Amaç

Mobil uygulamadan desteklenen iş nesnelerinden (firmalar, destek kayıtları, aktiviteler ve teklifler) kayıt oluşturulur ve enlem, boylam değerlerini ilgili kaydın “Kaydet” butonuna basılmasıyla birlikte sunucu üzerinde saklanır. Logo CRM web arayüzünde Firmalar, destek kayıtları, aktiviteler ve teklifler menüsü için oluşturulan kayıtlar işlemler  → işlem lokasyonu ile harita üzerinde gösterilir.

Kullanımı

Logo CRM Mobil uygulamaya giriş sağlanır ve yukarıda belirtilen iş nesnelerinden kayıt oluşturulur. Örneğin aktivite kaydı için firma kartı seçilir ve firma kartına ait adres bilgisi görüntülenir. Aktivite alanları doldurulur ve kaydedilir.

Logo CRM Mobil Uygulamada Aktivite Kaydı Oluşturma.mp4

Bilgilendirme

Teklifler iş nesneleri için geliştirme devam etmektedir. FirmalarAktiviteler ve Destek Kayıtları iş nesnelerinde işlem lokasyonu özelliği kullanılmaktadır.

Firmalar

Firmalar | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden Görüntülenmesi

Logo CRM Mobil uygulamasından eklenen kayıt, Logo CRM Web →Firmalar liste veya detay ekranında bulunan İşlemler → İşlem Lokasyonu seçimi yapılarak tıklanır.

Firma kayıtları detay kaydına içerisinde firma, firma adresi, iletişim bilgileri ve web, e-posta bilgileri harita üzerinden lokasyon açıklaması olarak gösterilir.

Aktiviteler

Aktiviteler | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden Görüntülenmesi

Logo CRM Mobil uygulamasından eklenen kayıt, Logo CRM Web → seçilen aktivite kaydının işlemler butonu altında > "İşlem Lokasyonu" menüsü seçimi ile o kayda ait lokasyon adımları (kayıt + giriş + çıkış bilgileri) görülebilmesi sağlanmıştır.

Kullanım

Aktivite menüsü tıklanır ve herhangi bir aktivite kaydı seçilir. Üst çubukta bulunan "İşlemler" butonu altından "İşlem Lokasyonu" menü öğesine tıklanır. 

Seçilen firmaya göre girilen aktivite kayıt bilgisinin harita üzerinden lokasyonu görüntülenir. 

 Harita Lokasyon Görünümü

Aktivite İşlem Lokasyonu | Harita altında Liste (grid) gösterimi

Aktivite işlem lokasyonu ekranı harita altında ilgili kayıtların liste (grid) ile gösterilmesi sağlanıştır. 

Tablo Kolonları:

 • Kayıt Türü : İş nesnesi bilgisini gösterir.
 • Kayıt Başlığı: İş nesnenin ID bilgisini gösterir.
 • Kayıt Açıklaması: Aktivite iş nesnenin tanım alan bilgisi gösterir.
 • Firma: Aktivite firma bilgisini gösterir.
 • İşlem Türü: Kayıt eklenirken "Ekleme" bilgisini gösterir. Check-in ve check-out işlemi ile birlikte giriş-çıkış bilgisini gösterir.
 • Harcanan Zaman: Giriş ve çıkış süre bilgisini gösterir.
 • İşlem Yapan: Kaydı oluşturan kullanıcı bilgisini gösterir.
 • İşlem Tarihi: Liste ekranındaki işlem türü bilgisine göre kayıt tarihi oluşturur.

 Harita Lokasyon Liste (Grid) Görünümü

Aktivite İşlem Lokasyonu | Listeye filtre verip harita güncelleme yapabilme

Tablo üzerinde filtre verilebilen kolonlarda filtreleme işlemi yapılması sağlanmıştır. Kolon üzerinden filtre yapılarak güncellenir ya da sağ üst köşede bulunan yenileme  ikonu ile güncelleme işlemi sağlanır.

Güncelleme işlemi sonrası tablo ile paralel harita da filtrelenmiş olur.

Aktivite Harita Lokasyonu Liste Görünüm.mp4


Bilgilendirme

Logo CRM Mobil uygulamasından destek kayıtları → ilişkili kayıtlar üzerinden yeni aktivite veya listeden aktivite seçimi yapılırsa, Aktivite menüsü işlem lokasyon liste (grid) ekranında destek kayıt bilgisi görülür.

Destek Kayıtları

Destek Kayıtları | Lokasyon Bilgisinin Harita Üzerinden Görüntülenmesi

Logo CRM Mobil uygulamasından eklenen kayıt, Logo CRM Web → seçilen destek kaydının işlemler altında > "İşlem Lokasyonu" menüsü seçimi ile o kayda ait lokasyon adımları (kayıt + giriş + çıkış bilgileri) görülebilmesi sağlanmıştır.

Kullanım

Destek Kayıtları menüsü tıklanır ve herhangi bir destek kaydı seçilir. Üst çubukta bulunan "İşlemler" butonu altından "İşlem Lokasyonu" menü öğesine tıklanır. 

Seçilen firmaya göre girilen destek kaydın kayıt bilgisinin harita üzerinden lokasyonu görüntülenir. 


 Harita Lokasyon Görünümü

Destek Kayıtları İşlem Lokasyonu | Harita altında Liste (grid) gösterimi

Destek Kayıtları işlem lokasyonu ekranı harita altında ilgili kayıtların liste (grid) ile gösterilmesi sağlanıştır. 

