Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt No Ürün Tanım Açıklama

WINERP-40201

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari Hesap Vade Takibi Gün Veya Gün+Tutar Bazında Yapılabilmeli.

Cari hesap vade takibi'nin Gün, Tutar veya Gün+Tutar bazında yapılabilmesi sağlanmıştır. Finans parametrelerine Cari Hesap Vade Takibi Yöntemi parametresi eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-49360

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Defter-i Kebirde Satır Açıklamasının 50 Karakterden Sonrası Listelenmemektedir.

Muhasebe fişi satır açıklaması 50 karakterden fazla olduğunda Defter-i Kebir raporu satır açıklaması alanında listelemesi sağlanmıştır.

WINERP-61699

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Malzeme Kartları Browserında Toplu Güncelleme Filtrelerine GTIP Kodu ve Veri Oranları Seçenekleride Eklenmeli

Malzeme Kartları browserında Toplu Güncelleme filtrelerine GTIP Kodu ve Vergi Oranları seçenekleri eklenmiştir.

WINERP-61701

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cari Kart Üzerinden Ulaşılan Yaz Mektup Filtrelerine Özel Kod 2,3,4,5 Filtereleride Eklenmeli.

Cari kart üzerinden ulaşılan Yaz Mektup filtrelerine Özel Kod 2,3,4,5 filtreleri eklenmiştir.

WINERP-67893

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Sipariş Fişindeki Detay Açıklama, Sipariş Doğrudan Faturalandığında İlgili İrsaliye Ve Faturaya Otomatik Aktarılmalıdır

Sipariş fişleri içerisinden girilen detaylı açıklamanın faturalanırken oluşan irsaliyeye yansıması sağlanmıştır.

WINERP-76649

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Fatura İçerisinde İrsaliye Aktar Seçeneği İle Gelen İlk İrsaliye Tarihi İçin Parametre Olmalı

Fatura içerisinde İrsaliye Aktar seçeneği ile gelen ilk irsaliye tarihi için "Satınalma İrsaliye Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi" ile "Satış İrsaliye Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi" parametreleri eklenmiştir. Parametrelerin öndeğeri Günün Tarihi olarak gelmektedir.

WINERP-78798

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Dosya/Bakım İşlemleri İçerisinden Çalıştırılan Cari Hesap Toplamlarında Cari Hesap Özel Koduna Göre Filtreleme Yapılabilmeli.

Dosya menüsü bakım İşlemleri İçerisinden yer alan "Cari Hesap Toplamları" bakım işlemi filtre seçeneklerine " Cari Hesap Özel Kodu" filtresi eklenmiştir. Cari Hesap Özel Kodu filtresi verilerek işlem çalıştırıldığında ilgili özel kod seçili cari hesaplar için işlemin çalıştırılması sağlanmıştır.

WINERP-79289

GO 3,GO WINGS,

Fiyat değiştirme üst limit kontrolü ve fiyat değiştirme alt limit kontrolü parametreleri GO3 ürününe de eklenmeli

Fiyat değiştirme üst limit kontrolü ve fiyat değiştirme alt limit kontrolü parametreleri GO3 ürününe eklenmiştir.

WINERP-85183

START3,

Start3 Ürününde Cari Hesap Kartı Üzerinden Ekstre Gönderimi Yapılabilmeli ve Cari Kart İçerisinden Ekstre Gönderim Formatı Seçilebilmeli.

Start3 ürününde Cari Hesap Kartı/Diğer tabında Ekstre gönderim formatı seçilmesi ve bu format ile cari hesap kartı üzerinden ekstre gönderilmesi sağlanmıştır.

WINERP-89471

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Muhtasar Aylık ve Prim Hizmet Beyannamesi Vergiye Tabi İşlemler Tabında Ödemelerin Tür Kodu 11 (Asgari Ücretliler) ve 12 (Diğer Ücretliler) Olarak Ayrıştırılabilmelidir.

Muhtasar Aylık ve Prim Hizmet Beyannamesi Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde Ödemelerin Tür Kodu 11 (Asgari Ücretliler) ve 12 (Diğer Ücretliler) olarak ayrıştırılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-89863

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Cloud connect uygulaması kapsamında e-Devlet menüsü içerisinde fatura üzerinden F9 yazdır yazıcı ayarlarına kopya sayısı alanı eklenmelidir.

Cloud connect uygulaması kapsamında e-Devlet menüsü içerisinde fatura üzerinden F9 yazdır yazıcı ayarlarına yazdırma sayısı alanı eklenmiştir.

WINERP-90375

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Malzeme browser ekranındaki "Toplu Güncelle" işlemi ile tevkifat pay ve payda değerleri güncellenebilmeli

Malzeme browser ekranı üzerinden seçilen malzemelerin toplu güncelle ile tevkifat kodu filtresi ile tevkifat pay ve payda değerinin değiştirilmesi sağlanmıştır.

WINERP-95904

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cloud Connect kullanımında e-fatura gelen kutusunda önce onaya gönderilip onayla yapılması sağlanmalı.

Cloud Connect kullanımında e-fatura gelen kutusundaki belgeler için onaya gönderilip onaylama işleminden sonra kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
Gelen e-Faturalar penceresi Gelen Kutusu, Onay Bekliyor ve Onaylandı olarak ayrıştırılmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-96474

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap kartında bulunan internet adresi excel aktarım şablonu ile aktarılabilmeli.

Araçlar ,veri aktarımı excel'den işlemi "Cari Hesaplar" aktarım excel şablonuna "İnternet Adresi" alanı eklenmiştir.

WINERP-97294

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,START3,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

e-devlet menüsü giden kutusunda tekrar gönderilecek işlemi toplu yapılabilmeli

e-Devlet menüsü giden kutusunda tekrar gönderilecek işleminin toplu yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-100749

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Ayrıntılı tahsilat/ödeme listesi rapor tasarımı standart alanlarına fişte seçilen proje kodu alanı eklenmeli.

Ayrıntılı Ödeme Listesi ve Ayrıntılı Tahsilat Listesi standart alanlarına "Proje Kodu" ve "Proje Açıklaması" alanları eklenmiştir.

WINERP-100976

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Seri/Lot Envanter raporunda performans iyileştirmesi yapılmalı.

Seri/Lot Envanter raporunda son envanter tarihinin dönem sonu olmadığı durumlarda envanter tarihi sonrasındaki hareketlerin kontrollerinde süre iyileştirmesi yapılmıştır.

WINERP-100977

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Millileştirme fişinde taşıyıcı kodu seçilebilmeli ve seçilen taşıyıcı kodu ambar fişine yansımalı.

Millileştirme fişinde taşıyıcı kodu seçilebilmesi ve seçilen taşıyıcı kodunun ambar fişine yansıması sağlanmıştır.

WINERP-101203

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cari hesap fişleri muhasebeleştirilirken Hareket Özel kod 2 alanında yazılan değerin tamamı Muhasebe fişindeki Hareket Özel Kod2 alanına yansımıyor.

Cari hesap fişleri muhasebeleştirilirken "Hareket Özel kod 2" alanında yazılan değerin tamamının ilgili muhasebe fişindeki "Hareket Özel Kod 2" alanına yansıması sağlanmıştır

WINERP-101678

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Sabit kıymet işlemleri browserı personel sicil kodu, sabit kıymet kayıt kodu, sabit kıymet kodu ve sabit kıymet açıklaması alanına göre sıralama yapılabilmelidir.

Sabit Kıymet İşlemleri browserında çalışan kodu, sabit kıymet kayıt kodu, sabit kıymet kodu ve sabit kıymet açıklaması alanına göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır

WINERP-102284

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Muavin defter raporunda performans iyileştirmesi yapılmalı.

Muavin Defter raporunda performans iyileştirmesi yapılmıştır.

WINERP-102600

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Ambar fişlerinde sevkiyat adresi zorunlu alan olarak belirtilebilmeli.

Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altında yer alan malzeme fişleri zorunlu alan tanımlama seçeneklerine cari hesap "Sevkiyat Adresi" seçeneği eklenmiştir. Tanım aktif edildiğinde ambar fişleri için zorun alan kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-102608

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Fatura içerisinden ulaşılan irsaliye aktarma ekranında doküman izleme numarası koşulu da eklenmeli.

Fatura içerisinden sağ tuş (f9) menüden ulaşılan irsaliye aktar seçeneğinin seçilmesiyle gelen ekranda doküman izleme numarası koşulu da filtre olarak eklenmiştir.

WINERP-102931

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Satış ve satınalma fiyat kartlarında aynı malzemeye ait birden fazla fiyat tanımlarken cari hesap filtresinde * (yıldız) karakteri kullanarak içerisinde geçenler,ile başlayan,ile biten şeklinde koşul verilebilmelidir.

Satış ve Satınalma Fiyat Kartlarında aynı malzemeye ait birden fazla fiyat tanımlarken filtrelerde * (yıldız) karakteri kullanarak içerisinde geçenler, ile başlayan, ile biten şeklinde koşul verilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-105161

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Senet ve çek girişi ekranlarında bulunan portföy no alanının karakter sayısı artırılmalıdır.

Çek ve senet girişi ekranlarında bulunan portföy no alanının karakter sayısı artırıldı. Çek ve Senet kayıt numaralama şablonu karakter sayısı 16 olarak güncellenmiştir.

WINERP-105287

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Özet maliyet analizi raporunda sol taraftaki filtrelerde malzeme özel kodu 2 -3 ve 4 eklenmek istenmektedir.

Özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları filtre seçeneklerine malzeme özel kodu 2,malzeme özel kodu 3,malzeme özel kodu 4 ve malzeme özel kodu 5 filtreleri eklenmiştir.

WINERP-105579

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Otomatik birim fiyat güncelleme parametresi işlem yapılmayacak seçili iken satış fiyatı kullanım dışı yapılan malzemeye ait sipariş kopyalandıktan sonra F9 menüden birim fiyat güncelle bütün kodlar seçildiğinde birim fiyat alanını güncellenmeli

Otomatik birim fiyat güncelleme parametresi işlem yapılmayacak seçili iken satış fiyatı kullanım dışı yapılan malzemeye ait sipariş kopyalandıktan sonra F9 menüden birim fiyat güncelle bütün kodlar seçildiğinde birim fiyat alanının güncellenmesi sağlanmıştır.

WINERP-105743

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Türmob entegrasyonu ile birlikte adreslerde ki kapı numaralarının aktarımı sağlanabilmelidir.

