Amaç

Logo CRM de eşleşen kullanıcı ile giriş sağlandığında Logo Flow kullanıcı yetkisine göre satış raporları, akışlar ve formlar menü başlıkları getirilmesi ve Logo CRM menü içeriği veya yeni sekme ile Logo Flow kullanımı sağlanması.

Logo Flow | Api Erişim Bilgilendirmesi

Logo Flow | Dış Uygulama API Erişim Yönetimi

Logo Flow iş akış tasarım aracı → Genel İşlemler menü başlığı altında "Dış uygulama API Erişim Yönetimi" açılır ve Logo CRM uygulamasının ürün apilerine erişim izni verilmesi seçeneği seçilir. Bu işlem ile beraber kullanıcı eşitlemesi sağlanması ve Logo Flow akışlar menü yapısına Logo CRM içerisinden ulaşılır.

 Dış Uygulama API Erişimi

Parametre Ayarı

Sistem Tercihleri | Logo Flow Entegrasyon Bilgileri

Logo CRM menü üzerinden Logo Flow akışları, formları ve satış raporların menü başlıklarını görebilmek için sistem tercihleri 70.parametre üzerinde flow entegrasyon bilgileri yer alır.

 Sistem Tercihleri - Flow Entegrasyonu
Logo Flow Erişim Bilgileri

Flow erişim adresinin sağlandığı bölümdür. Öndeğer olarak  http://localhost:8282/ görüntülenir. Erişim adres bilginizi Flow erişim adres bilgisi ile aynı olmasına dikkat ediniz.

Logo Flow Erişim Şekli

iFrame: CRM menü başlıkları gibi Flow akış menü başlıkları görüntülenir ve Akışlar menü başlığı altında bulunan dahil olduğum işler ve üzerimdeki işler CRM menü yapısı gibi çalışır. Parametre üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıysa iFrame öndeğer olarak gelir.

Yeni Sekme: Akışlar menü başlığı altındaki menüler yeni sekme olarak flow menü ekranı olarak çalışır.

Logo Flow Oturum Açma Şekli

Öndeğer olarak LogoIDP olarak görüntülenir. LogoIDP flow üzerinde e-mail ile tanıtılan kullanıcı isminizdir. Diğer seçeneklerde ERP (Tiger, Netsis, j-Platform ve Diva) kullanıcı bilgileriniz ile oturum açma şekli seçilir.

Kullanıcı Eşleştirmelerinin Yapılması

Bilgilendirme

Sistem tercihleri parametre ayarından sonraki adım Logo Flow kullanıcı eşleşmedir. Flow kullanıcı eşleşme detay bilgi için tıklayınız.

Crm üzerinde Logo Flow Menu gösteriminin yapılması

Crm Üzerinde Logo Flow Menu Gösteriminin Yapılması

Bilgilendirme

Logo CRM kullanıcı eşitlemesi sağlandıktan sonra Logo CRM sol menüde Logo Flow akışlarını görmek için Logo CRM 'den çıkış - giriş sağlamanız gerekir.

Sistem tercihleri parametre ayarları yapıldıktan sonra Logo CRM login girişi sağlanır ve sol menü başlıkları altında akışlar menü başlığı görüntülenir.

 Akışlar Menüsü

Sistem tercihleri 70.parametrede bulunan Logo Flow erişim adresine göre iFrame veya Yeni sekme olarak menü başlıkları çalışır. 

Yeni sekme olarak çalıştığında;

 Yeni sekme

İFrame olarak çalıştığında;

 iFrame

iFrame olarak Logo Flow erişim adresi seçildiğinde, Logo CRM menü başlığı ve menü içeriği olarak Flow akışlar görüntülenir.

 iFrame Görünümü

Bilgilendirme

Logo CRM uygulaması ve Logo Flow uygulaması aynı domainde ve protokolde (http/https) ise bağlantı sağlanır ve iFrame özelliği kullanılır.

Logo CRM ve Logo Flow uygulamaları farklı sunucularda olabilir. Fakat iFrame kullanımı için domain ve protokol aynı olmalıdır.