Excel Firma Aktarımı

Firma Kartı Aktarımı

Firma excel aktarım işleminde firma unvan alanına göre mükerrer kontrolü yapılması sağlanmıştır. Firma aktarımı yapılmadan önce 'Excel şablonu oluştur' tıklanır ve mecvut excel şablonu indirilir.

 Firma Excel Şablonu

Firma liste veya detay ekranında bulunan işlemler menü altından 'Excel'den aktar' tıklanır. Daha sonra aktarım ile ilgili bilgilendirme mesajı ekrana gelir.

 Excel 'den Aktarım

Mükerrer Kontrolü

Mükerrer Kontrolü

Firma excel aktarım işleminde firma unvan alanına göre mükerrer kontrolü yapılması sağlanmıştır. 

 Firma Excel Şablonu

Mevcut durumda firma excel aktarımı ile birlikte firma kodu aynı ise firma ünvan ve diğer alanları güncellemektedir. Excel' den aktar işlemi ile birlikte  Güncelleme yapılsın işaretli değilse : Aynı kayıt kontrolü yapılacak alanlar ile eşleşen kayıtlar güncellenmeyecektir.  Güncelleme yapılsın işaretliyse; Aynı kayıt kontrolü yapılacak alanlar ile eşleşen kayıtlar güncellenecektir.

Excel 'den Aktar Ekranın Küçülmesi

Excel'den aktarma işlem panelinin tüm sayfayı kaplayan sayfa yapısından, minimize yapıya geçişi sağlanmıştır.