Amaç

Destek kaydına n tane resim eklenmesi ve rest api resim işlemlerinde performans iyileştirmesine yönelik altyapı çalışması hedeflenmiştir.

Destek Kayıtları Resim Sekmesinin Yenilenmesi

1- Destek Kayıtları Resim Sekmesinin Yenilenmesi

 • "Destek kayıtları > Resimler" sekmesinde 8 sabit resim giriş desteğinin kaldırılması

   Eski Görünüm

  • Yerine n adet ekleme yapılabilmesini sağlayan liste desteği eklenmesi

    Yeni Görünüm

Kullanım

Destek kaydı ekranına liste ekranına gelinir. Resimler sekmesini açılır. Resim eklemesi yapabilmek için "Ekle" butonuna basılır. 

 Resim Ekleme

Açılan ekran üzerinden resim dosya yoluna girilir ve resim dosyası seçimi yapılır.

 İlişkili Kayıtlar Resim

Bilgilendirme

Destek kaydını kaydetme işlemi bitmeden eklenen resim kaydını düzeltemezsiniz. Resim ekledikten sonra destek kaydını kayıt yapmanız beklenir.

Resimler için Yeni İş Nesnesi (PO_Image)

2- PO_Image İş Nesnesi

Resim bilgilerin tutuğu PO_Image nesnesi oluşturulması sağlanmıştır.

Tablo bilgileri;


 • Oid (guid)
 • OrginalImage (Image)
  • orjinal hali
 • Thumbnail32 (Image)
  • 32*32 dönüştürülmüş hali.
 • Thumbnail128 (Image)
  • 128x128 dönüştürülmüş hali.
 • Extension (string)
  • resmin formatı png, pdf vs.. Image.RawFormat  
 • Name (string)
  • resmin adı
 • TicketOid 
  • relation kayıtları için
 • ProductOid
  • relation kayıtları için
 • _CreatedBy
 • _CreatedDateTime
 • OptimisticLockField
 • GCRecord
Rest Üzerinden Desteklenmesi

3- API-Rest İşlemleri

Ürün kayıtları listesinin Rest üzerinden düzenlenmesi sağlanmıştır.

Rest İşlemleri için

http://localhost:64023/api/v1.0/tickets/ticketoid/ImageOid?sessionId=? ile ilgili ticketoid ye ait Thumbnail32,Thumbnail256,Oid,Extension,_CreatedDateTime, _LastModifiedDateTime gelir.

Ticket Oid: PO_Image tablosundaki destek kayıtları resim için TicketOid kullanılır. Session alınarak rest-api işlemi gözlemlenir.