TÜRMOB entegrasyonu geliştirmeleri kapsamında ,Cari hesap kartlarından kimlik doğrulama sistemine bağlanılarak, ilgili mükellefin adres bilgileri getirilirken dış kapı numarası ve iç kapı numarasının da getirilmesi sağlanmıştır.

WINERP-105770

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Bankadan verilen / alınan hizmet faturasında kdv muafiyet sebebi seçimi alanı eklenmelidir.

Bankadan Verilen/Alınan Hizmet faturasına kdv muafiyet sebebi seçimi için alan eklenmiştir.

WINERP-105771

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Perakende e-arşiv faturasında f9 menüde yer alan e-arşiv bilgilerinde ticari şirket checkbox ı işaretli ise unvanı alanının zorunlu olup olmaması parametreye bağlanmalı.

e-Arşiv uygulaması kapsamında perakende cari hesap işaretli cariler için fatura düzenlenirken, faturaların e-Arşiv bilgilerinde ticari şirket seçilmiş ise "Unvan" alanı bilgisi zorunlu tutulmuş ve boş kaydedilememesi sağlanmıştır.

WINERP-105859

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Satış ve satınalma fiyat farkı faturalarında sevkiyat adresi seçilebilmeli.

Satış ve Satınalma Fiyat Farkı Faturaları'nda sevkiyat adresi seçilebilmesi sağlanmıştır. Detaylar tabına Sevkiyat Adresi Kodu ve Açıklaması alanları eklenmiştir.

WINERP-105866

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

İhracat Operasyon Kur Farkı Hesaplama filtrelerinde bulunan GÇB No alana 18 karakter girilebilmesi sağlanmalı.

İhracat Operasyon Kur Farkı Hesaplama ve GKB İhracat Raporu filtrelerinde bulunan GÇB No alanınaa 18 karakter girilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-105925

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Kasa işlemleri altından girilen faturalar içerisine satır numaraları eklenmelidir.

Finans / Hareketler / Kasa İşlemleri / İşlemler / Faturalar'dan eklenen faturaların içerisine satır numaraları eklenmiştir.

WINERP-105989

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap kartı açılışında seçili gelecek döviz türü parametrelerde belirlenebilmeli ve otomatik gelmeli.

Finans parametreleri ön değerler altına cari hesap döviz türü eklenmiştir ve parametrenin ön değeri yerel para birimi döviz cinsi olacaktır. Cari hesap kartı ekleme işleminde döviz türü alanı buradaki seçime bağlı olarak cari hesap kartına yansıyacaktır.

WINERP-106013

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Alış / satış fatura browser filtrelerinde bulunan Fatura Giriş Yeri filtresine Dış Ticaret seçeneği eklenmeli.

Alış / satış fatura browser filtrelerinde bulunan Fatura Giriş Yeri filtresine Dış Ticaret seçeneği eklenmiştir.

WINERP-106191

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

"Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka / Kasa Fiş Tutarları Değiştirilebilsin" parametresi evet olarak ayarlandığında kredi kartı tahsilatı ile oluşan banka işlem fişine yeni satır eklenebilmeli.

"Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka / Kasa Fiş Tutarları Değiştirilebilsin" parametresi değeri evet olarak seçildiğinde kredi kartı tahsilatı ile oluşan banka işlem fişine yeni satır eklenebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-106217

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap kartında diğer sekmesi altında yer alan E-İş ortamında erişilebilir seçeneğinin öndeğer olarak gelmesi parametrik olmalıdır.

Cari hesap kartında diğer sekmesi altında yer alan E-İş ortamında erişilebilir ve Satış Noktalarında Erişilebilir seçeneklerinin öndeğer olarak gelmesi parametrik olarak sağlanmıştır. Finans parametrelerine "E-İş Ortamında Erişilebilir. Hayır-Evet ve Satış Noktalarında Erişilebilir Hayır-Evet seçenekleri eklenmiştir.

WINERP-106235

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Muhasebe hesap kartları açılırken parametrik olarak öndeğer kullanım dışı açılabilmesi sağlanmalı.

Kullanım dışı statüsünde muhasebe hesap kartı eklenmesi sağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine "Muhasebe hesap kartları kullanım dışı olarak eklensin: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir. Parametrenin ön değeri "Hayır" seçeneğidir. Parametre değeri "Evet" olduğunda muhasebe hesapları ekranında statü filtresine bakılmaksızın her durumda "kullanım dışı" olarak hesap kartı eklenecektir.

WINERP-106251

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Satınalma faturası üzerinde F9 menüde "Satış Faturası Oluştur" seçeneği yetkilendirilebilmeli.

Satınalma faturası üzerinde F9 menüde "Satış Faturası Oluştur" seçeneği yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-106252

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Satış sözleşmelerinde üretici kodu alanı eklenmelidir.

Satış sözleşmesi satırlarına üretici kodu alanı eklenmiştir.

WINERP-106263

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

İthalat ve ihracat operasyon fişinde cari hesap seçimi yapıldığında ithalat/ihracat bilgileri sekmesindeki verilerin cari hesap kartı içerisinde dış ticaret bilgileri sekmesinden okunup okunmaması parametreye bağlanmalı.

İthalat ve ihracat operasyon fişinde cari hesap seçimi yapıldığında ithalat/ihracat bilgileri sekmesindeki verilerin cari hesap kartı içerisinde dış ticaret bilgileri sekmesinden okunup okunmaması parametreye bağlanmıştır.Bu kapsamda Satış ve Satınalma Parametreleri'ne İthalat ve İhracat için ayrı olarak "Dış Ticaret Bilgileri Cari Hesap Kartından Okunsun=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

WINERP-106280

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

8481.90.00.00.11 Gtip kodu eklenmelidir.

84.81.90.00.00.11 ve 84.81.90.00.00.19 no'lu Gtip kodları eklenmiştir.

WINERP-106293

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Satış /satınalma irsaliyelerinde F9 menüde yer alan faturalama işlemi yapılmak istenildiğinde kaynak belge detayı belge türünde fatura seçeneğinin de gelmesi sağlanmalıdır..

e-Defter uygulaması kapsamında , "Fiş Girişlerinde Belge Detayı Zorunlu Girilsin" parametresi aktif iken satış ve satınalma irsaliyeleri üzerinden faturalama yapılıp kaydedilmek istenildiğinde açılan kaynak belge detayı ekranında yer alan belge türü seçeneklerine "Fatura" türününde gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-106325

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Personel muhasebe kodlarında yeni düzenlemeye ilişkin asgari ücret gelir vergisi istisnası ve asgari ücret damga vergisi istisnası formüllerinin eklenmesi talep edilmektedir.

Personel muhasebe kodlarına yeni düzenlemeye ilişkin asgari ücret gelir vergisi istisnası ve asgari ücret damga vergisi istisnası formülleri eklenmiştir.

WINERP-106560

GO 3,GO WINGS,

Go ürünlerinde kasa hesap özeti rapor filtrelerine tutarlar filtresi eklenmeli.

GO 3 ve GO Wings ürünlerinde Kasa Hesap Özeti filtre seçeneklerine tutarlar filtresi eklenerek işlem dövizi ve yerel para birimi cinsinden rapor alınabilmesi sağlanmıştır. 

WINERP-106566

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

e-İrsaliye olarak düzenlenip gibe başarılı bir şekilde gönderilmiş konsinye çıkış irsaliyesi üzerinde f9 menüden faturala yapıldığında miktar alanının değiştirilmesi engellenmelidir.

e-İrsaliye olarak düzenlenip GİB'e başarılı bir şekilde gönderilmiş konsinye çıkış irsaliyesi üzerinde f9 menüden faturala yapıldığında ya da fatura içerisinde f9 menüden irsaliye aktar ile faturaya aktarıldığında miktar alanının değiştirilmesi engellenmiştir.

WINERP-106629

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle ile eklenen banka işlemlerinde farklı tarihler için de veri girişi yapılabilmesi için satırlarda tarih girişi yapılabilmelidir.

Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle ile eklenen banka,cari hesap ve muhasebe işlemlerinde farklı tarihlerde veri girişi yapılabilmesi için satırlarda tarih girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-106660

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Ambar sayımında barkod okutma işleminde imlecin, barkodu okutulan malzemeye odaklanması sağlanmalı.

Ambar sayımı ekranı barkod okutma işleminde imlecin barkodu okutulan malzemeye odaklanması sağlanmıştır.

WINERP-106666

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Skonsol3 te ön ödemeli satışta ve satışta müşteri kodu alanındaki üç noktaya tıklanarak açılan müşteri seçim ekranında TCKN kolonu eklenmeli.

Skonsol3 Ön Ödemeli Satış , Satış ve Sevkiyat ekranlarından ulaşılabilen müşteri kodu alanı üzerinden üç nokta ile açılan müşteri seçim ekranına "T.C. Kimlik No" alanı eklenmiştir.

WINERP-106667

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Browserlarda Ctrl+F ile açılan arama browserında arama yapılacak kriterlerden kaç tane seçim yapılabileceği parametrik olarak sınırlandırılabilmeli.

Ctrl+F ile açılan arama ekranlarında arama yapılacak kriterlerden kaç tane seçim yapılabileceğinin parametrik olarak sınırlandırılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Genel Parametreler altına "Ctrl-F Arama Penceresinde Seçilebilecek En Fazla Alan Sayısı" parametresi eklenmiştir.Öndeğer olarak gelen 0 değeri herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı anlamına gelmektedir.

WINERP-106689

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Banka alınan-verilen hizmet faturalarında satırda mal sahibi ve vkn/tckn alanları eklenmeli

Banka Alınan/Verilen Hizmet Faturaları satırlarına mal sahibi ve vkn/TCkn alanları eklenmiştir.

WINERP-106690

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Malzeme kartları ekranına Marka Kodu alanı eklenmelidir.

Malzeme kartları ekranına "Marka Kodu" kolonu eklenmiştir.

WINERP-106732

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

e-Defter parametrelerinde banka fişleri için 1,2,3,4 seçilmiş ise ilgili banka fişi içerisinde F9 menüde yer alan e-Defter belge detayı ekranında belge tarihi ve belge no (numara) gelmeli.

Banka fişleri içerisinde e-Defter belge detayı açıldığında , için e-Defter parametrelerinde belge no değeri (Fiş No / Belge No) seçimine göre ilgili değerin öndeğer olarak dolu gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-106778

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Döviz türü Usd seçili ve hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek işaretli olan muhasebe hesabı, yerel para birimi seçili olan mahsup fişinde seçildiğinde kaydediliyor.

Döviz türü seçili olan muhasebe hesabı mahsup fişi satırında seçildiğinde ve fiş satırlarının yerel para birimi seçili olarak kaydedilmesi için kur bilgisi ile birlikte ilgili satırda işlem döviz tutarının hesaplandığının kontrolü eklenmiştir.

WINERP-106784

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Maliyet dağıtım fişinde dağıtılacak hizmetler ve malzemeler alanındaki kolonlara ayrıca hareket özel kodu alanı eklenmesi istenmektedir.

Maliyet dağıtım fişi dağıtılacak hizmetler ve malzemeler bölümlerine "Hareket Özel Kodu" alanı eklenmiştir.

WINERP-106785

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Borç dağılım raporunda satış elemanı kodu eklenebilsin istenmektedir.

Borç dağılım raporuna satış elemanı kodunun eklenebilmesi ve "Rapor Detay" filtresi "Evet" olduğunda satış elemanı kodunun listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP-106845

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap üzerinde F9 menüde bulunan ch döviz değerleme raporunda standart alanlardaki ortalama vade tarihi alanı bütün fiş türlerinde değer döndürmelidir.

Cari hesap üzerinde F9 menüde bulunan ch döviz değerleme raporunda standart alanlardaki ortalama vade tarihi alanının bütün fiş türlerinde değer döndürmesi sağlanmıştır.

WINERP-106849

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Satış/Satınalma siparişleri browserında kolonlara ticari işlem grubu eklenmesi talep edilmektedir.

Satış Siparişleri ve Satınalma Siparişleri ekranlarına ticari işlem grubu kolonu eklenmiştir.

WINERP-106853

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Yönetici konsolunda yer alan değerler listelenirken çalışma tarihi dikkate alınarak listeleme yapılması sağlanabilmeli.

Yönetici Konsolu uygulamasında yer alan değerler listelenirken çalışma tarihi dikkate alınarak listeleme yapılması sağlanmıştır.

WINERP-106887

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Araçlar/Veri Aktarımı (Excelden) alanından malzeme kartı aktarımında malzeme birim seti zorunlu alan olmalıdır.

Araçlar/Veri Aktarımı (Excel'den) alanından malzeme kartı aktarımında malzeme birim setinin zorunlu alan olması sağlanmıştır.

WINERP-106891

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Cari hesap fişlerindeki raporlama dövizi bilgisi zorunlu alan olarak belirtilebilmelidir.

Cari hesap fişlerindeki raporlama dövizi bilgisinin zorunlu alan olarak belirlenebilmesi sağlanarak Zorunlu Alanlar/Cari Hesap Fişleri seçeneklerine Raporlama Döviz Tutarı (Başlık) ve Raporlama Döviz Tutarı (Satır) eklenmiştir. 

WINERP-106935

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Otomatik satış siparişi oluşturma ile oluşan sipariş parametrelerde seçilen kullanılacak para birimine göre oluşmalı.

Otomatik satış siparişi oluşturma işlemiyle eklenen siparişlerin para biriminin satış ve dağıtım  parametrelerinden seçilen "kullanılacak para birimi" türlerine göre oluşması sağlanmıştır.

WINERP-107007

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Toplu muhasebeleştirme işleminde performans iyileştirmesi yapılmalı

Satış ve Dağıtım toplu muhasebeleştirme işleminde , "Muhasebeleştirme Şekli" filtre seçeneği "Birebir" olarak kullanıldığı durum için performans iyileştirmesi yapılmıştır.

WINERP-107049

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Alınan/verilen hizmet kartı browserlarında özel kod 2-3-4-5 e göre renklendirme yapılabilmesi sağlanmalı.

Malzeme yönetimi parametreleri / Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği parametresinden browsera yansıması istenen özel kod seçildikten sonra alınan ve verilen hizmet kartlarının içine girilen senk seçimi yapılmış özel kodun browsera yansıması sağlanmıştır.

WINTLS-8849

TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER WINGS,GO WINGS,

Thinfinty client printer geliştirmesi

Wings web ürünlerinde yazdırma işlemlerinin client üzerinde tanımlı yazıcılar içerisinden seçim yapılarak masaüstü kullanımı ile aynı şekilde yazdırılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda özelliğin kullanılablmesi için https://download.logo.com.tr/#/Windows/ERP/GUNCEL/3NEWUI_SETUP/ORTAK/WINGS_PRINTER/ adresindeki uygulamanın client bazında kurulum yapılması gerekmektedir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-107098

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Kur farkı hesaplama işleminde krediye tanımlı proje kodunun gelmesi sağlanmalı

Kur farkı hesaplama işlemi sonucu oluşan kur farkı fişinde banka kredilerine bağlı hesap satırlarında kredide tanımlı proje kodunun gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107100

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Dövizli kredi tanımlamasında günlük döviz kurları tablosunda değer yok ise, döviz kur girişi ekranında kur değeri boş gelmeli

Dövizli kredi tanımlamasında günlük döviz kurları tablosunda değer yok ise, döviz kur girişi ekranında kur değerinin boş gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107101

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Kredi tanımı sonrası oluşan banka virman fişi ve işlem fişlerinde açıklama alanlarına kredi bilgisi gelmeli

Kredi tanımı sonrası oluşan banka virman ve işlem fişlerinde satır ve genel açıklama alanlarına kredi kodu ve açıklamasının yazılması sağlanmıştır.

WINERP-107102

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Banka kredi taksit hareketleri penceresine proje kodu alanı eklenmeli

Banka kredi taksit hareketleri penceresine proje kodu alanı eklenmiştir.

WINERP-107120

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap kartında diğer sekmesindeki form gönderim formatı öndeğer türü parametrik olmalı.

Finans parametrelerine "Cari Hesap Kart Gönderim Formatı" parametresi eklenmiştir.Parametre değerleri Html,Rtf ve Pdf şeklindedir.İlgili parametre ile cari hesap kartları diğer sekmesindeki tüm form gönderim seçimlerinin öndeğerinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107131

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Kilitli irsaliyelerde de iade al işleminin yapılması sağlanmalı.

Kilitli irsaliyelerde de iade al işleminin yapılabilmesi sağlandı.

WINERP-107144

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) düzenleme bilgileri sekmesinde beyannameyi gönderen/ymm bilgileri boş gelmektedir.

Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar), Geçici Vergi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan beyannamelerinde düzenleme bilgileri sekmesinde beyannameyi gönderen/ymm bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107254

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

U-ETDS sefer ve yük bildiriminde alıcı kısmında cari hesap seçimi yapılabilmeli.

U-ETDS sefer ve yük bildirimi ekranında alıcı unvanı alanına üç nokta seçimi eklenerek tıklandığı durumda açılan cari hesap kartları ekranından direkt olarak cari hesap seçiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.Seçim yapılmadan da cari hesap adı yazılarak işlem yapılabilmeye devam edecektir.

WINERP-107263

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

İade faturalarında iade maliyeti seçili olduğunda parametrik olarak iade maliyetine birim fiyat tutarı getirilmelidir.

Satış ve Dağıtım Parametrelerine "İade Maliyeti Tutarı Birim Fiyattan Getirilsin" parametresi eklenmiştir.
Parametre "Evet" seçildiğinde irsaliye ve faturada kaydetme işleminde İade Maliyetine Birim Fiyatın gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107264

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Maliyet yerleri browserına işyeri filtresi eklenmelidir.

Maliyet yerleri ekranı filtre seçeneklerine "İşyeri" filtre seçeneği eklenmiştir.

WINERP-107265

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Genel dağıtım şablonu satırlarına satır açıklaması eklenmelidir

Genel Dağıtım Şablonu satırlarına 100 karaktere kadar veri girişi yapılabilen satır açıklaması kolonu eklenmiştir.

WINERP-107266

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Genel dağıtım şablonuna statü alanı eklenmelidir.

Genel dağıtım şablonları ekranına statü alanı eklenmiştir.

WINERP-107270

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Maliyet dağıtım fişinde fason üretim emri ve ithalat fişi bağlantısı olan hizmet faturaları dağıtılacak hizmetler ekranına getirilmemelidir.

Maliyet Dağıtım Fişi/ Dağıtılacak Hizmetler ekranına ithalat, ihracat ve fason üretim emri bağlantılı faturaların yansımaması sağlanmıştır.

WINERP-107271

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Maliyet dağıtım fişinde dönem kapama tarihi öncesi fişlere maliyet dağıtımı yapılmamalıdır.

Maliyet dağıtım fişi dağıtılacak malzemeler işlemi filtrelerine dönem kapama öncesi kayıtlar listelensin: Evet/Hayır parametresi eklenmiştir. Parametre değeri hayır olduğunda ilgili malzemeler için dönem kapatma dikkate alınarak kapatma yapılmış fişler ekrana getirilmeyecektir. Parametre değeri evet olduğunda dönem kapatma tarihi dikkate alınmadan eski versiyonlarda olduğu gibi tüm fişler listelenecektir.

WINERP-107318

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Dönem geri alma işleminde geri alınacak dönem bilgisi seçilebilir olmalı.

Dönem geri alma filtrelerinde dönem geri alma işlem filtre seçeneklerine 'Başlangıç tarihi ve Sonrası Tüm Dönemler' seçeneği ve dönem geri alma ekranı filtrelerine de 'Dönem Geri Alma Başlangıç Tarihi' filtresi eklendi. Dönem geri alma tarihi filtresindeki tarihten itibaren sonraki tüm dönem kapamaları geri alınacaktır. ( Bu tarih filtresi sadece yeni eklenen seçenek için geçerlidir. )

WINERP-107446

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Kasa işlemlerinde f9 menüde bulunan toplu basım işleminde sadece ilgili kasaya ait hareketlerin basılabilmesi sağlanmalı.

Kasa işlemleri ekranı F9 menüde bulunan toplu basım işleminde sadece ilgili kasaya ait hareketlerin basılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107466

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap seçimi yapılan banka fişlerinde banka hesabının döviz türü ile cari hesap kartındaki döviz türünün aynı olduğunun kontrolü yapılabilmeli.

Cari hesap seçimi yapılan banka fişlerinde banka hesabının döviz türü ile cari hesap kartındaki döviz türünün aynı olduğunun kontrol edilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Finans parametrelerine "Banka İşlemlerinde Döviz Türü Aynı Olmadığında: İşleme Devam Edilecek/ Kullanıcı Uyarılacak/ İşlem Durdurulacak" seçeneği eklenmiştir.
Gelen/ Gönderilen Havale, Döviz Alış / Satış Belgesi işlemlerinde fiş kaydederken kontrol sağlanarak, uygunsuz satırlar kırmızı renkte gösterilmektedir.
Banka Alınan/ Verilen hizmet faturası, Bankadan Müstahsil Makbuzu ve Gider pusulası fişlerinde kaydet aşamasında kontrol sağlanmaktadır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

WINERP-107501

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cloud Connect uygulamasında onay gruplarının tanımlanması

Cloud Connect uygulamasında, belgenin onay işlemini yapacak kullanıcıları belirleyen onay gruplarının tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

e-Devlet menüsü altında Tanımlar bölümüne "Onay Grupları" seçeneği eklenmiştir.

WINERP-107510

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Dövizli borçlu cari (rotatif) kredide girilen ek kredilerde ek kredinin alınış tarihine göre kur gelmeli.

Dövizli borçlu cari (rotatif) kredide, ek kredi için kur bilgisinin, ek kredinin alınış tarihindeki kur bilgisi olarak gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107568

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Muhasebe bağlantı kodlarında ihraç kayıtlı alımlar muhasebe kodları ekranında malzeme özel kodu 2,3,4,5 alanları eklenmeli.

Muhasebe bağlantı kodlarında "İhraç kayıtlı alımlar muhasebe kodları" ekranına "Malzeme özel kodu 2/ 3/ 4/ 5" filtre seçenekleri eklenmiştir.

WINERP-107707

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Gib e-Arşiv fatura da fatura tipi seçilebilmelidir.

Gib e-Arşiv faturada F9 e-Arşiv Bilgileri menüsünden fatura tipinin seçilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107754

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Banka hesap kartı içerisindeki IBAN alanı uzatılmalı.

Bankalar hesap kartı içerisinde girişi yapılan IBAN numarası alanının boyutu genişletilerek tüm karakterlerinin tam olarak görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107783

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Fiili Genel Gider yükleme ve geri alma işlemlerine işyeri filtresi eklenmelidir.

Fiili Genel Gider Yükleme ve Fiili Genel Gider Yükleme Geri Alma işlemleri filtre seçeneklerine "işyeri" filtresi eklenmiştir. İşlemlerde maliyet yeri kartlarında seçilmiş işyerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107784

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Genel Dağıtım Şablonu dağıtım katsayısı %100 kontrolü yapılabilmelidir.

Genel Dağıtım Şablonu dağıtım katsayısı %100 kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Genel Muhasebe Parametreleri'ne Dağıtım Şablonu Dağıtım Katsayısı Toplamı %100 olmadığında parametresi eklenerek katsayı toplamı 100'den küçük olduğu durumlarda seçime göre kontrol sağlanabilecektir.

WINERP-107785

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Üretim emrine bağlı olmayan üretimden giriş fişlerinin kaydedilmesinin engellenmesi

Malzeme yönetimi parametrelerine "Herhangi Bir İşleme Bağlı Olmayan Üretimden Giriş Fişinin Kaydedilmesi Engellensin: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir. Parametre evet olduğunda herhangi bir işlem bağlantısı olmayan "Üretimden Giriş Fişlerinin" kaydedilmesi engellenmiş olacaktır. Parametre değeri hayır olduğunda eskisi gibi herhangi bir kontrol yapılmadan fiş kaydedilebilecektir.

WINERP-107823

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Öndeğerleme işlemi başlatıldıktan sonra gelen ekrandaki fiş no/tarihi alanında karakter sayısı arttırılmalı.

Öndeğerleme işlemi başlatıldıktan sonra gelen ekrandaki fiş no/tarihi alanında karakter sayısı artırılmıştır.

WINERP-107831

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Gib e-Arşiv fatura da irsaliye yerine geçer seçeneği kullanılabilmeli.

Gib e-Arşiv faturada irsaliye yerine geçer seçeneğinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107853

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Fişlerde 10/10 tevkifat uygulandığında kdv muafiyet sebebi zorunlu olmamalı

Satış siparişi , satış irsaliyesi (toptan, perakende ve konsinye çıkış), satış faturası ( perakende, toptan satış ve hizmet) ve satın alma iade faturasında malzeme için 10/10 tevkifat uygulandığında KDV muafiyet sebebi alanın zorunlu olmaması sağlanmıştır.

WINERP-107860

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Malzeme bazında muhasebe bağlantı kodu tanımı olduğunda fişlerde muhasebe kodlarının  doldurulması işleminde performans geliştirmesi yapılmalı.

Malzeme bazında muhasebe bağlantı kodu tanımı olduğunda fişlerde muhasebe kodlarının  doldurulması işleminde performans geliştirmesi yapılmıştır.

WINERP-107913

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

MUHSGK 1003A Beyannamesinde Vergiye Tabi İşlemler tabında Vergi Kesintisi Tutarı alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) yansımalı.

MUHSGK 1003A /1003B Beyannamesinde Vergiye Tabi İşlemler tabında Vergi Kesintisi Tutarı ve Ödemelerin Gayrisafi Tutarı alanı 0 olduğunda Xml'e de 0 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-108026

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

1003a 1003b muhtasar beyannamesinde sgk bildirimleri sekmesinde gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisi xml de boş olarak oluşmaktadır.

