ERP ürünleri için 2.34.00.00 Sürümdosyalarına http://support.logo.com.tr ve ftp://download.logo.com.tr
adresinden erişebilirsiniz.

2.34.00.00 sürümünü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.  

Bu sürüme özel bazı önemli maddeler ile ilgili aşağıdaki "(!) Önemli" başlığı altındaki maddeleri mutlaka okuyunuz.

(!) Önemli 

Muhasebe fişleri içerisindeki sağ tuş bakiye eşitle işlemi için aşağıdaki yapıda bir fonksiyon eklenmiştir; 

EqualizeBalance(index: Integer): Boolean; 

Index parametresi ilk eleman için 0'dan başlar, 1 değeri verilirse 2. elemana tekabül eder.
Eğer index değeri için 0'dan küçük bir değer veya eleman sayısından fazla bir değer verilirse FALSE değeri üretir,
sorun oluşmadıysa TRUE değeri üretir.
Eşitlemeyi belirtilen satırda borç tarafına mı yoksa alacak tarafına mı işleyeceğini fonksiyon kendisi karar verir.
Kullanım şekli aşağıdaki gibidir;

 gl_voucher := AppRec.FObject.NewDataObject(doGLVoucher); 
 gl_voucher.New; 
 gl_voucher.DataFields.FieldByName('XXX').Value := XXX; 
 ... 

 trans := gl_voucher.DataFields.FieldByName('TRANSACTIONS').Lines; 
 trans.AppendLine; 
 trans.item[(trans.Count - 1)].FieldByName('XXX').Value := XXX; 
 ... 
 trans.AppendLine; 
 trans.item[(trans.Count - 1)].FieldByName('XXX').Value := XXX; 
 ... 

 if not trans.EqualizeBalance(1) then 
 begin 
   ShowMessage('Bakiye eşitleme başarısız'); 
   exit; 
 end; 

 gl_voucher.Post;

Kontrollü onaylama işlemi için aşağıdaki yapıda bir fonksiyon eklenmiştir;

 procedure TUnityApplication.GetOrderFicheApproveControlInfo(
 ordFicheRef: Integer; //Sipariş Referans No
 readFromClCard: Boolean; //Parametreleri cari hesaptan oku
 var cRisk: Byte; //Cari Hesap - Sipariş Onay Kriterleri - Risk Kriteri
 var cDueDate: Byte; //Cari Hesap - Sipariş Onay Kriterleri - Vade Kriteri 
 var cAging: Byte; //Cari Hesap - Sipariş Onay Kriterleri - Yaşlandırma Kriteri
 var ageDay: Double; //Cari Hesap - Sipariş Onay Kriterleri - Yaşlanma Günü
 var payProc: Smallint; //Cari Hesap - Ödeme İzleme
 var rTotal: Double; //Risk Kriteri - Toplam
 var rLimit: Double; //Risk Kriteri - Limit
 var mxLateDay: Double; //Vade Kriteri - Maks. Gecikme
 var avLateDay: Double; //Vade Kriteri - Ort. Gecikme
 var mxLateTotal: Double; //Vade Kriteri - Maks. Gecikme Tutarı
 var avLateTotal: Double; //Vade Kriteri - Ort. Gecikme Tutarı
 var avAgingDay: Double; //Yaşlandırma Kriteri - Ort. Yaşlandırma
 var AgingTotal: Double; //Yaşlandırma Kriteri - Yaşlandırılmış Tutar
 var currType: Smallint; //Para Birimi
 includeFiche: Boolean); //Mevcut fiş dahil mi? (Default:FALSE)

* Bu fonksiyona var parametreleri için verilen değişkenler değerleri dolarak geri dönerler.

* Eğer readFromClCard değeri olarak;
- TRUE girilirse; cRisk, cDueDate, cAging, ageDay, payProc değerleri cari hesap kartından okunur.
- FALSE girilirse; fonksiyon çağırılırken cRisk, cDueDate, cAging, ageDay, payProc için ne değer verirlirse o kullanılır.

* cRisk, cDueDate, cAging değişkenlerinin değerleri şu manalara gelmektedir.;
- 0 ise; işaretli değil, kontrol yapılmayacak.
- 1 ise; işaretli, kontrol yapıldı, sonuç başarılı.
- 2 ise; işaretli, kontrol yapıldı, sonuç başarısız.


2.34.00.00 sürümü ile uyarlama araçlarında yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

Logo Objects

Madde NumarasıAçıklaması
WINERP-52071Fatura aktarımında OpenTrans = true yapmamıza rağmen bazı transactionlar açılıp kapanıyordu düzeltildi.
WINERP-49311

Malzeme ,Cari Hesap,Çek Senet,Banka,Kasa,Teminat Fişlerinde E-defter Belge Detayı alanlarının XML ile dışarı çıkarılması sağlandı.

 EBOOK_DOCDATE : documentDate (Belge Tarihi) 
   EBOOK_NODOCUMENT : undocumented (Fişe Ait Belge Yoktur) 
   EBOOK_DOCNR : documentNr (Belge No) 
   EBOOK_DOCTYPE : documentType (Belge Türü) 
   EBOOK_EXPLAIN : explain (Belge Türü Açıklaması) 
   EBOOK_PAYTYPE : payType (Ödeme Şekli) 
   EBOOK_NOPAY : noPayment (Ödeme Kaydı Değildir)

WINERP-50114

Logo Objects ile muhasebe fişleri içerisindeki sağ tuş bakiye eşitle işleminin yapılabilmesi sağlandı.

WINERP-50216Satış Faaliyetleri kısmında girilen kayıt XML aktarımı ile dışarı içeri yapılınca sorun çıkmaktaydı düzeltildi.

XML şablonuna aşağıdaki alanlar eklenmiştir. XML'i içeri alırken bu alanların da olması gerekmektedir. 

   FIRST_NAME 
   MIDDLE_INITIAL 
   FAMILY_NAME 
WINERP-50280

Satış Siparişi ve İrsaliyesinde Proje kodu kontrolü kullanıcı uyarılacak seçildiğinde aktarımlarda negatif seviye
uyarısı gelmemekteydi düzeltildi. 

WINERP-50354

OrderBilling method 'una opsiyonel KDV muafiyet sebebi parametresi eklenmiştir.

C# Örneği
int ordref = 5; 
int invref = 0; 
short ftyp = 8; 
object dt = 0; 
Global.UnityApp.PackDate(20, 04, 2015, ref dt); 
bool ok = Global.UnityApp.OrderBilling(ordref, "~", Convert.ToInt32(dt), "", "", "", "", "", "", "", true, ftyp, true, invref, true,"Tütün"); 
if (ok) 
 { 
   MessageBox.Show("OK"); 
 } 
else 
 { 
   MessageBox.Show(Global.UnityApp.GetLastError() + " : " + Global.UnityApp.GetLastErrorString()); 
 }
WINERP-50472

Kontrollü onaylama ekranındaki değerleri getiren bir fonksiyon eklenmiştir. 

C# Örneği
int ordFicheRef; //Sipariş Referans No 
bool readFromClCard; //Parametreleri cari hesaptan oku 
byte cRisk; //Cari Hesap - Sipariş Onay Kriterleri - Risk Kriteri 
byte cDueDate; //Cari Hesap - Sipariş Onay Kriterleri - Vade Kriteri 
byte cAging; //Cari Hesap - Sipariş Onay Kriterleri - Yaşlandırma Kriteri 
double ageDay; //Cari Hesap - Sipariş Onay Kriterleri - Yaşlanma Günü 
short payProc; //Cari Hesap - Ödeme İzleme 
double rTotal; //Risk Kriteri - Toplam 
double rLimit; //Risk Kriteri - Limit 
double mxLateDay; //Vade Kriteri - Maks. Gecikme 
double avLateDay; //Vade Kriteri - Ort. Gecikme 
double mxLateTotal; //Vade Kriteri - Maks. Gecikme Tutarı 
double avLateTotal; //Vade Kriteri - Ort. Gecikme Tutarı 
double avAgingDay; //Yaşlandırma Kriteri - Ort. Yaşlandırma 
double AgingTotal; //Yaşlandırma Kriteri - Yaşlandırılmış Tutar 
short currType; //Para Birimi 
bool includeFiche; //Mevcut fiş dahil mi? (Default:FALSE) 

ordFicheRef = 35825; 
readFromClCard = true; 
cRisk = 0; 
cDueDate = 0; 
cAging = 0; 
ageDay = 0; 
payProc = 0; 
rTotal = 0; 
rLimit = 0; 
mxLateDay = 0; 
avLateDay = 0; 
mxLateTotal = 0; 
avLateTotal = 0; 
avAgingDay = 0; 
AgingTotal = 0; 
currType = 0; 
includeFiche = false; 

Global.UnityApp.GetOrderFicheApproveControlInfo(ordFicheRef, readFromClCard,ref cRisk,ref cDueDate,ref cAging,ref ageDay,ref payProc,ref rTotal,ref rLimit,ref mxLateDay,ref avLateDay,ref mxLateTotal,ref avLateTotal,ref avAgingDay, ref AgingTotal, ref currType, includeFiche); 
MessageBox.Show(rLimit.ToString()); 
WINERP-51029Ödeme planı set edilmiş fişlerde GetStockLinePrice metodu ile tanımlı satış fiyatı getirilmek istendiğinde bazı filtreler çalışmıyor du çalıştırılması sağlandı.
WINERP-51136OrderBilling method 'u ile dövizli bir Siparişi Faturaya dönüştürüldüğünde döviz bilgisinin de gönderilmesi sağlanmıştır.
WINERP-51163Banka Kredilerinde Teminatsız kredi de oluşturulan Banka fişinin muhasabe kodlarında bulunan Finasman gideri Xml aktarımı dışarı,içeri yapınca kaybolmaktay düzeltildi.
WINERP-51173Verilen Hizmet Faturası aktarımında FillAccCodes method u kullanıldığında İndirimlerde oynama olmaktaydı düzeltildi.
WINERP-51371Üretim emrinde sağ tuş gerçekleşen miktar girişi yapıldığında kaynak kullanımı Tablosunda oluşan WIZENTRY 0 ve 1 statülü kayıtlar dışardan XML aktarımı ve LObjects ile aktarıldığında eski kaynak kullanım kayıtlarında 0 'lı kayıtları silmekteydi düzeltildi.
WINERP-51393İşlem bordrosu xml aktarımında içerisinde özel kod ve doküman numarası olmasına rağmen aktarımda set edilmemekteydi düzeltildi.
WINERP-51837Malzeme üzerinde bulunan Varyant güncellenmek istenildiğinde Barkod numarasının başka Malzemede kullanılmaktadır uyarısını vermekteydi düzeltildi.
WINERP-51921GetStockLinePrice hizmet kartlarının fiyatlarını getirmesi sağlandı.

Logo Object Designer

Madde NumarasıAçıklaması
WINERP-50043

ERP ürünü içerisinde ilgili kaydın üstünde sağ tuş Gönder denildiğinde kaydın bilgileri mail olarak iletilmektedir bu işlemi LOD tarafında gerçekleştirebilecek bir method oluşturulması gerekmektedir.

Fiche Types : 
Purchase Order = 2 
Purchase Dispatche = 3 
Purchase Invoice = 4 
Sales Order = 5 
Sales Dispatche = 6 
Sales Invoice = 7 

Send Format Types : 
HTM = 0 
RTF = 1 
PDF = 2 

SendEmailFiche(Fiş tipi, Fiş referansı,Tasarımın ismi, To, CC,Mesaj konusu,Mesaj,Gönderilecek format)

Örnek kullanımı
if ctrl="LButton1" then 
  fResult = Application.SendEmailFiche(7, 15, "Fatura", "[email protected]", "", "Test Subject", "Test MailText", 2) 
  Warn(fResult) 
end if
WINERP-50283Satış İade Faturası Birim Fiyat ve KDV güncelleme işleminde faturanın toplamı ve KDV toplamı değişmesi sağlandı.
WINERP-51258Satın alma siparişleri browser 'ını GridPaintCell event 'ı kullanarak kırmızı yapılmak istenildiğinde sorun yaşanmaktaydı düzeltildi.
WINERP-51851İthalat operasyon Fişine Lod ile alanlar ekleniyor sağ tuş değiştir ile fiş içerisine girildiğinde sorun yok ama ithalat bilgilerini değiştir denildiğinde eklenen alanlardaki bilgiler gitmekteydi düzeltildi.


Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım