Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seri/lot numaraları daha önce verilmişse sağ fare düğmesi menüsündeki "Seri/Lot No Seç" seçeneği ile numaralar malzemeye atanır. İzleme numaraları yeni verilecekse Seri/Lot Numaraları penceresinde "Ekle" seçeneği kullanılır.

...

 Lot/seri numaralarının işlemler sırasında tanımlanıp tanımlanmayacağı Diğer İşlemler/Stok Çalışma Bilgileri arasında yer alan Seri/Lot Numaraları parametresi ile belirlenir. Parametrede "Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez" seçildiğinde lot/seri numaraları işlemlerde tanımlanamaz; tanımlı olanlar kullanılır. "Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir" seçilirse,

...

 lot/seri numaraları işlem sırasında kaydedilebilir.

Giriş Fiş ve Faturalarında Aynı Lot Numarasının Kullanımı

...