Tablo Kolonları:

 • Kayıt Türü : İş nesnesi bilgisini gösterir.
 • Kayıt Başlığı: İş nesnenin ID bilgisini gösterir.
 • Kayıt Açıklaması: Destek kaydı iş nesnenin tanım alan bilgisi gösterir.
 • Firma: Aktivite firma bilgisini gösterir.
 • İşlem Türü: Kayıt eklenirken "Ekleme" bilgisini gösterir. Check-in ve check-out işlemi ile birlikte giriş-çıkış bilgisini gösterir.
 • Harcanan Zaman: Giriş ve çıkış süre bilgisini gösterir.
 • İşlem Yapan: Kaydı oluşturan kullanıcı bilgisini gösterir.
 • İşlem Tarihi: Liste ekranındaki işlem türü bilgisine göre kayıt tarihi oluşturur.
 Harita Lokasyon Liste (Grid) Görünümü

Destek Kayıtları İşlem Lokasyonu | Listeye filtre verip harita güncelleme yapabilme

Tablo üzerinde filtre verilebilen kolonlarda filtreleme işlemi yapılması sağlanmıştır. Kolon üzerinden filtre yapılarak güncellenir ya da sağ üst köşede bulunan yenileme  ikonu ile güncelleme işlemi sağlanır. Güncelleme işlemi sonrası tablo ile paralel harita da filtrelenmiş olur.

Bilgilendirme

 • Destek kaydı ile ilişkili aktivite kayıtları varsa, harita ve tabloda gösterilir.
 • Kaydın tanımlanmış firması varsa, firmanın adres konumu da harita üzerinde firma iğnesi ile gösterilir, tabloda ise gösterilmez.

Bilgilendirme

Firmanın adres bilgisi içerisinde harita bağlantısı yoksa veya adres bilgisi eksik doldurulduysa, İşlemler menü altından işlem lokasyonuna tıklandığında pinleme (işaretleme) işlemi yapılmaz.

Kullanıcı Erişim Hakları

İşlem Lokasyonuna Erişebilecek Kullanıcıların, Kullanıcı Erişim Haklar Menüsünden Kontrol Edilmesi

İşlem lokasyonuna erişebilecek kullanıcıların Kullanıcı Erişim Hakları menüsünden kontrol edilmesi sağlanmıştır. 

Kullanımı
Tanımlar > Güvenlik > Kullanıcı Erişim Hakları menüsünü açılır. İşlem lokasyon özelliğinin görüntülenmesi istenilen kullanıcı seçilir. Destek kayıtları, teklifler, aktiviteler, firmalar iş nesnelerinin işlem lokasyon görüntülenmesi ve işlem lokasyon butonun görüntülenmesinin izin durumu ayarlanır.

İşlem Lokasyonları Ekran Gösterimi

İşlem Lokasyonları Ekran Gösterimi

Amaç:

 • Yetkili kullanıcı bir atanan kullanıcı ya da satış temsilcisi seçer.
 • Tarih filtresi vererek bir gün seçimi yapar.
 • İlgili günde, seçilen kullanıcı checkinlerini hangi konumdan yapmış görüntülenir.
 • İş nesnesi türüne göre kayıt, giriş yap, çıkış yap aksiyonlarının harita üzerinde ve bir liste olarak gösterilmesi, tarih ve enlem-boylam bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

Bilgi

İşlem lokasyonları ekran gösterimi admin kullanıcı rolü ve Logo CRM Enterprise paketleri için desteklenmiştir.

Bilgilendirme

 • Sadece yetkili (admin) kullanıcılar tüm lokasyon adımlarını görmeye yetkilidirler.
 • Diğer > İşlem Lokasyonları menü öğesine tıklanarak açılan ekran üzerinde harita ve tablo bulunur, tüm işlem lokasyonları görüntülenir, filtre verilerek sadeleştirilir.

Kullanım:

Logo CRM > Tanımlar > Diğer > İşlem Lokasyonları" menü öğesine tıklanır.

 İşlem Lokasyonları Menüsü

"İşlem Lokasyonları" ekranı üzerinde adımlar hem harita hem liste halinde görüntülenir. Liste (Grid) üzerindeki satır parametreleri aracılığıyla seçim yapılarak filtreleme işlemi yapılır.

 Liste Seçim Filtresi

Harita üzerinde tüm işlem lokasyonları gösterilir.

 • Firma, aktivite, destek kaydı > Yeni kayıt aksiyonlu işlem lokasyonları
 • Aktivite > Giriş yap, Çıkış yap tipli işlem lokasyonları
 • Destek kaydı > Giriş yap, Çıkış yap tipli işlem lokasyonları
 • Kaydın tanımlanmış firması varsa, firmanın adres konumu da harita ve tabloda gösterilir.  

Satış temsilcisi aktivite kayıtlarında, atanan kullanıcısı ise destek kayıtlarında kullanılır.

 • İçerik tipe göre dolu ya da boş gelir.

Çıkış yapılmamış kayıtlar için;

 • Aksiyon liste kayıtlarında sadece "Giriş yap" vardır, "Çıkış yap" yoktur. 
 • Çıkış Tarihi kolonunda veri bulunmaz.
 • Harcanan zaman kolonu çıkış yapılmışsa dolu gelir.
  • Çıkış yap tipli aksiyon kaydı için harcanan zaman kolonu dolu gelir, giriş yap ve yeni kayıt için boş gelir.

Bilgi

Tablo Kolon bilgileri için aktivite ve destek kayıtları lem Lokasyonu | Harita altında Liste (grid) gösterimi ile aynı bilgiyi içerir.