Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına getirilen sınırın uygulamaya eklenmesi talebi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına 01.06.2023 tarihi itibariyle sınırlama getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname sisteminde yayımlanan duyuruya göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, her ayın 1 ila 20'nci (20'si dahil) günleri arasında 5.000 satır, ayın 21'i itibariyle ay sonuna kadar 2.000 satır olarak uygulanacaktır.

Satır sayıları ayın 1 ila 20'si arası 5.000'i, ayın 21'i itibariyle 2.000'i aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, "SGK Bildirimleri" bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilecektir.
https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Bu değişikliğe istinaden, E-Bildirge >Genel Kısıtlar alanına , "SGK bildirimleri satır sayısı " seçeneği eklenmiştir. 

"SGK bildirimleri satır sayısı " = Belirtilmemiş seçilir ise eski çalışma şekli ile çalışacak ve satır sayısına göre bölünmeyecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 5000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 5000 satır için asıl belge türü ile diğer 5000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 5000 EK seçilir ise 5000' lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır.  Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 2000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 2000 satır için asıl belge türü ile diğer 2000 lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 2000 Ek seçilir ise 2000' lik satırlar için ek belge türü ile excel ve txt dosyaları oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.