Önemli Not

Set geçişi öncesinde yedeklerin alınıp, önceki dönemlere ait puantajların onaylanması gerekmektedir.

3.16 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama Doküman Linki
1 E-Vizite uygulaması talebi

Zaman Yönetimi - İşlemler menüsü altına ''E-Vizite İşlemleri'' adında bir seçenek eklenmiştir.  Bu işlem içerisinden tarih, TC kimlik, rapor tarihi ve onaylı onaysız gibi filtreler verilerek sgk dan raporlar çekilir. Bu raporlar ürün içerisinden onaylanabilmekte ve uygun olduğu durumda iptal edilebilmektedir.

Detay için tıklayınız
2 Yabancı statüsündeki sicillerde BES kaydı uyarısının gelmemesi talebi

Sicil kartında Sosyal Güvenlik Statüsü:SGK (Yabancı) olarak kaydedilirken ''Otomatik bes kaydı oluşturmak ister misiniz? '' uyarısının gelmemesi sağlanmıştır.

3 Tahakkuk toplamları ve tahakkuk listesi rapor değişkenlerine asgari ücret kümülatif matrahının eklenmesi talebi

Tahakkuk toplamları, tahakkuk listesi ve bordro zarfı rapor değişkenlerine asgari ücret kümülatif matrahı id=745 olarak eklenmiştir.

4 Enocta'ya veri aktarım işlemi filtrelerine "İşten Çıkış Tarihi" seçeneği eklenmesi talebi

Enocta'ya veri aktarım işlemi filtrelerine "İşten Çıkış Tarihi" seçeneği eklenmesi sağlanmıştır.

5 Özel sigorta kayıtlarında yer alan "aylık ödeme tutarı" bilgisinin puantaj ön değeri standart formüllerine eklenmesi talebi

Personel kartı üzerinden eklenen özel sigorta kayıtlarının içerisinde yer alan poliçe tutarı ve aylık ödeme tutarı bilgisi puantaj öndeğerine P745 ve P746 formülleri ile eklenmiştir. Puantaj kartı üret işlemi veya puantaj kartı içerisinde puantaj öndeğeri uygulama işlemi ile özel sigorta kaydındaki poliçe tutarı ve aylık ödeme bilgisinin puantaja otomatik olarak yansıması sağlanmıştır.

6 Çalışan portalında, personelin ek pozisyon üzerinden kendisine bağlı olan çalışanları ve kendisinin ek pozisyonuna bağlı pozisyondaki (asli veya ek) personelleri görebilmesi talebi

Personelin çalışan portalında görebildiği personeller arasında ek pozisyon üzerinden kendisine bağlı olan çalışanlar ve kendisinin ek pozisyonuna bağlı pozisyondaki (asli veya ek) personelleri görebilmesi sağlanmıştır.

7 Firma duyuru tanımlarının başlangıç tarihi kontrol edilerek portal' de gösterilmesi talebi

İlan tanımında başlangıç tarihi ileri tarih verildiğinde portalde ilanın listelenmediği günün tarihini içeren ilanların listelenmesi sağlanmıştır.

8 Çalışan portalı>Özlük Bilgileri alanından eklenen veya güncellenen erişim bilgisinin onay sürecine bağlanması ve dokuman eklenmesinin parametreye bağlı zorunlu yapılabilmesi talebi

Sistem Ayarları>Türler>Personel Yönetimi>Erişim Türleri ekranına “Kurumsal Çalışan Portalında Doküman Ekleme Zorunlu” parametresi eklenmesi sağlanmıştır.

9 Performans Kartına Yetkinlik aktarım ve Hedef aktarım excelleri ile "Grup Kodu" aktarımının yapılabilmesi talebi

Excel'den Hedef/Yetkinlik Aktarımı işlemi ile aktarlan excel satırlarının oluşması sağlanmıştır.

10 Çalışan Portalı>Seyahat Talebi ekranına detay bilgi alanlarının eklenmesi talebi

Çalışan Portalı>Seyahat Talebi ekranına detay bilgi alanlarının eklenmesi sağlanmıştır.

11 Başvuru kartı excel ile aktarılırken öğrenim bilgisi, yabancı dil bilgisi ve nüfus bilgilerinin aktarılabilmesi talebi

Başvuru kartı excel ile aktarılırken öğrenim bilgisi, yabancı dil bilgisi ve nüfus bilgilerinin aktarılabilmesi sağlanmıştır.

12 Ücret senaryo işlemlerinin tek bir ekrandan yapılabilmesi talebi

Ücret senaryo hareketlerine " Senaryo sihirbazı ile oluşturma" ekranı eklenmiştir. Böylece tüm işlem adımlarının tek bir ekrandan yapılması sağlanmıştır.

13 İşten çıkış kaydında hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatlarının brütlerinin Puantaja aktarılması talebi

Sistem Ayarları>Ön değer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Bordro Çalışma Parametreleri>Diğer ekranına “Kıdem/İhbar aktarım şekli = Net/Bürüt” parametresi eklenmiştir. Bu parametre ile işten çıkış kaydında hesaplanan Kıdem/İhbar rakamlarının puantaja seçili ödeme tipi ile aktarılması sağlanmıştır.

14 İşe alım portalında İlan'a başvuru aşamasında seçilecek özgeçmişin adının yansıması talebi

İşe alım potalında İlana başvuru yapılırken özgeçmiş isimlerinin listelenmesi sağlanmıştır.

15 Kurumsal Çalışan Portalı>Ekip İşlemleri ekranında "izin, fazla mesai, harcırah ve borç" başlıklarının gizlenebilmesi talebi

Kurumsal Portal da yetki grubu içerisinde Form Yetkilerinde-Genel-Ana Menü içerisinde alanlar "GİZLİ" olarak yetkilendirildiğinde ekrana gelmemesi sağlanmıştır.

16 Ücret senaryoları raporlarında asgari ücret gv ve dv indirim alanlarının eklenmesi talebi

Gelir Vergisi İstisnası ve Damga Vergisi İstisnası başlıkların ve tutar bilgisinin ücret senaryoları yönetimi / raporlar alanlarına eklenmesi sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

17 Ücret senaryoları sanal personel kartlarında asgari ücret gv ve dv indirimlerinin hesaplanmaya dahil olması talebi

Ücret Senaryoları Yönetimi/>Tanımlar>Senaryo Personel Kartları alanında ana bilgiler tabında muafiyetler alanına Asgari Ücret Gelir Vergisi Muafiyeti ve Asgari Ücret Damga Vergisi Muafiyeti seçim ekranının ** eklenmesi sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

18 Çalışan Portalinde, onaylanmamış puantajlarda Bordro Zarfı için '' Bu ay onaylanmış puantajınız bulunmamaktadır '' uyarısının getirilmesi talebi

Çalışan Portalinde, onaylanmamış puantajlarda Bordro Zarfı için '' Bu ay onaylanmış puantajınız bulunmamaktadır '' uyarısının getirilmesi sağlanmıştır.

19 Portal>Duyurular bölümüne PDF, video eklenebilmesi talebi

Sistem Ayarları>Tanımlar>İnsan Kaynakları>Firma Duyuru Tanımları ekranında dosya eklenebilmesi sağlanmıştır. Youtube Video ID alanı eklenmiştir.

Video için tıklayınız.

20 Portal>Duyurular bölümüne işyeri, cinsiyet, yaş grubu, unvan kriterlerinin eklenmesi talebi

Sistem Ayarları>Tanımla>İnsan Kaynakları>Firma Duyuru Tanımları ekranında "alt birim, işyeri, unvan, cinsiyet ve yaş aralığına" göre filtreleme yapılması sağlanmıştır.

Detay için tıklayınız
21 Fiili hizmet zammı kapsamında, kısmi süreli çalışan personelin, Muhtasarda 29-32 belge türü ile tek satır halinde gösterilmesi talebi

Personelin normal mesaisi olmayıp sadece fiili hizmet günü var ise, eksik gün nedeni girilmeden sadece fiili hizmet günü girildiğinde APHB de tek satır gösterilmesi sağlanmıştır. Eksik nedeni girildiğinde ise 01 ve 29/32 olarak iki satır atmaktadır.

Ayrıca bu madde kapsamında Sistem Ayarları>Ön değer ve Parametreler>Ücret Yönetimi>Bordro Çalışma Parametreleri-Bordro Parametreleri ekranı Diğer Parametreler sekmesine "Puantaj gün değerleri sıfır olduğunda APHB'ye" parametresi "Yansısın" seçildiğinde çalışanın puantajındaki toplam gün değerleri 0 ve EÇN (Eksik Çalışma Nedeni) "Yok" ise APHB oluştur denildiğinde APHB oluşturmaması sağlanmıştır. Puantaja gidip EÇN seçip kaydettikten sonra tekrar APHB oluştur denildiğinde APHB oluşturmaktadır.

 

22 Her ay verilen ikramiye yada prim tarzındaki ek ödemelerin ücret gibi değerlendirilip son puantajdaki rakama göre kıdem hesaplanması talebi

Kurum Ücret Parametrelerinde "Kıdem hesaplamasında son ay tutarı dikkate alınsın" seçeneği eklenmesi sağlanmıştır.

23 Çalışan portalında alt hedef üzerinden ana hedefin görüntülenebilmesi talebi

Çalışan portalında alt hedef üzerinden ana hedefin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Video için tıklayınız.

24 Personel Yönetimi>Tanımlar>Personel Kartları sağ tuş ödeme kesinti bilgileri ekranında excel aktarımı işleminin referanstan ilerlememesi talebi

Personel Yönetimi>Tanımlar>Personel Kartları sağ tuş ödeme kesinti bilgileri ekranında excel aktarımı işleminin referanstan ilerlememesi sağlanmıştır.

25 Statü değişikliğinde devreden SGK Matrahının aktarılmaması talebi

Kanuni değişiklik kaydı içerisinde yer alan "İşyeri Değişikliklerinde Devreden SGK Matrahı Aktarılmayacak" seçeneği "İşyeri/Sgk Statü Değişikliklerinde Devreden SGK Matrahı Aktarılmayacak" olarak güncellenmiştir. Ayrıca parametrenin seçilmesi durumunda SGK statüsü değişmiş personel için seçenek işaretli ise SGK matrahının aktarılmaması sağlanmıştır.

Detay için tıklayınız

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama Doküman Linki
1 Borç Kaydı>F9 menü>İcra Dairesi'nde yeni icra dairesi eklenebilmesi talebi

Borç Kaydı>F9 menü>İcra Dairesi'nde yeni icra dairesi eklenebilmesi sağlanmıştır.

2 Performans dönemi süreç tanımı oluşturulduğunda durumu bilgisi ön değer olarak "kullanımda" gelmesi talebi

Performans Yönetimi>Tanımlar>Performans Dönemleri>F9 Menü>Bağlı Kayıtlar>Süreç Tanımı eklendiğinde durumu: kullanımda olarak gelmesi sağlanmıştır.

3 "Katılımcıların Takvimine Gönder" işlemi ile katılımcıya gönderilen mailin içeriğinde eğitimin tarihinin doğru gönderilmesi talebi

"Katılımcıların Takvimine Gönder" işlemi ile katılımcıya gönderilen mailin içeriğinde eğitimin tarihinin doğru gönderilmesi sağlanmıştır.

4 Personel işe alındığında personel talebinde açık kadro sayısının azalması ve personel talebi sayısı sıfırlandığında listede görünmemesi talebi

Personel işe alındığında personel talebinde açık kadro sayısının azalması ve personel talebi sayısı sıfırlandığında listede görünmemesi sağlanmıştır.

5 Eğitim kaydı planlama işlemi ile oluşan eğitim kaydında maliyetler ekranının görüntülenmesi talebi

İşlemler eğitim kaydı planlama işlemi ile eğitim kaydı oluşturulduğunda Eğitim Kaydı>F9 Menü>Bilgiler> Maliyetler ekranının açılması sağlanmıştır.

6 Organizasyon şemasına bağlı olmayan personelde Kurumsal çalışan portalı>Organizasyon>Ekibim ve Yetkili Olduklarım sekmelerinin görüntülenmesi talebi

Çalışan portalında organizasyon>Ekibim ve Yetkili olduklarım sekmelerinin gelmesi sağlanmıştır.

7 Çalışan Portalı>Ekip İşlemleri>Performans>Görev-Sorumluluk değerlendirme ekranında "Satırların Durumunu Değiştir" açılır penceresinde "Değerlendirildi-Onaylandı-İptal" seçeneklerinin gelmesi talebi

Çalışan Portalı>Ekip İşlemleri>Performans>Görev-Sorumluluk değerlendirme ekranında "Satırların Durumunu Değiştir" açılır penceresinde "Değerlendirildi-Onaylandı-İptal" seçeneklerinin gelmesi sağlanmıştır.

