Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toplu mektup gönderimlerinde, gönderim yapılacak grup şirketleri "Cari Hesap Filtrele" seçenekleri kullanılarak belirlenir. Bu Toplu mektup gönderme grup şirketleri filtre seçenekleri şunladır:

...