Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Bordro zarfında işyeri için "içinde" kısıtı verilmek istendiğinde uyarı alınmaması talebi

Bordro zarfında kısıt sekmesinde işyeri için "içinde" kısıtı verilmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

2 İl/İlçe/Semt bilgilerinde ismin alanında Türkçe karakterler var ise arama rehberinde çıkması talebi

İl/İlçe/Semt bilgilerinde ismin alanında Türkçe karakterler var ise arama rehberinde çıkması sağlanmıştır.

3 Meslek kodlarının isimlerinde Türkçe karakter varsa, rehberlerde isme göre arama yapılabilmesi talebi

Meslek kodlarının isimlerinde Türkçe karakter varsa, rehberlerde isme göre arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

4 Eksik çalışması olan çalışanda özel sağlık sigorta bürütleştirme işlemi sonrası "eksik gün kaydı yapılsın mı" sorusu "Hayır" seçildiğinde uyarı alınmaması talebi

Eksik çalışması olan çalışanda özel sağlık sigorta bürütleştirme işlemi sonrası "eksik gün kaydı yapılsın mı" sorusu "Hayır" seçildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

5 Ar-ge'li personelin puantajında Ar-ge'ye dahil yıllık izin olması durumunda muhtasar ve prim hizmet belgesinde tek satır olarak gelmesi talebi

Ar-ge'li personelin puantajında Ar-ge'ye dahil yıllık izin olması durumunda muhtasar ve prim hizmet belgesinde tek satır olarak gelmesi sağlanmıştır.

6 Ücret hesap kodu tanımlarında "çarpan sonucu nete yazılsın" parametresinin işaretli olduğu bir yardım tanımı var ise fark puantajında bu yardımın brütünün doğru hesaplanması talebi

Özel Parametre Tanımları ekranında "FARK_NET_YARDIM_BRUTLESTIR" parametresi eklendi. Bu parametre ile Ücret Hesap Kodu Tanımlamaları ekranında hesabın tipi: "Yardım", Çarpanlar değeri: "X - Script" ve "Çarpan Sonucu Nete Yazılsın" işaretli olduğu durumda scriptten gelen net değer brütleştirilerek hesaplanması sağlanmıştır.