“Windows Uyarlama Araçları Uzmanı” sertifika programı logo akademinin belirlediği tarihlerde yapılmaktadır.

Tiger ERP uygulamalarının Uyarlama ve Entegrasyon araçlarının eğitim ve sertifikasyon programı üç gün olarak planlanmıştır.

Eğitim, uygulama geliştirmeye yönelik, bol pratik içerecek şekilde olacaktır.

Bu nedenle öncesinde ortamların hazır olması ve dökümanların okunmuş olması çalışmaların verimli geçmesi açısından önemlidir.

Eğitim saatleri eğitim yerine göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim Öncesi

Tüm katılımcılardan;

 • Ortam Kurulumları
  • Visual Studio (.net C#)
  • Tiger Çözüm Ortağı Sürümü
 • Doküman inceleme
  • docs.logo.com.tr’de “tiger uyarlama araçları”
  • Forum da ilgili konu başlıkları incelenmesi

beklenir.

Tüm katılımcıların;

 • .net, Visual Studio, SQL, COM teknolojileri, VB Script, RESTfull WS, JSON, XML teknolojileri konusunda
 • Tiger ERP ürünleri hakkında

bilgi ve deneyim sahibi olduğu düşünülmektedir.

Eğitim Programı

1. Gün (9:30-13:00  14:00-16:30)

Uyarlama Araçları genel sunum

                Logo Objects

                XML

                Object Designer

                REST Servis


Logo Objects Nedir?

Kullanım amacı

Logo Objects Kurulumu?

Dll dosyasınını register edilmesi

Versiyon değişimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

Kullanıcıda kurulum ve alınabilecek hatalar.

Logo Objects Kullanımı

Visual Studio içinden erişim nasıl sağlanır?

Reference olarak ekleme

-Reference olarak eklemeden kullanımda alınabilecek hatalar

Logo Application objesini yaratma

Logo Objects library’sine erişim

Logo bağlantısının kurulması

               - Login işlemleri

-Login esnasında geçilen aşamalar

-Bağlantı sırasında alınacak hata kodları ve karşılıkları

-Bağlantı kontrolleri

                İşi kolaylaştıran metodların kullanımı (DispatchBilling vb.)

CAPI bilgileri nelerdir?

-CAPI bilgilerine erişim

-Firma, dönem, kullanıcı, işyeri, bölüm, ambar, fabrika bilgilerine erişim

-Kullanıcı yetki işlemleri

Query nesnesi kullanımı

-Statement kullanarak query cümlesi oluşturma        

-Direct query cümlesi oluşturma

-İkisi arasındaki fark nedir?

                               -Yeni bir kayıt (Logo veri nesnesi) yaratma mantığı

NewDataObject kullanımı

XMLContainer field isimlerine erişim

Field bilgilerinin gönderilmesi(double, vs.)

-Malzeme kartı aktarımı örneği

-Neden bazı durumlarda XMLContainer isinlerini kullanmak gerekir?

-Sipariş Fişi örneği

                               -Bir kayda ait detay bilgilerinin girilmesi

                                               -Detay bilgilerini tutan alan ve bu alanın tipi

                                               -Detay objesinin yaratılması

                                               -AppendLine methodu

                                               -Satıra ait XMLContainer field isimlerine erişim

                                               -Satırlara bilgi girilmesi

                               -Fiş özel metodları (ApplyCampaing, FillAccCodes vb.)

                               -Post işleminin yapılması

                                               -Post sonucunda oluşan hataların alınması ve işlenmesi

               -Mevcut bir kaydı okuma ve güncelleme

                               -Read fonksiyonu ve kullanımı

                               -Okunan bir kayda ait bilgilerin güncellenmesi

                               -Değişikliğin Post edilmesi

                                -Mevcut bir kaydı silme

-Genel olarak kütüphane fonksiyonlarını ve kurulabilecek entegrasyon yapıları hakkında anlatım ve fikir oluşturma.

-Fatura aktarım örneği

               -Fatura özelindeki durumların anlarılması (Dispatches, PayTrans özel durumları)

REST Servis Nedir? (sunum)

                REST servisin çıkış amacı

                Kurulum ve ayarları

                Yetenekleri, WCF servisten farkları

                Muhasebe Kartları listesi örneği

                Sorgu örneği

LogoApp Nedir? (sunum)

                Logo App çıkış amacı

                Visual studio ayarları, template indirilmesi

                Basit HelloWorld örneği

2. Gün (9:30-13:00  14:00-13:30) 

LOD NEDİR?

                 OD’ un genel  yapısı

                Uyarlama aracı olarak OD

                OD’ u tercih nedeni (Diğer uyarlama araçları karşılaştırma)

 

LOD ve UPL SETİ KURULUMU

 OD ve UPL nin yüklenmesi

Dikkat edilecek noktalar

OD dosyalarının tanıtımı

UPL dosyalarının tanıtımı ve SRC kataloğu

 

LOD’UN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANIMI

Proje açılması

Proje seçenekleri (Project Options)

Genel Proje bilgileri

Ekip Üyeleri (Team Members)

Çalışma dili seçimi ve projede kullanımı

Nesne ağacı

-Browser lar

-Veri giriş ekranları

-Ek formlar

-Ek Form Örneği (Malzeme Kartı)

Tablo eklenmesi

-Bağımsız tablolar

-Alt tablolar

-indeks yapısı

-Ek tablo için tablo oluşturma örneği (Malzeme Kartı Ek Bilgi Formu için tablo)

UNITY SİSTEM İŞLETMENİNDE YAPILMASI GEREKENLER

-Rol Tanımları

-Rollere nesnelerin takılması

-Kullanıcılara rol atanması

-Firmalar için uyarlama dosyalarının oluşturulması

Veri Giriş ekranı Örneği (Malzeme Kartı)

OD’un kullandığı toollar ve özellikleri

Report nesnesi

-Rapor oluşturma

-Rapor üzerindeki filtre ve variable tanımları

-Query ile yardımı ile rapor alanlarını getirme ve dökümünü almak

Query kullanılması

-Select query ile veri okuma

Navigation tree

               -Raporun menu ağacından çağırılabilmesi

Form Repository ve örneği

               -GridList çalışması

-Insert query ile kayıt ekleme

-Update query ile kayıt güncelleme

-NavigationTree ile formun çağırılması

Modül tanımlanması

Global modül kullanımı

-Global olarak değişken, fonksiyon ve sub tanımlanması

                Browserların uyarlanması

                               -Browser sorgusuna müdehale edilmesi (Malzeme Browserı)

Projenin saklanması

                -LSM dosya formatı

                -Müşteride LSM dosyasının içeri alınması

                -Birden Fazla uyarlamanın aynı anda çalışması

                -Versiyon değişikliklerinde yapılması gerekenler.

Logo Apps Geliştirme Uzmanı”  Sertifika Sınavı [1 saat]

Windows Uyarlama Araçları Uzmanı”  Sertifika Sınavı [1 saat]


Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım