You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Döviz kullanımı ile ilgili parametrelerin belirlendiği seçenektir. Ana Kayıtlar / Tanımlar bölümünde yer alır.

Otomatik Kullanım: Günlük döviz kuru girişlerinde her döviz türü için dört ayrı kur bilgisi kaydedilebilir. Ticari sistemde yapılan işlemler sırasında dövizli tutarların otomatik olarak hesaplanmasında hangi kur değerinin kullanılacağı Otomatik Kullanım alanında belirlenir. Kullanılacak kur türü tüm program bölümleri için belirlendiği gibi her program bölümü için ayrı ayrı da belirlenir. Kullanılacak kur değeri şu alanlardan kaydedilir:

 • Genel
 • Malzeme Yönetimi
 • Satınalma
 • Satış ve Dağıtım
 • Cari Hesap Fişleri
 • Çek/Senet Bordroları
 • Banka Fişleri
 • Kasa İşlemleri

Bunun yanısıra, işlem sırasında döviz penceresine ulaşılır ve gerekirse diğer kur değerlerinden biri seçilebilir.

Cari hesap kartı / Ticari Bilgiler sekmesinde Kur Türü alanında yapılan seçim işlemlere öndeğer olarak aktarılır. İlgili alanda “Öndeğer” seçimi yapılmışsa Döviz Kullanım Parametreleri’nde yapılan seçimler dikkate alınacaktır.

Kur Türleri: Günlük kur girişlerinde kullanılan dört farklı tür kullanım amaçlarına göre isimlendirilebilir. Böylece döviz türü seçiminde kolaylık sağlanır. Örneğin kur türleri döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış olarak isimlendirilebildiği gibi, bankaların uyguladıkları kurlara göre de isimlendirme yapılabilir. Kur türlerinin isimleri ilgili alanlarda kaydedilir.

Tolerans Sınırları: Günlük kur değerleri girilirken ya da işlemlerde kullanılırken kullanıcı hatalarını engellemek amacıyla kur bilgisi için kendinden önceki en yakın güne ait kur bilgisi esas alınarak tolerans aralığı tanımlanır.

Örneğin bir güne ait girilecek kurun, bir önceki kurdan en çok %10 fazla ya da en çok %1 az olması, aksi takdirde kullanıcının uyarılması ya da işlemin durdurulması sağlanabilir.

Tolerans Sınırları Aşıldığında: Bu alanda, tolerans sınırlarını aşan kur girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu parametre üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçiminde tolerans sınırları aşılsa bile işleme devam edilir herhangi bir kontrol yapılmaz.
Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, program kur girişlerinde tolerans sınırlarına göre kontrol yapar ve sınırların aşılması durumunda, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.
İşlem Durdurulacak seçiminde, tolerans sınırlarının aşılması durumunda ekrana bir uyarı mesajı gelir ve kur girişleri ya da işlem kaydedilmez.