Fatura, İrsaliye ve Sipariş kaydederken birim fiyatlarını yakalayabilmek için kullandığımız fonksiyondur. 


ParametreTypeAçıklama
prcTypint

İşlem tipini belirlediğimiz parametredir.

0          : Girişlerin Ortalaması
1          : Eldekilerin Ortalaması
2          : Dönemsel Ortalama
3          : FIFO Maliyet
4          : LIFO Maliyet
5          : Fiziksel Maliyet
6          : Tarihsel birim fiyatlar 
7          :Tanımlı Alış Fiyatı 
8          : Tanımlı Satış Fiyatı 
9          : Ortalama Fiyat
10        : Son Alış Bu Müşteriye
11        : Son Alış Tüm Müşterilere
12        : Son Satış Bu Müşteriye
13        : Son Satış Tüm Müşterilere
14        : Son Alış (Net) Bu Müşteriye
15        : Son Alış (Net) Tüm Müşterilere
16        : Son Satış (Net) Bu Müşteriye
17        : Son Satış (Net) Tüm Müşterilere
18        : Ithalat fiyatı (2.43.00.00 sonrasında geçerlidir.)

priceLong(out)Birim fiyatı belirlediğimiz parametredir.
indxintSatır indexi, opsiyonel parametredir. Belirtilen indexteki satır fiyatını öğrenmek için kullanılır.
(2.42.00.00 versiyonunda eklenmiştir) 
Return TypeAçıklama
intOluşan bir hata varsa ilgili hatanın numarasını içerir. 

C# Örneği
UnityObjects.Data order_slip = UnityApp.NewDataObject(UnityObjects.DataObjectType.doSalesOrderSlip);
order_slip.New();
order_slip.DataFields.FieldByName("NUMBER").Value = "~";
order_slip.DataFields.FieldByName("DATE").Value = "01.10.2015";
order_slip.DataFields.FieldByName("TIME").Value = "13:26";
order_slip.DataFields.FieldByName("ARP_CODE").Value = "CRH01";
order_slip.DataFields.FieldByName("ORDER_STATUS").Value = 1;
order_slip.DataFields.FieldByName("CURRSEL_TOTAL").Value = 1;
double price;
UnityObjects.Lines trns = order_slip.DataFields.FieldByName("TRANSACTIONS").Lines;
trns.AppendLine();
trns[trns.Count - 1].FieldByName("TYPE").Value = 0;
trns[trns.Count - 1].FieldByName("MASTER_CODE").Value = "MLZ01";
trns[trns.Count - 1].FieldByName("QUANTITY").Value = 1;
trns[trns.Count - 1].FieldByName("VAT_RATE").Value = 17;
trns[trns.Count - 1].FieldByName("UNIT_CODE").Value = "ADET";
trns[trns.Count - 1].FieldByName("UNIT_CONV1").Value = 1;
trns[trns.Count - 1].FieldByName("UNIT_CONV2").Value = 1;
trns[trns.Count - 1].FieldByName("DUE_DATE").Value = "01.10.2015";
trns[trns.Count - 1].FieldByName("CURR_PRICE").Value = 160;
trns.GetStockLinePrice(8, out price); // 8 : tanımlı satış fiyatı IDsi
trns[trns.Count - 1].FieldByName("PRICE").Value = price;
if (order_slip.Post() == true)
 {
   MessageBox.Show("POST OK !");
 }
else
 {
   if (order_slip.ErrorCode != 0)
    {
      MessageBox.Show("DBError(" + order_slip.ErrorCode.ToString() + ")-" + order_slip.ErrorDesc + order_slip.DBErrorDesc);
    }
  else if (order_slip.ValidateErrors.Count > 0)
      {
       string result = "XML ErrorList:";
       for (int i = 0; i < order_slip.ValidateErrors.Count; i++)
        {
          result += "(" + order_slip.ValidateErrors[i].ID.ToString() + ") - " + order_slip.ValidateErrors[i].Error;
        }
       MessageBox.Show(result);
      }
 }Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım