Logo Flow' un çalışmasını etkileyecek başlıklarda olacak değişikliklerden minimum derecede etkilenmesini sağlamak, veri tabanı bakım ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirmek, güncel versiyon takibini kolaylaştırmak amaçlarıyla tasarlanmıştır. 

Araç çubuğundaki Kontrol Sihirbazı ikonuna sağ tık işlemi yapılarak Bakım Modu bölümüne ulaşılır.

 Kontrol Sihirbazı> Bakım Modu

ERP- Dış Kaynak Güncellemesi

Logo Flow ile bağlantılı kullanılan ERP/ Dış Kaynak sistemlerde yapılacak güncelleme işlemlerinde sistemin minimumda etkilenmesini sağlamak ve güncelleme sonrası stabil çalışmasının devamlılığı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. ERP/ Dış Kaynak güncellemelerine başlamadan önce bu ekran üzerinden Modu Aç işlemi gerçekleştirilmelidir.

Bu işlem sonrasında otomatik olarak gerçekleşen işlemler aşağıda sıralanmıştır.

 • Aktif servisler pasife alınır. 
 • Aktif otomatik süreç tanımları pasife alınır. (veritabanı üzerinden) (hangi kolonlar null ediliyor) (Pasife alınanların IDsi tutulması gerekemektedir.)
 • Uygulama kontrol aracının arka plan işleri askıya alınır.

ERP- Dış Kaynak güncellemesi tamamlandıktan ve sistemin çalışırlığından emin olduktan sonra bu ekran üzerinden Modu Kapat işlemi gerçekleştirilmelidir.

Bu işlem sonrasında otomatik olarak gerçekleşen işlemler aşağıda sıralanmıştır.

 • Broker servislerinin yenilenmesi (LFLOW)
 • Pasife alınan otomatik süreç tanımlarına ait dinlenen tablolar üzerindeki RV kolonları kontrol edilir, bulunamazsa tekrar oluşturulur.
 • Dinlenen veritabanlarındaki broker servislerini yenilenmesi 
 • Pasife alınan otomatik süreç tanımları tekrar aktive edilir.
 • Tüm servisler aktive edilir.
 • Uygulama kontrol aracının arka plan işlemleri aktive edilir.

Flow Güncellemesi

Güncel setin sadece indirilmesi ya da indirilip kurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ürünün güncel versiyonuna geçilmek istendiğinde bu bölümden hızlı bir şekilde güncel setin indirilip kurulması işlemi gerçekleştirilebilir. 

Bu işlem sonrasında otomatik olarak gerçekleşen işlemler aşağıda sıralanmıştır.

 • Güncel set indirilir.
 • Kurulumun başlatılmak istenip istenmediğine dair soru sorulur.
  • Kurulum başlatılmak istenirse; setup çalıştırılır ve kurulum başlatılır,
  • Kontrol Sihirbazından çıkış yapılır.

Veri Tabanı Güncellemesi

Logo Flow kurulumu ile otomatik oluşturulan veritabanlarında herhangi bir sebepten dolayı çalışamayan scriptlerin tespiti sonrasında kullanılır. Versiyona özel sql scriptinin tekrar çalışması sağlanır.

Bu işlem sonrasında otomatik olarak gerçekleşen işlemler aşağıda sıralanmıştır.

→ İlgili dizinde dosya mevcutsa;

 • Aktif servisler pasife alınır. (was - web - dependency - agent flow servisleri stop edilecek)
 • Veri tabanı güncelleme scriptleri çalıştırılır. Veritabanı güncelleme için gerekli scriptler ; C:\inetpub\wwwroot\Logo Services\v1_0\NAF.LFlow.WAS\bin\Scripts\MsSql dizini altında bulunur.
 • Fragmantation çalıştırılır.
 • Tüm servisler aktive edilir.

