Akış ve Servis seviyesinde performans metriklerinin görüntülendiği sayfalardır.

Servis Metrikleri

Seçilen makine için hafıza tüketimi, uygulama cevap süreleri, sayıları ve detaylarına erişilen sayfadır.

Kayıtlar LOGOSERVICES veri tabanında SERVICEMETRICS tablosunda tutulur. 

Rapor Filtreleme

Oluşacak grafiklerin kapsamının belirlendiği bölümdür. 

Makine→ Veritabanı üzerinde kayıtlı makine isimleridir. İlki seçili olarak gelir.

Uygulama→ Sistem tarafından takibi yapılan uygulamalar listelenir. Varsayılan olarak tümü seçili gelir. 

Tarih→ Belirtilen tarihler arasında başlatılan işlerle ilgili detaylar raporlanır. Tarih filtresi varsayılan olarak son 24 saat gelecek şekilde seçili gelir. Alınmak istenen rapor aralığına göre tarih seçimi yapılır. Sunulan tarih seçimleri ile de hızlı bir şekilde tarih filtresi geçilebilir.

Makina CPU - Hafıza Kullanımı

Belirtilen tarih aralığında Makine üzerindeki Cpu(%), Kullanılan ve Kullanılmayan Hafıza(MB) bilgilerini gösteren grafiktir. Filtre bölümünde herhangi bir uygulama seçildiği durumda; zaman içerisinde uygulamanın makine üzerinde kullandığı hafıza(MB) bilgisi de grafik üzerine eklenir.

Servis Metrikleri

Sistem tarafından takibi yapılan uygulamalara(Idp, Flow, Ajm, Reporting) uygulama bazında toplam istek sayı ve cevap sürelerini gösteren grafiktir.

Eğer; filtre bölümünden bir uygulama seçilirse grafik was ve api olarak gruplanacaktır.

Dinamik Göstergeler

Uygulamalara giden toplam istek sayıları ve ortalama cevap süreleri gösterilir. Detay bilgilere erişmek için dinamik gösterge üzerine tıklanır.

Eğer; filtre bölümünden bir uygulama seçilirse dinamik göstergeler was ve api olarak gruplanacaktır.

Akış Metrikleri

Sistemde yürütülen işlerle ilgili; kaynakların performans detaylarına erişildiği sayfadır. Performans kaydı tutulmaya başlandığından itibaren oluşturulan ve ilerletilen işlerle ilgili sonuçlar gözlemlenir. Sistem veya akış bazlı performans anlamında yaşanan darboğazlar tespit edilebilir.

Akış Metriklerinin sonuç üretebilmesi için; Ayarlar Servisi > LFlow Servis Ayarları bölümünde "Kaynakların Performans Sürelerinin Kaydını Tut" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki parametre açıldığı anda veri tabanında NWFLOGOPERATIONSPERFORMANCE tablosunda kayıtlar tutulmaya başlanır.

Rapor Filtreleme

Oluşacak grafiklerin kapsamının belirlendiği bölümdür. 

Akış → Performans kaydı tutulmaya başlandığı andan itibaren işletilen akışlar listelenir. Varsayılan olarak tümü seçili gelir. 

Grup→ Aktivite Step Tipleri listelenir. (Form(Form yüklenmesi), Sql(Sql aktiviteleri), Rest(Servis aktiviteleri), Start(Akışın başlaması), Resume(Bir sonraki adıma geçmesi) Varsayılan olarak tümü seçili gelir. 

Metot→ Performans kaydı tutulmaya başlandığı andan itibaren ilerletilen işlere ait Aktivite Adları listelenir. Varsayılan olarak tümü seçili gelir. Akış ve grup seçimine göre metot liste içeriği filtrelenir.

Tarih→ Belirtilen tarihler arasında başlatılan işlerle ilgili detaylar raporlanır. Tarih filtresi varsayılan olarak son 24 saat gelecek şekilde seçili gelir. Alınmak istenen rapor aralığına göre tarih seçimi yapılır. Sunulan tarih seçimleri ile de hızlı bir şekilde tarih filtresi geçilebilir.

Akış Metrikleri

Akış, grup ve metot filtrelerini baz alarak yapılan toplam istek ve o isteklere verilen ortalama cevap sürelerini gösterir.

Grafik Detay Ekranı

Akış, Grup ve Metot bilgileri; ana sayfa üzerinden herhangi bir grafik verisi üzerine tıklanarak yönlendirildiyse oradaki seçimi; grafiğin sağ üst köşesindeki butonu üzerinden yönlendirildiyse rapor filtre kriterlerini baz alacak şekilde doldurulmaktadır. Tarih filtresi; rapor filtre kriterlerini baz almaktadır. Kişi, akış ve tarih filtreleri değiştirilerek farklı iş detay bilgileri elde edilebilir. 

Detaylar| Kaynak Metrikleri bilgileri bölümündeki kolonlar üzerinde gruplama, filtreleme, sıralama ve yer değişimi yapılabilir. 

Satır başlarındaki  butonu ile; 

XML Veri: İşleme ait performans kaydının xml çıktısıdır. 

 Görsel

Detay: İlgili işe ait detaylar ekranını açar. Bu ekran üzerinden akış ile ilgili genel bilgilere(başlatan, toplam işlem süresi, başlangıç tarihi vb.), akış adımları(hangi aşamalardan geçtiği, ilgili adımlarda ne kadar süre beklediği vb.) ve işe eklenen doküman ve yorumlara ulaşılır.