Belirli bir formatta yazılması gereken içerikler için word belgesinde olduğu gibi giriş/düzenleme imkanı tanır. Oluşturulan içerik mail yolu ile paylaşılabilir.

Portal Görünümü

Designer Görünümü

Değişken Özellikleri

Form tasarımı üzerinde eklendiğinde karşılaşılan ekrandır. (Form tasarlarken değişken ekleme işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi Form Tasarım Ekranı bölümünden edinilebilir.)

 HTML Editör| Değişken Özellikleri

Ad: Değişkenin akıştaki tekil adıdır. Kod işlemlerinde bu bölüm kullanılır. Kullanıcılar tarafından görüntülenmemektedir.

Görünen Ad: Değişkenin görünen adıdır. Kullanıcılar ilgili akışı web veya mobil üzerinden açtıklarında bu bölümü görmektedir. 

Yeni tanım sonrasında form tasarım bölümünden çift tık işlemi ile kullanıcı direk kurulum sihirbazı ekranına yönlenir. Görünen ad bilgisini de o bölümden güncellenir.

Değişkeni oluşturduktan sonra sihirbazı aç: Değişken tanımı sonrasında detay özellikler belirtilecekse kurulum sihirbazına yönlenmek için kullanılır. Eğer bu bölüm işaretliyse 'Kaydet ve Kapat' işlemi sonrasında kullanıcı sihirbaza yönlendirilir. 

Kurulum Sihirbazı

Değişkenlerin detay özelliklerinin bulunduğu bölümdür. Bu bölüme;

 • Form tasarımı üzerinden değişken tanımlandıktan sonra sihirbazı açarsa,
 • Tanımlı değişkenlerin üzerinde çift tık işlemi yaparsa,
 • Tanımlı değişken üzerinde sağ tık- düzenle aksiyonu ile

erişebilir.

 HTML Editör| Kurulum Sihirbazı

Genel Özellikler

 • Ad: Değişkenin akıştaki tekil adıdır. Kod işlemlerinde bu bölüm kullanılır. Kullanıcılar tarafından görüntülenmemektedir. Değişken ilk oluşturulduğu zaman girilir. Güncelleme işlemi yapılamaz.
 • Görünen Ad: Değişkenin görünen adıdır. Kullanıcılar ilgili akışı web veya mobil üzerinden açtıklarında bu bölümü görmektedir. 
 • Tip: İlgili değişkenin tip bilgisidir. Değiştirilemez.
 • Varsayılan Formül: Form yüklendiğinde alan içerisinde gelmesi istenilen bir değer varsa bu bölümde tanımlanabilir.
 • Zorunlu: Değişkende veri girişi yapılmadan formun ilerletilmesi istenmiyorsa bu alan işaretlenebilir.
 • Salt Okunur: Değişkendeki içeriğin değiştirilmesi istenmiyorsa bu alan işaretlenebilir.

  'Zorunlu' ve 'Salt Okunur' özellikleri form bazında form görünümünden de ayarlanabilir. Değişkenin içerisinde tanımlanan bu özellikler, form görünüm bölümünde değiştirilebilir. bknz:Yönlendirme Aktiviteleri

Özet: Değişkene ait tüm özelliklerin tek bir noktada listelendiği bölümdür. Kurulum sihirbazı dışında, form tasarım ekranında değişkenin üzerine gelindiğinde de Değişken Özellikleri bölümünde bu bölümdeki özellikler görüntülenmektedir. Form üzerinde giriş yapılacak alanın genişlik ve yükseklik değerleri vs. gibi özellikler bu bölümde bulunur.

Genişlik: Varsayılan olarak; genişlik 100%, yükseklik 500px gelmektedir.

HTML Olarak Göster: HTML editördeki veriyi render ederek form üzerinde gösterilmesini sağlar.