8 Performans Hedef Tanımı>Değerlendiren Açıklaması "Zorunlu" olarak kayıt edildiğinde, "Değerlendirilen Açıklaması" alanının boş geçilebilmesi talebi

Performans Hedef Tanımı>Değerlendiren Açıklaması "Zorunlu" olarak kayıt edildiğinde,
"Değerlendirilen Açıklaması" alanının boş geçilmesi sağlanmıştır.

9 Kullanıcının portaldan performans kaydı hedef detaylarındaki hedeflenen alanına 999'dan büyük değer girebilmesi talebi

Kullanıcının portaldan performans kaydı hedef detaylarındaki hedeflenen alanına 999'dan büyük değer girebilmesi sağlanmıştır.

10 Toplu puantaj hesaplama ve puantaj kartı hesaplama arasındaki ön değer uygulama farklılığının giderilmesi talebi

Toplu puantaj hesaplama ve puantaj kartı hesaplama arasındaki ön değer uygulama farklılığının giderilmesi sağlanmıştır.

11 Sgk matrah devri hayır olan bir ek ödeme ile sgk tavan matrahının aşılması durumunda verilen ek ödeme tutarının doğru kolona yansıması talebi

Ar-Ge kanununa tabi personele verilen ek ödeme olması durumunda alınan Muhtasar Prim Hizmet beyannamesinde hak edilen ücret ve ikramiye kolonlarının düzgün gelmesi sağlanmıştır.

12 Portale giriş yapan kullanıcının pozisyonunun bağlı olduğu organizasyon şemasının gösterilmesi talebi

Portale giriş yapan kullanıcının pozisyonunun bağlı olduğu organizasyon şemasının gösterilmesi sağlanmıştır.

13 Puantaj kartında Şubat ayı için Normal Çalışma 28 girildiğinde SGK gününün 30 olması talebi

Şubat ayı puantaj kartında çalışanın çalışma günü 28 girildiğinde muhtasar ve prim hizmet belgesinde prim ödeme gününün 30 olarak gelmesi sağlandı.

14 Net ücretli ve vergi dilimi geçişi olan puantajlara ait fark hesaplamalarında net ücret' in doğru hesaplanması talebi

Net ücretli ve vergi dilimi geçişi olan puantajlara ait fark hesaplamalarında net ücret' in doğru hesaplanması sağlanmıştır.

15 SGK raporlu izin tipindeki izin tanımında ödenecek gün sayısı Ayda 2 gün olarak belirtildiğinde, puantaj kartında SGK primine esas gün bilgisinin çalışma günü + ödeme yapılan gün sayısı olarak gelmesi talebi

SGK raporlu izin tipinde izin tanımında ödenecek gün sayısı 'Ayda 2 gün' olarak tanımlandığında puantaj içersinde SGK Prime Esas Gün alanın +2 olarak gelmesi ve Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine de prim ödeme günü 22 yansıması sağlanmıştır.

16 Ücret Yönetimi>İşlemler>Excel'den Puantaja Veri Aktarımı işleminde SGK Günü alanının aktarılması talebi

Ücret Yönetimi>İşlemler>Excel'den Puantaja Veri Aktarımı işleminde SGK Günü alanının aktarılması sağlanmıştır.

17 Aylık prim ve hizmet belgesi oluşturma işlemi filtreler ekranındaki çalışan SGK sicil numarası filtresinin kullanılabilmesi talebi

Aylık prim ve hizmet belgesi oluşturma işlemi filtreler ekranındaki "çalışan SGK sicil numarası" filtresinin çalışması sağlanmıştır.

18 Ar-ge kanununa tabi çalışanlarda kayıtların APHB' de düzgün gösterilmesi talebi

Ar-Ge kanununa tabi personellerin puantajlarında "AR-GE GV Gün Sayısı" değeri  "AR-GE SGK Gün Sayısı" değerinden az olması ve tam ay Ar-Ge kanununa tabi çalışmış olmaları durumunda alınacak Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde diğer kanun numarasına sahip satırlar için düzenleme yapılmıştır.

19 Ar-Ge'li personelin muhtasar beyannamesinde ödeme dağılımlarının doğru gösterilmesi talebi

Ar-Ge Kanununa tabi çalışanların puantajlarında Ar-Ge kanununa tabi ve SGK matrah devri hayır seçilmiş bir ek ödeme verilmesi durumunda alınan Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesinde dağılımın doğru olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

20 Arge matrahına dahil olmayan şahıs sigortası eklendiğinde Ar-ge gelir vergisi istisna tutarı ve Ar-ge matrahının değişmemesi talebi

Ar-ge gelir vergisi matrahına dahil olmayan özel sigorta kullanılması durumunda Ar-ge ile ilgili matrahlarda bir değişiklik olmaması sağlanmıştır.

21 İzin durum raporundaki hak edilen izin günü ile izin bilgileri ekranındaki izin hakkı alanlarının doğru değeri göstermesi talebi

İzin durum raporundaki hak edilen izin günü ile izin bilgileri ekranındaki izin hakkı alanlarının doğru değeri göstermesi sağlanmıştır.

22 Sosyal Güvenlik Statüsü değişen çalışanların aynı ay içerisinde iki puantajı olduğu durumda kıdem raporunda ilk puantajına göre hesaplama yapılması talebi

Sosyal Güvenlik Statüsü değişen çalışanların aynı ay içerisinde iki puantajı olduğu durumda kıdem raporunun ilk puantajına göre hesaplama yapması sağlanmıştır.

23 Ar-Ge ücret durum raporunda "Ar-Ge Öğrenim Durumu" değişkeninin doğru çalışması talebi

%95 Doktoralı, %90 Yüksek Lisanslı, geriye kalanlar Diğer olarak gelmesi sağlanmıştır.

24 Bordro parametrelerinde "Özel Sigorta Vergi İndirimi Öncelik Sırası= İşçi Payı öncelikli" seçiliyken puantajda özel sigorta kesinti ve net ek ödeme verildiğinde net istihkak alanının doğru hesaplanması talebi

Özel sigortalara ait gelir vergisi istisnası yapılırken Asgari Ücrete ait Gelir Vergisi istisnasına öncelik verilmiştir.

Detay için tıklayınız
25 Borç/Alacak Yönetimi>İşlemler>Excel'den borç-alacak kaydı aktarımı yapıldığında borç tutarının ondalık olarak aktarılabilmesi talebi

Borç/Alacak Yönetimi>İşlemler>Excel'den borç-alacak kaydı aktarımı yapıldığında borç tutarının ondalık olarak aktarılabilmesi sağlanmıştır.

26 Devlet memuru statüsünde çalışanlar için puantaj hesap özetinde "Özel sigorta indiriminin" gösterilmesi talebi

Devlet memuru statüsünde çalışanlar için puantaj hesap özeti içerisinde Kazançlar Toplamı kalemin altına "Özel Sigorta İndirimi satırının eklenmesi sağlanmıştır.

27 Net maaş alan personelin puantajında ücret ve gün girilmemesine durumunda puantaj hesaplar ekranında aylık brüt ücret alanına tutar gelmemesi talebi

Net maaş alan personelin puantajında ücret ve gün girilmemesi durumunda hesaplar ekranında aylık brüt ücretin doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.

28 Çift dilimde olan bir puantajda Gib hesabında birden fazla özel sigorta verilmesi durumunda sigorta kaleminin brütünde kuruş farkı oluşmaması talebi

Gib hesabında birden fazla özel sigorta verilmesi durumunda sigorta kaleminin brütünde kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

29 Kurumsal Çalışan Portalı>Harcırah Tipi masraf formu olan talep girilirken, "ek" işleminde önceden eklenen dosyaların gösterilmemesi talebi

Çalışan Portalında yeni harcırah kaydı eklerken harcırah tipi masraf formu seçilip detay alanındaki satırlarda ek butonu ile kayıt eklendiğinde daha önce eklenen  dosyaların gelmemesi sağlanmıştır.

30 Fark puantajında personelin engellilik indirim hakkı yoksa hesaplanmaması talebi

Fark puantajı hesaplanırken verilen tarih aralığındaki puantajlardan kalan bir engellilik indirimi varsa bu değerin fark puantajına gelmesi, eğer fark hesaplatılan aylarda engellilik indirimi tam kullanılmış ve bir eksik yok ise o zaman fark puantajında engellilik indirimi olmaması sağlanmıştır. 

31 Sgk çalışan statüsünde işten çıkışı yapılıp Sgk Emekli statüsünde işe geri alınan personelin prim ödemeleri ve muhtasara yansıyan kalemlerinin doğru gösterilmesi talebi

"Sgk Çalışan" statüsünde işten çıkışı yapılıp "Sgk Emekli" statüsünde işe geri alınan personelin muhtasar ve prim hizmet raporunun satırlarının doğru olarak gelmesi sağlanmıştır.

32 Yemek yardımı brütünün doğru hesaplanması talebi

Yemek yardımı brütünün doğru hesaplanması sağlanmıştır.

33 Yemek yardımı olan bir sicilde birden fazla özel sigorta verildiğinde brütlerde kuruş farkı olmaması talebi

Yemek yardımı olan bir sicilde birden fazla özel sigorta verildiğinde brütlerde kuruş farkı olmaması sağlanmıştır.

34 Çalışanın engelli yakını olması durumunda ilgili döneme ait 2. puantajda engelli indiriminin tekrar hesaplanmaması talebi

Engeli İndiriminin aynı ay içerisinde hesaplanan puantajlarda tekrar hesaplanmaması sağlanmıştır.

35 Devreden sgk matrahı olan engelli çalışanın puantajında ek ödeme verildiğinde ödeme kalemlerinin neti ile net ödenecek rakamın doğru hesaplanması talebi

Devreden Sgk matrahı olan engelli çalışanın puantajında ek ödeme verildiğinde ödeme kalemlerinin neti ile net ödenecek rakamın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

36 Aynı ay içersinde kurum değişikliği olan sicilde ilk puantajdan devredecek sgk matrahının sıfırlanması durumunda 2.puantajında mesai neti ile net ödenecek rakamlarının doğru hesaplanması talebi

Kanuni değişiklik kaydı içerisinde yer alan "İşyeri Değişikliklerinde Devreden SGK Matrahı Aktarılmayacak" seçeneği seçili ise aynı ay içerisinde yeni kurum yada işyerine geçiş işlemlerinde devreden SGK matrahının kullanımı düzenlenmiştir.

37 Puantaj kartı oluşturma işlemlerinde tipi gün olan bir ücret parametresi tanımının puantajda süre alanının sıfır olarak oluşması talebi

Puantaj kartı oluşturma işlemlerinde tipi gün olan bir ücret parametresi tanımının puantajda süre alanının sıfır olarak oluşması sağlanmıştır.

38 Personel Yönetimi>İŞ-KUR Bildirgeleri>İş gücü çizelgesinde "cinsiyetmetin" değişkeninin doğru değeri getirmesi talebi

Personel Yönetimi>İŞ-KUR Bildirgeleri>İş gücü çizelgesi rapor tasarımında standart değişken listesinde bulunan cinsiyeti değişkeninin doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

39 Excel'den başvuru kartları aktarımında şablon oluşturulurken "Öğrenim Düzeyi" ne karşılık gelen LineType alanının isminin "Öğrenim Düzeyi" olarak değiştirilmesi talebi

Excel'den başvuru kartları aktarımında şablon oluşturulurken "Öğrenim Düzeyi" ne karşılık gelen LineType alanının isminin "Öğrenim Düzeyi" olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.

40 Çalışan Portalında erişim bilgilerine eklenen dokümanların ürün doküman kataloğuna yansıması talebi

Çalışan Portalında erişim bilgilerine eklenen dokümanların ürün doküman kataloğuna yansıması sağlanmıştır.

41 Ay içinde birden fazla dönem oluşturulduğunda "asgari ücret kümülatif matrahı" alanının doğru bilgiyi göstermesi talebi

Ay içerisinde birden fazla dönem yapılarak oluşturulan puantajlarda "Asgari Ücret Kümülatif Matrahı" alanın doğru bilgiyi göstermesi sağlanmıştır.

42 Ek mesai izni kullanıldığında kişinin kullanılan mesai iznine yansıması talebi

.Ek mesai izni kullanıldığında kişinin kullanılan mesai iznine yansıması sağlanmıştır.

43 Devreden Sgk matrahı olan emekli personelin APHB de hak edilen ücret alanında günlük taban kontrolünün yapılması talebi

Devreden Sgk matrahı olan emekli personelin APHB de hak edilen ücret alanında günlük taban kontrolünün yapılması sağlanmıştır.