Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mal alımlarında

...

tedarikçi firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı,

...

teslim süreleri her malzeme için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir.

...

Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

...

Tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satınalma fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme Satınalma Fiyatları seçeneği, Ana Kayıtlar modülü / Stok menüsü altında yer alır. Yeni kart açmak ve kayıtlı kartlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

...

Ekle

...

 

Malzeme/malzeme sınıfı satınalma fiyatları listesinde kayıtlı fiyatlar listelenir. Yeni fiyat ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satınalma fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır:

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni fiyat eklemek için kullanılır.

Değiştir

Tanım

Fiyat bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Fiyat tanımını

Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.

Statüsü "Kullanımda" olan malzeme satınalma fiyat tanımları silinemez.

İncele

Tanım

Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım

Fiyat bilgilerini yeni bir

karta

tanıma kopyalamak için kullanılır.

Bul

Malzeme satınalma fiyatları listesinde istenen malzemeye ait satınalma fiyat kartını aramak için kullanılır. Arama işlemi malzeme kodu ve açıklaması verilerek yapılır

Numara ya da açıklamaya göre sıralı fiyat listesinde istenen fiyatı bulmak için kullanılır. Numara ya da açıklama verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da açıklamaya ait ilk kayıt üzerine gidecektir.

Toplu Kayıt Çıkar

Satınalma fiyatları listesinde seçilen kayıtların

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satınalma fiyatları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Fiyat tanımının

Satınalma fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Filtrele

Malzeme satınalma

Satınalma fiyatları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Malzeme satınalma fiyatları listesini güncellemek için

Satınalma fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Malzeme satınalma

Satınalma fiyatları

penceresini

listesinin programda tanımlı

ölçütlerde görüntülemek

ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Güncelle

Malzeme satınalma fiyatları listesini güncellemek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Seçilecek malzeme satınalma fiyat

Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Malzeme fiyatları listesinde kayıtlı tanım sayısını görüntüler.