AçıklamaEkran Görürüntüleri

Logo REST Service'i yönetmek ve yetkilendirmek için kullanılan yönetim ekranı

Logo ürününün kurulduğu dizininde bulunan RESTServis klasöründe yer alan

LogoObjects.RestService.RestServiceWSManager.exe

uygulaması kullanılmaktadır.

Logo REST Service kurulduktan sonra servis yönetim aracı açılarak ilgili

http ve/veya https host adresleri güncellenmelidir.

v4.0 ile birlikte gelen yeniliklerden biri aktif Logo Objects nesneleridir. REST Servis sadece çözüm ortaklarımızın kullandığı bir araç değil
aynı zamanda Logo Yazılımın foksiyonel ürünleri(Dikey Çözümler) tarafından da kullanılmaktadır. L-Flow, LogoCRM veya WMS gibi 
Logo Yazılım ürünleri kullanılıyorsa Logo Objects lisansı tüketmeyen ancak aktif olması gereken Logo Objects sayısını yine bu ekranda
belirtiyoruz.

v4.0 ile birlikte artık mutlaka aktarım kullanıcısı, şifresi ve bağlantı kurulacak firma bilgisi girilmesi gerekmektedir.

Ayarlar güncellendikten sonra Kaydet butonuna tıklanarak kaydedilir. Kaydedilme esnasında REST Servis bazı kontroller yapmakta, 
örneğin Logo Objects için belirtilen parametrelerin doğru olup olmadığını, portların uygun olup olmadığını test etmektedir.

Akabinde ise yine bu ekranda yer alan Durdur ve Başlat butonları sırasıyla tıklanarak

servis restart edildiğinde ayarlar geçerli olacaktır.

Genel Ayarlar

Servis Çalışma Adresi (Http) : Rest Servisinin http host adres bilgisinin tanımıdır.
Servisin hizmet vereceği ip adresi ile güncellenmelidir.

Servis Çalışma Adresi (Https): Rest Servisinin https host adres bilgisinin tanımıdır.
Servisin hizmet vereceği ip adresi ile güncellenmelidir.
Https ucunun kullanılabilmesi için sertifikaların yüklenmiş olması zorunludur.
Eğer herhangi bir problem ile karşılaşıyorsanız

dökümanını gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Access Token Geçerlilik Süresi (dk): Kullanıcı access token talebi yaptıktan sonra
ilgili token geçerlilik süresinin dakika cinsinden tanımıdır.
 Diğer Ayarlar (F1 tuşu ile açılmaktadır)

Varsayılan Sorgu Kayıt Limiti: Rest servisinin sunduğu nesne sorgularında
sayfalama ile talep edilen “GET” sorgularının,
varsayılan (Eğer sorgu parametreleri ile özel olarak sayfa kayıt sayısı belirtilmemiş ise)
döndürülecek kayıt sayısı limitidir.

Varsayılan Sorgu Maks Kayıt Limiti: Rest servisinin nesne sorgularında sayfalama ile
talep edilebilecek maksimum sayfa kayıt sayısı limitidir.

Com Obj. Maks. Hafıza Boyutu : LObjects.exe hafıza boyutudur.
Tanımlı hafıza limitlerinin aşılması durumunda ilgili oturum kapatılarak tekrar açılır.

Refresh Token Geçerlilik Süresi (dk): Kullanıcı access token talebi yaptıktan sonra aldığı
token için yenileme yapabileceği refresh token bilgisinin geçerlilik süresinin dakika cinsinden tanımıdır.

Log Seviyesi: Rest Servisinin log seviyesidir. Varsayılan log seviyesi “Error” olarak tanımlıdır.
Log seviyeleri şunlardır;

  • Fatal : Kritik hatalar loglanır
  • Error : Her türlü hata loglanır
  • Warning : Uyarılar da loglanır
  • Info : Bilgi mesajları da logda yer alır
  • Verbose : Servis içerisindeki her adım loglanır

LObject Log Seviyesi : Bu sürümde Logo Objects de loglanabilmektedir. Ancak bu özelliği bir problem ile 
karşılaşıldığında problemin tespiti için kullanmak gerekmektedir. Aksi halde yoğun kullanımda aşırı boyutlu
log bilgisiyle karşılaşılabilir. Off konumunda iken loglama yapılmaz.

LObject Log Dizini : Logo Obejcts loglanmak istendiğinde log bilgisinin yazılacağı dosya ve yolunun belirtildiği kısımdır.
Örnek : "D:\LObjects.log"


İŞLEYİŞİ ETKİLEYEN YENİ ÖZELLİKLER

Fatal dönüşümsüz hatalarda restart etme : (Öndeğeri işaretsizdir) Logo Objects veya REST Servis herhangi bir sistem hatasına
düştüğünde REST servis içerisindeki kontroller bunu yakalamakta ve REST Servisi veya Logo Objectsi restart ederek işlemlere
devam etmektedir. Eğer bu ayar işaretlenir ve REST Servis bu şekilde başlatılırsa bu kontrol devre dışı kalacaktır.

Veri uyuşmazlığı olan nesnelerde hata verme : (Öndeğeri işaretlidir) Logo Objects ile REST modelleri arasında bir veri uyuşmazlığı
varsa, örneğin bir alanın değeri farklı bir veri tipinde set edilmeye çalışılırsa buna hata verip vermemesi bu ayar ile tanımlanır.

Get/Set Operasyonları Indexler ile çalışsın : (Öndeğeri işaretlidir) Az satırlı çok sayıda fiş aktarımları için uygun aktarım yöntemidir

Get/Set Operasyonları XML ile çalışsın : (Öndeğeri işaretsizdir) Çok satırlı az sayıda fiş aktarımları için uygun yöntemdir. 
(NOT : Bu yöntemi seçtiğinizde kodunuzda bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur, JSON formatı kullanılmaya devam eder, buradaki
XML ibaresi Logo Objects içerisinde tarafınızdan gönderilen JSON içeriğinin XML e dönüştürülerek kullanıldığı içindir.)

Aşağıdaki zamanda servis yeniden başlatılsın : (Öndeğeri işaretsizdir) REST servis geri planda Logo Objects kullanmaktadır ve 
Logo Objects'in COM nesnesi olması asabiyle 7/24 ayakta kalacak şekilde tasarlanmamıştır. Belli zamanlarda refresh edilmesi
gerekebilir. Yoğun aktarımlara sahip noktalarda, aktarımın yoğun olmadığı zamanda servisin restart edilmesi sistem kaynakları
açısından faydalı olaiblir.Loglanan bilgiler Computer Management konsolundaki

Event Viewer içerisinde

Applications and Services Logs altında yer alan

LogoObjectsRestService başlığından izlenebilir.

Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım