Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Takvime eklenen "yıllık izinden düşülecek" alanının hangi izinler için geçerli olduğunu kullanıcının belirleyebilmesi talebi

Takvime eklenen "yıllık izinden düşülecek" alanının hangi izinler için geçerli olduğunu kullanıcının belirleyebilmesi sağlanmıştır.

2 İzin tanımları yapılırken kullanım sınırları alanındaki dönem bilgisine mali döneminde eklenmesi talebi

İzin tanımları ekranındaki kullanım sınırları alanındaki dönem bilgisine "Dönemlik" alanı eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Ar-Ge Gv veya SGK günü olan personelde maaş ve fazla mesai detayları olduğunda Gv matrahı dağılımlarının doğru yapılması talebi

Ar-Ge Gv veya SGK günü olan personelde maaş ve fazla mesai detayları olduğunda Gv matrahı dağılımlarının doğru yapılması sağlanmıştır.

2 5746 indirim kanununa tabii personelin Muhtasar APHB'nde eksik gün bilgilerinin doğru gelmesi talebi

Ar-Ge Kanuna tabi personeller için alınmış Muhtasar Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedenlerinde düzenleme yapılmıştır.

3 Saatlik mazeret izninde bir gün ve üzerinde izin girildiğinde yıllık izin hareketinin oluşması talebi

Saatlik mazeret izninde bir gün ve üzerinde izin girildiğinde yıllık izin hareketinin oluşması sağlanmıştır.

4 Muhtasarda eksik gün sayısı olmadığında eksik gün nedeninin doğru gösterilmesi talebi

Muhtasarda eksik gün sayısı olmadığında eksik gün nedeninin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.