Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, şahıs şirketlerinin cari hesap tanım kartlarında KVKK sekmesi aktif olur. Bu alanının görüntülenmesi için Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapılmalıdır.

KVKK sekmesinde bulunan alanlarda ilgili cari hesaba özel olarak kişisel veri izin kaydı düzenleme işlemi yapılır.

Kişisel Veri İzni alanı İzin Veriyorum ve İzin Vermiyorum olarak 2 seçeneklidir.  

Başlangıç Tarihi alanı öndeğeri cari hesap tanım kartının şahıs şirketi olarak belirlendiği tarihtir, istenirse değiştirilir. Sistemde var olan cari hesap kartlarına düzenle ile girildiğinde izin başlangıç tarihi alanı öndeğeri boş gelir.

Bitiş Tarihi alanı, iznin geçerliliğinin sona ereceği tarihin belirtildiği alandır.

İptal Tarihi alanı, iznin iptal edildiği tarihin belirtildiği alandır.

Anonimleştir onay kutucuğu, Kişisel Veri İzni alanı “İzin Vermiyorum” seçili olduğunda aktif olan bir alandır. Anonimleştirme onayı verilen cari hesabın statüsü “Kullanım Dışı” olur. Alan işaretlendiğinde kaydetmeden önce kullanıcı işlemin geri alınamayacağına dair uyarılır.

Anonimleştirme Tarihi alanına, Anonimleştir onay kutucuğunun işaretlendiği tarih öndeğer olarak gelir.

Cari Hesaba ait Veri Kullanım İzni ve Anonimleştirme bilgileri Cari Hesaplar liste ekranında ilgili kolonlarda belirtilir.

Anonimleştirme Nedir?

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

Kişisel verinin işlenmesi için alınan iznin sona ermesi ve izin bilgileri düzenlenmemiş verilerin anlaşılamayacak ve/veya kullanılamayacak hale getirilmesi için uygulanır.

Alanların anonimleştirilerek silinmiş veri haline gelebilmesi için Ticari Sistem Yönetimi-Genel Parametreler menüsü altında yer alan "Belirlenen kişisel veri alanlarının anonimleştirme işlemi sonrası içeriği" parametresi kullanılır. Bu parametre ile anonimleştirmek istenen alanın değeri belirlenir.