Seçmeli alanların filtrelenmesi

Seçmeli Değer Alanların Filtrelenmesi

Seçili entegrasyon setine göre seçmeli değer alanların dinamik olarak filtrelenebilmesi sağlanmıştır. 

Kullanılmak istenen BO'da Type'ı logocrm.net.Module.BusinessObjects.EI_Integration_Sets olan "EntegrasyonSeti" alanı oluşturulur. Oluşturulan bu alanın ilgili BO'nun geçtiği BO ya da ekranlarda kriter olarak kullanılması için;
İlgili yerde Criteria alanına [EntegrasyonSeti.Oid]=CurrentIntegrationSet() OR [EntegrasyonSeti.Oid] IS NULL cümlesi eklendiğinde hem aktif olunan entegrasyon setine bağlı kayıtlar hem de entegrasyon seti bağımsız kayıtların gelmesi sağlanmıştır.

Seçmeli alanların filtrelenmesi

Bazı BO' lu Alanlara Verilen Filtreler

XAFML ' den çağrılabilecek bir fonksiyon (custom function criteria operator) oluşturulmuştur. Bu fonksiyon entegrasyon seti varsa ve aktifse mevcut olanı bilgiyi almaktadır. Yoksa ise  boş değer dönmektedir. Bu sayede aşağıdaki ekran resimlerinde görüleceği üzere model editör'de criteria alanında çağrılarak BO, listview ve lookup alanlara kriter verilerek kullanılmaktadır.

Örnek Tanım CT_Product_Groups

Ürün grubu için model editör üzerinde CT_Product_Groups alanı seçilir ve Type kısmına logocrm.net.Module.BusinessObjects.Integration.EI_Integration_Sets bilgisi eklenir.

 Entegrasyon Seti


MT_Product BO 'sunda groupcode alanına criteria verildi.

 Ürünler Grup kodu

Listview'e criteria alanı desteklenmiştir.

 Listview Criteria

Hem entegrasyon setine bağlı hem de entegrasyon seti bağımsız (set kullanılmadan ya da tüm setlerde ortak kullanılabilmesi için) tanımlanan tüm Ürün grupları;

 Ürün Grupları

ERP entegrasyonu bağlı olduğu durumda örneğin (j-Platform) tanımlanan ve tanımı olmayan alan kriterlerinin gelmesi için, ürün grupları liste görünümde beklenen sonuç gösterilmesi sağlanmıştır. (Entegrasyon seti bağlı)

 Entegrasyon Seti Bağlı

Ürün içerisindeki grup lookup alanında kriter bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır. (Entegrasyon seti bağlı)

 Entegrasyon Setine Göre Kriter alanları

Ürün grupları liste görünümde beklenen sonuç  (Entegrasyon seti bağlı değil)

 Entegrasyon Seti Bağlı Değilken

Ürün içerisindeki grup lookup alanında beklenen sonuç gözlemlendi. (Entegrasyon seti bağlı değil)

 Lookup Alanlar Entegrasyon Bağlı Değilken