Amaç

Tiger entegrasyonu aktifken ek indirim alanlarının okunmasını, hesaplanmasını ve aktarılmasının sağlanması

 • Logo CRM içerisinde desteklenen indirim alanlarının sayısını arttırmak
 • Yeni açılan indirimlerin Tiger ERP ile senkronize çalışmasını sağlamak
Sistem Tercihleri Parametre Ekranı

Sistem Tercihleri | Tiger ERP Aktifken Ek İndirim Alanların Kullanılması

Sistem tercihlerinden 73. "Tiger entegrasyonu aktifken ek indirim alanları kullanılsın" parametresi eklenmiştir. Aktif olsun işareti öndeğer kapalıdır.  Parametreyi işaretlendiğinde Tiger ERP entegrasyonu aktifken ek indirim alanların okunması, hesaplanması ve aktarılmasını sağlar. Parametre kapalı durumda Tiger ERP üzerinde tanımlanan kampanya bilgileri veya hesaplama işlemleri yapmaz.

Teklif Ürün Ekranında İndirim ve Tutar Alanların Görüntülenmesi

Teklif ürün ekranında ürün seçimi ile birlikte 'diğer indirimler' alanına tıklanır. Ekranda indirim ve tutar alanları görülür. İndirim ve tutar alanları varsayılan olarak 6 adet görülür. Daha fazla alanı görüntülemek için model editör açılır.

 Teklif Ürün

Model editör üzerinden Teklif ürünler iş nesnesine ulaşılması;

Logo CRM dizini altında bulunan Model editör dizini açılır ve model editör.bat çalıştırılır.

 Model Editör.bat

MT_Proposals_Products_DetailView

Teklif ürün detay ekranı model editörden 'Layout' açılır.  

 Layout

Layout ekranında boş bir alana fare ile sağ tıklanır ve customize layout seçimi yapılır.

 Customize Layout

Customize layout seçimi ile birlikte 20 adet indirim ve tutar alanları görüntülenir.

 İndirim ve Tutar Alanları

Örneğin 7-8-9 indirim ve tutar alanlarını teklif ürün → diğer indirimler ekranına eklenir.

 İndirim ve Tutar Alanların Eklenmesi

Model editör kaydet işlemi ile birlikte Logo CRM uygulama havuzunu yeniden başlatır. Satış & Pazarlama > Teklifler menüsünü açılır, "Yeni Teklif" butonuna tıklanır ve teklife ürün eklenir. Teklif ürün ekranının Diğer İndirimler sekmesi altında Model Editör üzerinden açılan indirim ve tutar alanları görüntülenir.

 Teklif Ürünler Tutar ve İndirim Alanları

Kolon Başlıkları;

Bilgilendirme

Tutar ve indirim alanları kolon başlıklarına varsayılan olarak tanımlanmıştır. Sistem tercihleri 73.parametrenin açık veya kapalı olmasına bağlı değildir.

Bilgi

 • Basic Lisans ürün anahtarına sahip olan paketler için model editör üzerinden indirim yüzdesi %7-%20 alanı ve tutar 7-20 arasındaki alanları varsayılan olarak eklenmediğinden, Logo CRM teklif ürün → diğer indirimler detay ekranında alanlar görüntülenmez.
 • Fakat sistem tercihleri 36. parametre kampanya uygula/kaldır aktif edildiğinde Tiger ERP üzerinde kampanyalı malzemenin indirim ve tutar bilgisi Logo CRM → teklif ürün liste ekranında indirim ve tutar alanları görüntülenir ve alt toplamlarda hesaplanır.

MT_Proposals_Products_Discount İş Nesnesi

Sistem tercihleri 73. parametreyi aktif hale getirdiğinde MT_Proposals_Products_Discounts nesnesi altında yer alan indirim alanları Tiger ERP' ye sipariş/irsaliye aktarımında veya Tiger ERP' den Logo CRM' e kampanyalı ürün varsa indirim alanlarının okunması ve gönderilmesi için parametrenin aktif olması gerekir.

Bilgilendirme

Sistem tercihleri | 73. parametrenin aktif veya pasif olması indirim alanlarının görüntülenmesini etkilemez. Parametrenin açık olması ERP <> CRM indirim alanların hesaplamasını ve okunmasını sağlar.

 • MT_Proposals_Products_Discounts iş nesnesi içerisine 14 adet indirim alanı bulunur. 14 adet indirim için her birinin oran ve tutar alanları nesne içerisinde yer alır. Varsayılan durumda 6 adet indirim alanı olduğu için yeni açılacak indirim yüzde ve tutar alanları 7'den başlayıp 20'de biter. (Discount7Percent, Discount7Amount, Discount8Percent, Discount8Amount..............Discount20Percent, Discount20Amount)

Teklif ürün satırı ve Teklif ürün (plus) butonu ile ürün ekleme işlemi ile birlikte, tutar ve indirim alanların görüntülenmesi veya değiştirilmesi sağlanmıştır. 

Bilgi

Teklif > +(ürün ekle) > ürün seç > Diğer indirimler tabında ek indirimlerin koşullara göre görünürlüğün ve tutar kısımlarının pasifliğinin kontrolü yapılır.

 MT_Proposals_Products_DiscountMT_Proposals_Product_Discounts İş nesnesinin Teklif rolüne eklenmesi

Admin Rolü olmayan kullanıcılar teklif kaydetme işleminden sonra teklif rolü üzerinde MT_Proposals_Product_Discounts iş nesnesi ekli değilse teklif kayıt işlemi sırasında uyarı verir.

Çözüm için admin yetkisi kullanıcı ile Tanımlar → Güvenlik → Roller menüsü açılır ve teklif rol düzeltme işlemi sağlanır.

 Teklif Rolü


Teklif rolü → tür izinleri tabı altından  butonu tıklanır. Hedef türü alanından MT_Proposals_Products_Discounts nesnesi seçilir. Tür izinleri seçenekleri okuma, yazma ve oluştur işaretlenir kayıt işlemi tamamlanır.

 İş Nesnesinin Eklenmesi

Bilgi

Teklif rolüne yeni eklenen nesne bilgisi "MT_Proposals_Products_Discounts" ekleme işleminden sonra kullanıcılar tabı altından ilgili kullanıcıları eklemeniz gerekir.

Teklif İndirim | İndirim Güncellemesi Sonrası Tutar Alanların Yeniden Hesaplanması

Sistem tercihlerinde yer alan 73. "Tiger entegrasyonu aktifken ek indirim alanları kullanılsın" parametresini aktif hale getirilir.

Tiger ERP Kampanya Tanımlaması;
Tiger ERP'de birden fazla kampanya tanımlar.

 Kampanya

Örneğin Kampanyalar içerisine aynı ürüne ait 9 adet indirim tanımlar. 

 Tiger Kampanya Tanımları

İlgili kampanyaları kayıt edilir. Model Editör açılır ve MT_Proposals_Products iş nesnesinin detailview'ini görüntülenir.

Tiger ERP'de tanımlanan 9 adet indirim alanını Logo CRM içerisinde görüntülemek için MT_Proposals_Products nesnesinde yer alan Diğer İndirimler sekmesine 3 adet daha yüzde ve tutar alanını sürüklenir. 

 Model Editör | MT_Proposals_Product

Kampanya tanımlı ürünü teklife eklenir. Kolon başlıklarından Model editör üzerinden eklenen kampanya tutar ve yüzde alanları görüntülenir. Teklif ürünler liste ekranına örneğin %-8 indirim alanında değişiklik yapılırsa tutar alanı yeniden hesaplar.

 İndirim ve Tutar Alanlar

Teklif İndirim | Kampanya Uygula/Kaldır Parametresine Göre Yeni İndirim Alanların Uygulanması ve Kaldırılması

1-Kampanya Uygula Parametresi Açık Olduğu Durumlar

Gereksinimler;

 1. Sistem tercihleri 73. "Tiger entegrasyonu aktifken ek indirim alanları kullanılsın" parametresini aktif hale getirilir.
 2. Sistem tercihleri 36. "Tiger/Go Kampanya Uygulama" parametresi aktif edilir.

Parametreler aktif hale getirildikten sonra Tiger ERP seçilen ürüne kampanya eklenir. Logo CRM model editör açılır ve MT_Proposals_Products nesnesinde yer alan Diğer İndirimler sekmesine 3 adet daha yüzde ve tutar alanların görünümü aktif edilir.

Bilgilendirme

Tiger ERP satış kampanyaları ekranından uygulanacak ürüne kampanya seçimi için tıklayınız.

Kampanya Uygula;

 • Teklif ürünler ekranında kampanyalı ürün seçilir.
 • Kampanya uygula/kaldır butonu aktif olduğu görülür.
 • Ürün fiyat bilgisi Tiger ERP' den geldiği görülür. Fakat indirim alanları hesaplanmadan veya indirim alanları uygulanmamış gibi görünür.
 Kampanyalı Ürün

Teklif ürün liste ekranına kampanyalı ürün seçimi yapıldıktan sonra kampanya uygula/kaldır butonu tıklanır.

 Kampanya Uygulanması

Uygulama Videosu

Kampanya uygula seçildiğinde yeni indirimlerin uygulanması.mp4

2-Kampanya Uygula Parametresi Kapalı Olduğu Durumlar

Gereksinimler;

 1. Sistem tercihleri 73. "Tiger entegrasyonu aktifken ek indirim alanları kullanılsın" parametresini aktif hale getirilir.
 2. Sistem tercihleri 36. "Tiger/Go Kampanya Uygulama" parametresi pasif edilir.

Bilgilendirme

Sistem Tercihleri | 36. parametre kapalı duruma getirildiğinde, teklif ürün ekleme sırasında eğer kampanyalı bir ürün eklenirse otomatik olarak indirim ve tutarlar alanları sistem tarafından eklenir.

Uygulama Videosu

Kampanya Uygulama Parametresi Kapalı Olduğu Durumlar.mp4

Belge Aktarımı

Tiger ERP Belge Aktarımı ile İndirim Alanların Gönderilmesi

Kampanyalı ürünü Logo CRM' den Tiger ERP' ye aktarımı sırasında birim fiyat veya indirim yüzde alanlarında yapılan değişimlerin Tiger ERP belge (sipariş/irsaliye) aktarımı sağlanır.

Gereksinimler;

 1. Sistem tercihleri 73. "Tiger entegrasyonu aktifken ek indirim alanları kullanılsın" parametresini aktif hale getirilir.
 2. Sistem tercihleri 36. "Tiger/Go Kampanya Uygulama" parametresi pasif edilir.

Uygulanması;

 1. Logo CRM üzerinde kampanyalı ürünün birim fiyatında bir değişiklik yapıldığında tutar alanları otomatik tekrardan hesaplanır.

Uygulama Videosu;

Birim Fiyat Değişikliği ve İndirim Alanların Yeniden Okunması.mp4

 2. Logo CRM üzerinde kampanyalı ürünün indirim alanında yapılan değişikliğin tekrardan okunması ve Tiger ERP irsaliye/sipariş aktarımı sağlanır.

Uygulama Videosu;

İndirim Alanların Değiştirilmesive Tiger ERP sipariş aktarımı.mp4