3.16.7.2 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama Doküman Linki
1 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına getirilen sınırın uygulamaya eklenmesi talebi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK Bildirimleri bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına 01.06.2023 tarihi itibariyle sınırlama getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname sisteminde yayımlanan duyuruya göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, her ayın 1 ila 20'nci (20'si dahil) günleri arasında 5.000 satır, ayın 21'i itibariyle ay sonuna kadar 2.000 satır olarak uygulanacaktır.

Satır sayıları ayın 1 ila 20'si arası 5.000'i, ayın 21'i itibariyle 2.000'i aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, "SGK Bildirimleri" bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilecektir.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Bu değişikliğe istinaden, Ücret Yönetimi>İşlemler>Aylık Prim ve Hizmet belgesi oluşturma >Filtreler alanına  "SGK bildirimleri satır sayısı " eklenmiştir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = Belirtilmemiş  seçildi ise  eski çalışma şekli ile çalışacak ve hiç satır sayısına göre bölünmeyecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 5000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 5000 satır için asıl belge türü ile diğer 5000 lik satırlar için ek belge türü ile dosya oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 5000 Ek seçilir ise 5000' lik satırlar için ek belge türü ile  dosya oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 2000 Asıl+Ek seçilir ise ilk 2000 satır için asıl belge türü ile diğer 2000 lik satırlar için ek belge türü ile dosya oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

"SGK bildirimleri satır sayısı " = 2000 Ek seçilir ise 2000' lik satırlar için ek belge türü ile dosyala oluşacaktır. Oluşan dosya sayıları arttıkça dosya sonlarına 1,2,3 diye sıra numarası ilave edilecektir.

 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama Doküman Linki
1 Fark puantajında teşviklerin hesaplanması talebi

Fark puantajında teşviklerin hesaplanması sağlanmıştır.

2 Ön değerle hesaplanmayan bir kalemin fark bordrosu yaparken hesaplanması talebi

Puantaj içerisinde ön değer ile eklenmemiş satırlar içinde fark hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

3 İzin durum raporunda önceki yıllardan devreden gün ve kalan izin alanının doğru gösterilmesi talebi

İzin durum raporunda önceki yıllardan devreden gün ve kalan izin alanındaki bilgilerin doğru gelmesi sağlanmıştır.