→ İlgili dizinde dosya mevcut değilse;

 • "C:\inetpub\wwwroot\Logo Services\v1_0\NAF.LFlow.WAS\bin\Scripts\MsSql dizini altında script dosyaları bulunamamıştır". şeklinde uyarı verilir. 

Veri Tabanı Bakımı

Logo Flow veri tabanı bakımı için kullanılır. 

Bu işlem sonrasında otomatik olarak gerçekleşen işlemler aşağıda sıralanmıştır.

 • Flow servisleri ve agent servis pasife alınır. (was - web - dependency - agent flow servisleri stop edilecek)
 • AJM geçmiş kayıtları temizlenir
 • Bildirimler temizlenir
 • Mail exception logları temizlenir
 • Detaylı loglar temizlenir
 • Reorganize çalıştırılır
 • Rebuild çalıştırılır
 • Updatestatistics çalıştırılır
 • Broker servis güncellenir
 • Tüm servisler aktive edilir

Arşivleme

LFLOW veritabanı üzerinde tutulan iş bilgilerinin yıllar içerisinde birikmesi ile oluşan yoğunluğu hafifletmek ve performansı arttırmak amacıyla; veritabanı üzerindeki verilerin yıl bazında arşivlenerek farklı arşiv veritabanlarının oluşturulması sağlanır.

Arşivlemenin çalıştırıldığı yıla ait veriler dışarıda bırakılacak şekilde işlem gerçekleştirilir. Oluşan arşiv veritabanlarındaki bilgiler portal üzerindeki raporlar ve iş detay arama bölümünden erişilebilir olmaya devam edecektir.

Örneğin;

18.05.2020 tarihinden itibaren Logo Flow konumlandırılmış bir sunucuda; 01.03.2022 tarihinde çalıştırılacak arşivleme işlemi için oluşturulacak arşiv veritabanı bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır.

Toplamda 2 adet arşiv veritabanı oluşturuluyor olacaktır.

 • 18.03.2020-31.12.2020: 1. Arşiv veritabanı içerisinde yer alacak kayıtların tarih aralığı
 • 01.01.2021-31.12.2021: 2. Arşiv veritabanı içerisinde yer alacak kayıtların tarih aralığı

2022 yılı içerisindeki veriler LFLOW veritabanı içerisinde kalacaktır. Onun dışındaki yıllara ait veriler LFLOW veritabanından silinecektir.

Bu işlem sonrasında otomatik olarak gerçekleşen işlemler aşağıda sıralanmıştır.

 • LFlow servislerinin durdurulması
 • Arşivlemenin  başlatılması
 • Fragmantasyon çalıştırılması
 • Broker servislerin yenilenmesi
 • Fulltextsearch enable yapılmış ise, bu arşiv veritabanları için oluşturulması.
 • LFlow servislerinin başlatılması

Bağlantı Bilgilerini Değiştirme

Akışlar ve form aktivitesinde seçilen rapor tasarımları(Reporting Tool) içerisinde veri göstermek, yazmak veya güncellemek için kullanılan kaynakların bağlantı bilgilerinin; sunucu değişimi gibi toplu olarak güncellenmesi gerektiği durumlarda kullanılır. 

Akışta rapor oluşturma aktivitesi içerisinde oluşturulan raporlar için güncelleme işlemi gerçekleştirilmemektedir. Rapor tasarım aracı içerisinden ilgili raporlar açılarak bağlantıların güncellenmesi sağlanır.

Tüm akışlarda kullanılan Sql Bağlantı Liste tanımları gösterilir. Sunucu Adı, Veritabanı Adı ve bağlantı için kullanılan Kullanıcı Adı bilgilerine göre filtreleme işlemleri gerçekleştirilerek sonuca hızlı bir şekilde ulaşılabilir. 

Daha önce oluşturulmuş arşiv veritabanları varsa ve onlar için de bu bilgilerin güncellenmesi talep ediliyorsa; bağlantı bilgileri değişim kısmında gelecek olan; "Arşiv veritabanları için de geçerli olsun mu" sorusuna evet diyerek ilerlememiz gerekmektedir.

