Malzeme özellik setleri, birden fazla özelliğin bir araya getirilmesi ile belirli varyasyonların oluşturulabilmesine temel teşkil eden tanımlardır. Özellik setleri tanımlarına Ana Kayıtlar modülü/Stok bölümünden ulaşılır. Tanımlanan özellik setleri, varyantı oluşturulacak olan malzeme kartları "Malzeme Özellikleri" sayfasından seçilir ve özellik setleri ile tanımlanan özellikler malzeme kartında yer alan satırlara otomatik olarak aktarılır.

Malzeme özellik setlerini tanımlamak veya var olan tanımlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve işlemler için malzeme özellik setleri listesinde, pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni bir özellik seti tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Özellik seti kaydını silmek için kullanılır.

İncele

Özellik seti kaydını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile özellik setleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan özellik seti kayıtlarının topluca silinmesinde kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Özellik setlerinin toplam kayıt sayısını görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Kayıt bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.