik doldur özelliği açık 10 den fazla veri kaynak olduğunda
  • SeverityType : Bloker
  • Uyarı mesajı : X tane veri kaynağının otomatik doldur özelliği açık. Performans kırar. Manuel yönetilmesi önerilir. 
 LFR0008

LFR0008 : Fazla Kaynak Kullanımı | Kullanılmayan fonksiyon kontrolü

 • Kod : LFR0008
 • Açıklama : Kullanılmayan fonksiyon gereksiz kaynak tüketimine yol açmakta ve performansı etkilemektedir.
  • SeverityType : Blocker
  • Uyarı mesajı : X isimli fonksiyon hiçbir yerde kullanılmamaktadır.
 LFR1002

LFR1002 : Yönlendirme | Açılır liste veri kaynağına bağlı ise onun otomatik tamamlama değişkenine dönüştürülmesinin yönlendirilmesi

 • Kod : LFR1002
 • Açıklama : Açılır listenin otomatik tamamlama değişkenine yönlendirilmesi.
 • Açılır listelerin veri kaynakları dolu olanların isimleri ile otomatik tamamlama değişkenine yönlendirme
  • SeverityType : Info
  • Uyarı mesajı : X açılır listesi otomatik tamamlama değişkenine döndürülüp, asenkron hale getirilebilir. Performans arttırır.  
 LFR1003

LFR1003 : Yönlendirme | Filtre içermeyen veri kaynaklarını eğer açılır pencere ya da otomatik tamamlama değişkeni tarafından kullanılıyorsa Ön Bellek kullanımına yönlendirmesi

 • Kod : LFR1003
 • Açıklama :  Veri kaynak değişken filtresi içermiyor ve otomatik tamamlama- açılır pencere bağlanmış ise o zaman onun ön bellek kullan değerini aktif etmesi performans kazancı sağlar. 
 • Veri kaynak değişken filtresi içermiyor ve otomatik tamamlama- açılır pencere bağlanmış ise o zaman onun ön bellek kullan değerini aktif etmesi performans kazancı sağlar. 
  • SeverityType : Info
  • Uyarı mesajı : X veri kaynağında ön bellek kullan özelliğini açmanız açmanız Y  değişkeninde performans arttırır.
 LFR1004

LFR1004 : Yönlendirme | Akış kaynak incelemesi

 • Kod : LFR1004
 • Açıklama :  Daha önceden başlatılan işlerin dış performans çıktıların değerlendirilmesi. 
 • Akışa bağlı NWFLOGOPERATIONSPERFORMANCE tablosundan veri kaynaklarının tüketim seviyeleri sum yapıp, ortalama değerinin bulunması. Ortalama değeri 1 sn üzerinde ise aşağıdaki uyarı verilir.
  • SeverityType : Major
  • Uyarı mesajı : XX veri kaynağı  X1 akış içerisinde Y1 kadar çalışmış ve ortalama cevap süresi Z1 sn dir. Bu işlem akışın yavaşlamasına neden olmaktadır. Sorguda iyileştirme yapmanız gerekiyor. 
 • Akışa bağlı NWFLOGOPERATIONSPERFORMANCE tablosundan rest kaynaklarının tüketim seviyeleri sum yapıp, ortalama değerinin bulunması. Ortalama değeri 1 sn üzerinde ise aşağıdaki uyarı verilir. 
  • SeverityType : Major
  • Uyarı mesajı : XX rest aktivitesi X1 akış içerisinde Y1 kadar çalışmış ve ortalama cevap süresi Z1 sn dir. Bu işlem akışın yavaşlamasına neden olmaktadır.  
 • Akışa bağlı NWFLOGOPERATIONSPERFORMANCE tablosundan form yüklenme kaynaklarının tüketim seviyeleri sum yapıp, ortalama değerinin bulunması. Ortalama değeri 2 sn üzerinde ise aşağıdaki uyarı verilir. 
  • SeverityType : Major
  • Uyarı mesajı : XX form aktivitesi X1 akış içerisinde Y1 kadar çalışmış ve ortalama cevap süresi Z1 sn dir. Bu işlem akışın yavaşlamasına neden olmaktadır.  Değişken varsayılan değer atama, veri kaynak yükleme, değişken sayısı, form öncesi rolyn kullanımı bu süreyi arttırmaktadır. 
 LFR1005

LFR1005 : Yönlendirme | Context Performans Optimizer parametre değerinin kontrol edilerek default kullanılmasına yönlendirilmesi

 • Kod : LFR1005
 • Açıklama : Ayarlar servisinde bulunan Context Performans Optimizer parametre değerinin Default olması önerilmektedir. Ayar değişikliği yapıldığında Servisler ve Tasarım Aracı yeniden başlatılmalıdır.  
  • SeverityType : Blocker
  • Uyarı mesajı : Ayarlar servisinde bulunan Context Performans Optimizer parametre değerinin Default olması önerilmektedir.
 LFR1006

LFR1006 : Yönlendirme | Değişkenlerin değer değiştiğinde olayında kendi kendine değer atanamamasının yönlendirilmesi

 • Kod : LFR1006
 • Açıklama : Değişkenlerin değer değiştiğinde olayında ilgili değişkenin kendi değerine atama yapması akışın döngüye girmesine sebep olarak akışın çalışmasını ve yayınlanmasını engeller.
  • SeverityType : Blocker
  • Uyarı mesajı : X değişkeninin değer değiştiğinde olayında kendi değerine atama yapılması sonsuz döngüye sebep olabilir. Lütfen uyarlamanızı kontrol ediniz.