Bu işlem sonrasında otomatik olarak gerçekleşen işlemler aşağıda sıralanmıştır.

 • LFlow servislerinin durdurulması
 • Güncelleme işleminin yapılması
 • LFlow servislerinin başlatılması

Ayarlar Servisi Bağlantı Bilgilerini Değiştirme

Sunucu değişiklikleri sonrası ayarlar servisi içerisindeki makine adı, portal adresi ve bağlantı bilgilerinin düzenlenmesi için kullanılır. 

 Makine Adı Değişimi

Uygulama sunucusu değişiminde kullanılır. Ayarlar servisindeki aşağıdaki parametreler yeni girilen bilgilerle güncellenir.

LFlow Servis Ayarları -> LFlow Servis Manager RestApi Adresi
LFlow Servis Ayarları -> LFlow Servis Adresi
LFlow Servis Ayarları -> Ajm Ayarları -> LFlow Servis Adresi
Ayarlar Servisi -> Rest Servis Adresi
Bilgilendirme Servisi Ayarları -> Servis Adresi
Bilgilendirme Servisi Ayarları -> Rest Servis Adresi
Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları -> Servis Adresi
Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları -> Rest Servis Adresi
Raporlama Servis Ayarları -> Servis Adresi
Sts Ayarları -> Anahtar Yorumlayıcı Servis Adresi
Sts Ayarları -> Anahtar Yorumlayıcı Rest Servis Adresi
Sts Ayarları -> MongoDb Ayarları
Uygulama Güvenlik Servis Ayarları -> Servis Adresi
Uygulama Güvenlik Servis Ayarları -> Rest Servis Adresi

 Portal Adresi Değişimi

Logo Flow 'un giriş adresini değiştirmek için kullanılır. Ayarlar servisindeki aşağıdaki parametreler yeni girilen bilgilerle güncellenir.

LFlow Servis Ayarları -> LFlow Portal Adresi
Bilgilendirme Servisi Ayarları -> NTF Comet Servis Adresi
Sts Ayarları -> Anahtar Sağlayıcı Servis Adresi
Sts Ayarları -> IDP Web Uygulama Adresi

 Bağlantı Bilgisi Değişimi

Veri Tabanı sunucusu değişimlerinde kullanılır. Ayarlar servisindeki aşağıdaki parametreler yeni girilen bilgilerle güncellenir.

LFlow Servis Ayarları -> Bağlantı Adresi
LFlow Servis Ayarları -> Ajm -> Bağlantı Adresi
Bilgilendirme Servisi Ayarları -> Bağlantı Adresi
Kimlik Sağlayıcı Servis Ayarları -> Bağlantı Adresi
Raporlama Servis Ayarları -> Bağlantı Adresi
Uygulama Güvenlik Servis Ayarları -> Bağlantı Adresi

Log Ayarları

NWFLOGACTIVITYSTEPS, SERVICEMETRICS, LOGOPERATIONSPERFORMANCE, NWFLOGINSTANCES ,NWFLOGOPERATIONS ,NWFNTFMESSAGE ve NWFUSERMOBILELOG tablolarında tutulan log kayıtlarının temizliği için her cumartesi günü otomatik olarak bir sorgu çalıştırılmaktadır. Temizleme esnasında  kaç günlük veriye kadar tabloda tutulacağı belirlenir. Değerler gün cinsinden 1 - 99999 aralığında olabilir.


Kaydet: Her bir seçenek için var olan gün bilgisi üzerinden sorgular kaydedilir. Cumartesi günleri girilen gün bilgilerini kriter kabul ederek sorgu çalıştırılır.
Kaydet ve Çalıştır: Her bir seçenek için var olan gün bilgisi üzerinden sorgular kaydedilir ve log temizliği sorguları çalıştırılır. 
Geri Al: Kaydedilmiş son ayara geri döndürür.