Mal satışlarında müşterilere verilen fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki satışlarda yapılacak indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her Malzeme için ayrı, ayrı açılan fiyat tanımları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal satışlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler, tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

Malzeme satış fiyatları listesinde kayıtlı satış fiyatları listelenir. Fiyat ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satış fiyatları listesindeki simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır:

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni satış fiyatı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Satış fiyatı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.

İncele

Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Satış fiyatı bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Bul

Numara ya da açıklamaya göre sıralı satış fiyatları listesinde istenen numara veya açıklamaya sahip kaydı aramak için kullanılır. Numara ya da açıklama verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da açıklamaya ait ilk kayıt üzerine gider.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satış fiyatı için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Satış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından, ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Filtrele

Malzeme satış fiyatları listesini, belirlenecek filtre koşullarına uygun fiyat tanımları ile görüntüler.

Güncelle

Satış fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satış fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder Sil

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

LDX Hareketleri

Satış fiyatının LDX sunucudaki hareketlerini incelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Malzeme fiyatları listesinde kayıtlı tanım sayısını görüntüler.