Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AdıKPI tanımına verilen isimdir.
Hedef Nesne TürüDeğerlendirilecek olan hedef nesnesi seçilir. Örneğimizde Aktiviteler seçilmiştir.
Kriter

Kriter alanı, doğru sonuçlarının üretilebilmesi için önemlidir. Bu alanda, biri başlangıç, diğer bitiş tarihi olmak üzere iki tarih belirlenir. Bu tarihler, Ölçümleme Frekansı sekmesinde belirlenen aralıkların sistem tarafından otomatik alınabilmesi için girilir. Kriter eklemek için + (artı) ikonuna tıklanır.

Açılan satırda mavi renkle AutomaticCreationEventOid yazan kısımda tarih seçimi yapılır. Ölçümleme aktivite tarihine göre yapılacağından Tarih seçilir. Bunun yerine tercihen oluşturma tarihi de seçilebilir. Tarih seçildikten sonra yeşil Eşit yazan kısım için Büyük veya Eşit’ i seçelim. Sonrasında resimde gözüken g harfi seçilir. Açılan takvimden tarih seçilir.

Image Modified

Oluşturan’ı seçerek kullanıcı listesinden seçim yapılabilir.

YönÖlçümlenecek olan verinin seviyesi, yani düşük veya yüksek olacağı bu alanda belirlenir.
İfadeToplam kayıt sayısını almak için varsayılan değer "Count" olarak gelir.
Ölçümleme Frekansı
AralıkHangi aralıkta rapor çıkacağının belirlendiği bölümdür.
Karşılaştırma AralığıBu işaret kutucuğu seçilirse, karşılaştırma aralığı aktif olur ve Aralık alanında belirlenen kriter ile karşılaştırma yapılır.
Ölçümleme FrekansıÖlçümleme tipi belirlenir. Örneğin; gün bazında, yıl bazında vb.
Bölgeler
Yeşil BölgeHedefler burada tanımlanır. Yeşil bölgede belirtilen hedef geçilirse, bu değerlendirmenin olumlu olduğu anlamına gelir.
Kırmızı Bölge

Ölçümlenen iş burada belirlenen değerin altında ise kırmızı renk olur. Hedef tutturulamamıştır.

Örneğin; Yeşil Bölge 5 ve Kırmızı Bölge 3 ise, verilen tarih aralığında 5'ten fazla kayıt girilmişse yeşil, 3’ten az kayıt girilmişse kırmızı olacaktır.

ÖnizlemeÖnizleme sekmesinde, Hedef Nesne Türüne ve verilen tarih aralığına göre sistemde var olan tüm kayıtlar listelenir.

...