Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ürün, hizmet ve cari kartların içeri aktarımı için SQL filtresi, yani WHERE koşulu belirtilebilir. Örneğin; ERP uygulamasından yalnızca "120." ile başlayan koda sahip carilerin içeri aktarılmasını istediğimizde, parantez içerisinde (CODE LIKE '120.%'%) yazarak yalnızca "120." ile başlayan carilerin içeriye aktarılmasını sağlamış oluruz.

...