Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yeni bir firma rolü tanımlamak için Firma Rolleri ekranındaki Yeni Firma Rolü seçeneğine tıklanır.


Image RemovedImage Added


Bir firma rolü tanımlarken ilgili rolün kodu ve rolün adı ilgili alanlara girilir ve bu rolün hangi kartlarda kullanılabileceği belirlenir. İlgili firma rolünün aktivite, fırsat, teklif, satış ve destek kayıtlarının ilgili alanlarında seçilebilmesi için Aktivitelerde Kullanılabilir, Fırsatlarda Kullanılabilir, Tekliflerde Kullanılabilir, Satışlarda Kullanılabilir ve Destek Kayıtlarında Kullanılabilir işaret kutuları seçilmelidir.

...