Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mal satışlarında müşterilere verilen fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki

...

satışlarda yapılacak indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her

...

Malzeme için ayrı, ayrı açılan fiyat

...

tanımları ile kaydedilir.

...

Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal satışlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak

...

uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak

...

bilgi

...

güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde

...

fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş

...

satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler, tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa

...

, Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

...

Ekle

...

Malzeme satış fiyatları listesinde kayıtlı satış fiyatları listelenir. Fiyat ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satış fiyatları listesindeki simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır:

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni satış fiyatı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım

Satış fiyatı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Satış

Tanımlı fiyatı

tanımını

silmek için kullanılır.

İncele

Tanım

Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım

Satış fiyatı bilgilerini yeni bir

karta

tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Bul

Malzeme

Numara ya da açıklamaya göre sıralı satış fiyatları listesinde

malzemeye ait satış fiyatını

istenen numara veya açıklamaya sahip kaydı aramak için kullanılır.

Malzeme kod ve açıklaması verilerek arama işlemi yapılır.

Filtrele

Malzeme satış fiyatları listesini istenen kayıtlar ile görüntülemek için kullanılır.

Numara ya da açıklama verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da açıklamaya ait ilk kayıt üzerine gider.

Toplu Kayıt Çıkar

Tanım kartlarını toplu olarak silmek için

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satış fiyatı için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Satış

fiyat tanımının

fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından

ve

, ne zaman yapıldığını görüntüler.

Güncelle

Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Filtrele

Malzeme satış fiyatları listesini

güncellemek

, belirlenecek filtre koşullarına uygun fiyat tanımları ile görüntüler.

Güncelle

Satış fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satış fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Toplu Güncelle

Seçilecek malzeme satış fiyat

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder Sil

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

LDX Hareketleri

Satış fiyatının LDX sunucudaki hareketlerini incelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Malzeme fiyatları listesinde kayıtlı tanım sayısını görüntüler.