Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Malzeme özellik setlerini tanımlamak veya varolan var olan tanımlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve işlemler için malzeme özellik setleri listesinde, pencerenin alt bölümünde yer alan düğ meler ve F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Menü seçenekleri şunlardır:

Image Removed

Ekle

Yeni bir özellik seti tanımlamak için kullanılır.

Image Removed

Değiştir

Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Image Removed

Çıkar

Özellik seti kaydını silmek için kullanılır.

Image Removed

İncele

Özellik seti kaydını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Image Removed

Kopyala

Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

 

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile özellik setleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

 

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan özellik seti kayıtlarının topluca silinmesinde kullanılır.

Image Removed

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

 

Kayıt Sayısı

Özellik setlerinin toplam kayıt sayısını görüntülemek için kullanılır.

 

Güncelle

Kayıt bilgilerini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.