Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tanımlar modülünün Aktiviteler menüsü altında yer alan menü seçenekleri, aktivite kartlarına ait bazı alanların kullanıcı tanımlı seçeneklerini kaydetmek için kullanılır.

Info
titleAktivite Öndeğerleri