İçerdiği Metotlar

1) /api/workflow/ 

Logo Flow üzerinde devam eden işlerin listesini döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • offset(query): Gelen verinin kaçıncı sayfadan itibaren listelenceği bilgisidir.
 • limit(query): Gelen verinin verilen offsete göre kaçar kaçar gösterileceği bilgisidir.
 • sort(query): Gelen veride sıralama yapmak için kullanılır. asc,desc
 • withcount(query): Toplam kayıt sayısını döndürür. Gerekmedikçe kullanmayınız.

2) /api/workflow/{instanceid}/{currentbookmark}- Delete

Logo Flow üzerinde ilgili instance idli işi iptal eder.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • storageid(query): Silinecek olan işin akış idsidir. 
 • instanceid(path): Slinecek işin guid id bilgisidir. Format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (UID).
 • currentbookmark(path): Silinecek işin bulunduğu adım guid bilgisidir.  Format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

3) /api/workflow/{instanceid}/{currentbookmark}- Get

Logo Flow üzerinde ilgili instance id li işi döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • storageid(query): Silinecek olan işin akış idsidir. 
 • instanceid(path): Slinecek işin guid id bilgisidir. Format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (UID).
 • currentbookmark(path): Silinecek işin bulunduğu adım guid bilgisidir.  Format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

4) /api/workflow/count 

Logo Flow üzerinde devam eden işlerin sayısını döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • keyFilter(body): Veriyi filtreli bir şekilde getirmek için kullanılır.

           {
             "KeyFilters": [
              {
                  "Operator": "string" : eq,neq,gt,lt,lte,contains,doesnotcontain
                  "Field": "string", : filtre uygulanacak alan
                  "Value": {} : filtre uygulanacak alanın değeri
              }
              ],
              "Logic": "string" : birden fazla filtre içeren requestlerde filtrelerin bağlaçları. (and,or)
           }

5) /api/workflow/file 

Logo Flow üzerinde akışa eklenen doküman bilgisini ve indirme linkini döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • fileid(query): İşe eklenen doküman id bilgisidir.

6) /api/workflow/resume/externalapi 

Logo Flow üzerinde iş akışını devam ettir ve sonraki adıma ait bilgileri döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • latitude(query): Mobil uygulamadan ilerletilen iş için konum bilgisidir.(enlem)
 • longitude(query): Mobil uygulamadan ilerletilen iş için konum bilgisidir.(boylam)
 • resumeparameters(body): Devam ettirilecek işe ait bilgiler parametre geçilir.

{
"storageid": 0,
"instanceid": "string",
"currentbookmark": "string",
"NextButtonName": "string",
"ResumeParameters": [
"string"
],
"RequestLocationType": "0",
"CommentList": [
{
"Id": {},
"Comment": "string",
"OperationType": "0"
}
],
"FileList": [
{
"FileId": {},
"FileData": "string",
"FileName": "string",
"OperationType": "0"
}
],
"ValidateFilesAndComments": true
}

7) /api/workflow/start

Logo Flow üzerinde akış başlatmak için kullanılır.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • storageid(query): Başlatılmak istenen akış id bilgisidir.
 • description(query): Akış başlatılırken açıklama eklenmek istenirse girilir.
 • publishtype(query): Akışın yayın modu başlatılmak isteniyorsa 1, geliştirim modu başlatılmak isteniyorsa 0 gönderilir.
 • latitude(query): Mobil uygulamadan başlatılan iş için konum bilgisidir.(enlem)
 • longitude(query): Mobil uygulamadan başlatılan iş için konum bilgisidir.(boylam)

8) /api/workflow/start/withparams

Logo Flow üzerinde detay parametreler ile akış başlatmak için kullanılır. 

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • startupParameters(body): Akış başlatırken kullanılabilecek parametreler gönderilir.

{
"storageid": 0,
"description": "string",
"storagePublishType": "0",
"StartupParameters": [
"string"
],
"CommentList": [-- yorum
{
"Id": {},
"Comment": "string",
"OperationType": "0"
}
],
"FileList": [ --dosya
{
"FileId": {},
"FileData": "string",
"FileName": "string",
"OperationType": "0"
}
]
}

9) /api/workflow/status

Logo Flow üzerinde başlatılan işlerin durumunu döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 

10) /api/workflow/validate/{instanceid}/{currentbookmark}

Logo Flow üzerinde ilgili instance id li işin validasyon bilgilerini döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir. 
 • storageid(query): Sorgulanacak işin akış idsidir. 
 • instanceid(path): Sorgulanacak işin guid id bilgisidir. Format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (UID).
 • currentbookmark(path): Sorgulanacak işin bulunduğu adım guid bilgisidir.  Format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
 • incluefileandcomment(query): Sorgulanacak işte dosya ve yorum zorunluğunun bulunup bulunmadığının bilgisini döner.

11) /api/workflow/withcriteria

Logo Flow üzerinde belirtilen kriterlerde devam eden işlerin listesini döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir.
 • offset(query): Gelen verinin kaçıncı sayfadan itibaren listelenceği bilgisidir.
 • limit(query): Gelen verinin verilen offsete göre kaçar kaçar gösterileceği bilgisidir.
 • sort(query): Gelen veride sıralama yapmak için kullanılır. asc,desc
 • withcount(query): Toplam kayıt sayısını döndürür. Gerekmedikçe kullanmayınız.
 • keyFilter(body): Veriyi filtreli bir şekilde getirmek için kullanılır.

           {
             "KeyFilters": [
              {
                  "Operator": "string" : eq,neq,gt,lt,lte,contains,doesnotcontain
                  "Field": "string", : filtre uygulanacak alan
                  "Value": {} : filtre uygulanacak alanın değeri
              }
              ],
              "Logic": "string" : birden fazla filtre içeren requestlerde filtrelerin bağlaçları. (and,or)
           }

12) /api/workflow/withcustomcolumn

Logo Flow üzerinde devam eden işlerin listesini tanımlı özel alanları ile birlikte döner.

Input Parameters

 • Authorization(Headers): Login metotlarından herhangi biri kullanılarak alınan token bilgisi geçilir.
 • firstversionid(query): İlgili akışın fisrtversionid bilgisi geçilir.
 • publishType(query): Akışın yayın modu başlatılmak isteniyorsa 1, geliştirim modu başlatılmak isteniyorsa 0 gönderilir.
 • offset(query): Gelen verinin kaçıncı sayfadan itibaren listelenceği bilgisidir.
 • limit(query): Gelen verinin verilen offsete göre kaçar kaçar gösterileceği bilgisidir.
 • sort(query): Gelen veride sıralama yapmak için kullanılır. asc,desc
 • withcount(query): Toplam kayıt sayısını döndürür. Gerekmedikçe kullanmayınız.
 • keyFilter(body): Veriyi filtreli bir şekilde getirmek için kullanılır.

           {
             "KeyFilters": [
              {
                  "Operator": "string" : eq,neq,gt,lt,lte,contains,doesnotcontain
                  "Field": "string", : filtre uygulanacak alan
                  "Value": {} : filtre uygulanacak alanın değeri
              }
              ],
              "Logic": "string" : birden fazla filtre içeren requestlerde filtrelerin bağlaçları. (and,or)
           }