Logo Object Service içerisine printDoc isimli bir metod ekledik. Kullanım şekli şöyledir;


clientHtml.PrintDoc(1, 2450, "NACIOZKAN", "Satış Fatura Dizaynı 2", "\\printserver\C1 Lexmark", 2, "test", "");

Bu metod bilgileri veritabanındaki firma ve fönem bilgilerine göre LG_001_01_DOCPRINT tablosuna yazmaktadır.

Akabinde belirtilen terminal için belirtilen printerda yazdırılması Tiger tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla yazdırma işleminin gerçekleşmesi için ilgili terminalde Tiger’ın açık olması gerekmektedir. Tiger açılırken arka tarafta bir zamanlayıcı devamlı olarak bu tabloyu sorgulamaktadır.

Metod, parametreleri ve Tiger üzerindeki ayar ekranları ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır;

- Veritabanına LG_XXX_XX_DOCPRINT tablosu eklenmiştir.
- LObjects üzerinden PrintDoc fonksiyonu eklenmiştir. docType ve docRef parametreleri zorunlu olup, diğerleri opsiyonel parametrelerdir.
- PrintDoc(docType: Smallint; docRef: Integer; termCode, designTitle, printerCode: WideString; printCnt: Smallint);

   docType : 1-Fatura, 2-İrsaliye, 3-Sipariş

- LObjects modülü olduğu takdirde üründe ilgili özellikler kullanılabilecektir.
- Ürüne eklenen yönetim ekranı;

   Ticari Sistem Yönetimi \ İşlemler \ Otomatik Yazdırma İşlemleri

- Bu ekran Zamanlanmış Görevler gibi ürün açıldığında gizli olarak açılır. Yukarıdaki belirtilen yerden açıldığında görünür olur. Form üzerinde Kapat buttonları kaldırılmıştır.
- İzle \ Seçenekler \ Diğer \ Otomatik Yazdırma Kontrol Süresi (San.) parametresine yazılan değer kadar periyotlarda yazdırma kuyruğu kontrol edilir. Bu parametre default 0 (sıfır) olarak ayarlanmıştır. Bu yazdırma hangi terminal(ler)de olacaksa o bilgisayar(lar)da bir değer verilmelidir.
- Yazdırma işlemi sonucunda oluşabilecek durumlar (STATUS alanı) aşağıdaki gibidir.

0 : Bekliyor
1 : Yazdırıldı
2 : Genel Hata Oluştu
3 : Fiş Bulunamadı
4 : Dizayn Bulunamadı
5 : Yazıcı Bulunamadı

- Sistem İşletmeni \ Kullanıcılar \ Performans Seçenekleri (Kullanıcı Seçenekleri Güncelleme) ekranına "Otomatik yazdırma sistemini durdur" seçeneği eklendi.

Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım