İzleme yapılan malzeme için lot ya da seri numaraları, malzeme tanımları listesinde ya da giriş fiş ve faturalarında, çıkış işlemlerine ait numaralar ise giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Malzeme Listesinden Lot/Seri Numaralarının Verilmesi

İzleme yapılan malzeme için lot/seri numaraları malzemeler listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Lot/Seri No. Girişi seçeneği ile verilir.

İzleme yöntemine göre lot ya da seri numaraları "Ekle" seçeneği ile kaydedilir.

Seri numarası kullanıcı tarafından doğrudan girilebileceği gibi, program tarafından da otomatik olarak verilmesi sağlanabilir. Bunun için lot/seri no tanım penceresinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Lot/Seri No Üret" seçeneği kullanılır. Başlangıç numarası ve miktar belirtilerek seri/lot numaralarının otomatik olarak üretilmesi sağlanır.

Seri Grubu ile İzlenen Malzemeler için Seri Numaraları

Seri grubu ile izlenen malzemeler için seri numaraları fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot Stok Yeri Girişi seçeneği ile verilir.

Malzeme Giriş Fiş ve Faturalarında Lot/Seri Numaraları

Malzeme giriş fiş ve fatura satırlarında da lot/seri numarası verilir. Bunun için fiş satırında sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri bilgileri seçeneği kullanılır.

Seri/lot numaraları daha önce verilmişse sağ fare düğmesi menüsündeki "Seri/Lot No Seç" seçeneği ile numaralar malzemeye atanır. İzleme numaraları yeni verilecekse Seri/Lot Numaraları penceresinde "Ekle" seçeneği kullanılır. Lot/seri numaralarının işlemler sırasında tanımlanıp tanımlanmayacağı Diğer İşlemler/Stok Çalışma Bilgileri arasında yer alan Seri/Lot Numaraları parametresi ile belirlenir. Parametrede "Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez" seçildiğinde lot/seri numaraları işlemlerde tanımlanamaz; tanımlı olanlar kullanılır. "Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir" seçilirse, lot/seri numaraları işlem sırasında kaydedilebilir.

Giriş Fiş ve Faturalarında Aynı Lot Numarasının Kullanımı

Malzeme için aynı lot numarasının verilmesi ya da farklı bir malzeme için de aynı numaranın kullanılması durumunda işlemlerin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi için giriş fiş ve faturalarında, "Lot Numarası Üret" penceresinde yer alan seçenekler kullanılır.

"Aynı Kodlu Kayıt Bulunduğunda İşlem Durdurulacak" seçeneğinin işaretlenirse, malzeme için aynı lot numarasının verilmesi durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır ve işlemin kaydına izin verilmez.

"Diğer Malzemelerde Aynı Kodlu Kayıt Bulunduğunda İşlem Durdurulacak" seçeneğini işaretlenirse, aynı lot numarasının farklı malzemeler için kullanımı da kontrol edilir. İşlemlerde aynı lot numarası farklı malzemeler için verildiğinde, program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır.

Malzeme Çıkış Fiş ve Faturalarında İzleme Bilgileri

Çıkış işlemlerine ait izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek izlenir. İzleme bilgileri malzeme fiş satırında sağ fare tuşu menüsündeki Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği kullanılarak kaydedilir. Seri çıkışı penceresinde sağ fare düğmesi menüsündeki Giriş Hareketleri seçeneği ile fiş satırındaki malzemeye ait giriş hareketleri listelenir.

Çıkış işlemlerinde kullanılacak giriş hareketleri fiş türü, işlem tarihi, lot ya da seri no bilgileri ile listelenir. İlgili numaralar işaretlenerek seçilir ve çıkış işlemine aktarılır.

İade İşlemlerinde Lot/Seri Numarası Takibi

Lot ve seri numarası takibi stok giriş ve çıkış işlemlerinde olduğu gibi iade işlemlerinde de yapılmaktadır. İade işlemleri giriş ya da çıkış hareketleri ile birebir ilişkilendirilerek yapılır.

Satınalma İade İşlemlerinde Lot/Seri Numarası Takibi

Lot ya da seri numarası takibi satınalma iade fişlerinde stok çıkış işlemlerinde olduğu gibi yapılır. Alım iade satırının ilişkilendirildiği satınalma hareketine ait lot numarası veya miktar sayısına bağlı olarak verilen seri numaraları fiş satırında Lot ya da Seri Numarası Çıkışı penceresine aktarılır.

Satış İade İşlemlerinde Lot/Seri Numarası Takibi  

Satış iade işleminin ilişkilendirildiği satış hareketine ait lot ya da seri numarası bilgileri, lot ya da seri no girişi penceresindeki ilgili alanlara doğrudan aktarılır.

İzleme seri numarası verilerek yapılıyorsa, satılan malın bir kısmının iade edilmesi durumunda, satış hareketine ait tüm seri numaraları listelenir ve fiş satırlarına aktarılacak seri numaraları seçilir. Lot ya da seri numarası ak tarımı yapıldıktan sonra bu bilgiler silinemez ve değiştirilemez.