Mal alımlarında tedarikçi firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her malzeme için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır. 

Malzeme/malzeme sınıfı satınalma fiyatları listesinde kayıtlı fiyatlar listelenir. Yeni fiyat ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satınalma fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır:

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni fiyat eklemek için kullanılır.

Değiştir

Fiyat bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.

İncele

Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Fiyat bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Bul

Numara ya da açıklamaya göre sıralı fiyat listesinde istenen fiyatı bulmak için kullanılır. Numara ya da açıklama verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da açıklamaya ait ilk kayıt üzerine gidecektir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satınalma fiyatları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Satınalma fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Filtrele

Satınalma fiyatları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Satınalma fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satınalma fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Toplu Güncelle

Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Malzeme fiyatları listesinde kayıtlı tanım sayısını görüntüler.