MUHSGK 1003A /1003B Beyannamesi Sgk Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Kesintisi ve Damga Vergisi Kesintisi alanı 0 olduğunda Xml e de 0 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-108329

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan mevzuatsal değişiklikleri içeren KDV beyannamesi, KDV2 ve KDV9015 güncellenmelerinin ürün tarafında da yapılması

1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan mevzuatsal değişiklikleri içeren KDV beyannamesi, KDV2 ve KDV9015 güncellenmeler, ürün içerisinde yer alan e-beyannameler içerisine de eklenmiştir.

WINERP-108453

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Varyant takipli mamul malzeme için siparişe teslim tarihi ataması(CTP) yapılırken çıkarılan önerilerde sadece sipariş içerisindeki varyanta ait önerilerin çıkartılması sağlanmalı.

Varyant takipli mamul malzeme için siparişe teslim tarihi ataması (CTP) işlemi sonucu oluşan önerilerde sadece sipariş içerisindeki varyanta ait önerilerin oluşturulması sağlanmıştır.

WINERP-108596

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

GİB tarafından 13.05.2022 tarihinde yayınlanan istisna kodları güncellemesi

GİB tarafından 13.05.2022 tarihinde yayınlanan istisna kodları güncellenmiştir. 

WINERP-108833

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

e-Defter dosyalarının microsoft edge browserında görüntülenebilmesi sağlanmalı.

e-Defter uygulaması kapsamında oluşturulan yevmiye ,büyük defter ,berat ve defter rapor beratı dosyalarının ürün içerisinden açılması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt No Ürün Tanım Açıklama

WINERP-89830

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap kur farkı hesaplamasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmalı

Cari hesap kur farkı hesaplama işleminde kur farkı fişi oluşturularak cari hesap bakiyesi kapatıldığında, cari hesaplar için tekrardan kur farkı hesaplama işlemi çalıştırıldığında tekrardan fiş oluşmaması sağlanmıştır.

WINERP-101895

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Rotada birden fazla operasyon ve örtüşme bilgileri tanımlı olduğunda üretim emri için geriye doğru planlamada örtüşme bilgisine göre iş emirleri oluşmuyor.

Rotada birden fazla operasyon ve örtüşme bilgileri tanımlı olduğunda üretim emri için geriye doğru planlamada örtüşme bilgisine göre iş emirlerinin oluşması sağlanmıştır.

WINERP-103535

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

LGCONFIG.exe INFO eki ile çalıştırılarak şifre eklendikten sonra aynı yöntemle şifre ile giriş yapılmak istendiğinde açılmıyor.

LGCONFIG.exe INFO eki ile çalıştırılarak şifre eklendikten sonra aynı yöntemle şifre ile giriş yapılması sağlanmıştır.

WINERP-103923

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Banka gelen havale/eft fişinde F2 kaydet butonuna 3-4 kez basıldığında "Çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu", "Access violation" mesajı alınıyor.

Program genelinde hareketlerin (fiş-fatura) kayıt işlemleri yapılırken , F2-kaydet seçeneğine hızlıca birden fazla arka arkaya basılması durumunda sorun yaşanmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-104313

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Zamanlanmış görev ile mükellef kontrolü yapıldığında görev tamamlandıktan sonra farklı bir kullanıcı ile mükellef kontrolü yapılmak istendiğinde başka bir kullanıcı işlem yapıyor uyarısı alınıyor.

Zamanlanmış görev ile mükellef kontrolü yapıldığında görev tamamlandıktan sonra farklı bir kullanıcı ile mükellef kontrolü yapılmak istendiğinde başka bir kullanıcı işlem yapıyor uyarısı alınıyordu, düzeltildi. ( Yeni işlem öncesinde DLG_NETLOCK tablosunun temizlenmesi gerekmektedir.)

WINERP-104493

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Gelen faturadaki irsaliye tarihi, sistemde kayıtlı olan ve eşleştirme yapılan irsaliye tarihinden önce ise negatif seviye uyarısı alınıyor.

Satınalma parametrelerinde e-Fatura irsaliye eşleştirmesi açık, ilgili malzemelerde de negatif stok seviye kontrolleri aktif olduğunda ve gelen faturadaki bağlı irsaliye tarihi sisteme daha önce kayıt edilmiş olan irsaliye tarihinden önce ise ilgili fatura kaydedilirken eşleştirme başarılı olduktan sonra tekrar kaydete basıldığında hatalı olarak negatif seviye uyarısı alınıyordu , uyarı alınmadan faturanın kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP-105360

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Cloud connectte e-Fatura bölümünde arşiv gelen(uygulama yanıtları),arşiv(gelen faturalar), gelen e-faturalar ekranlarında uygulama yanıtı filtresi çalışmıyor.

Cloud Connect Gelen e-Faturalar, Arşiv Gelen(Faturalar) ve Arşiv Gelen(Uygulama Yanıtları) ekran filtrelerinde yer alan "Uygulama Yanıtı" filtresinin seçilen filtre değerine göre ekranda sorgulama yaparak ekranda filtreleme yapması sağlanmıştır.

WINERP-105816

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Tevkifat uygulamasında cari hesap kartına bakılsın parametresi evet olduğunda tevkifatlı faturada detaylar/detaylar II sekmelerine girilip sonrasında tekrar fatura sekmesinde satır seçildiğinde tevkifat oranları değişmektedir.

Tevkifat uygulamasında cari hesap kartına bakılsın parametresi evet olduğunda tevkifatlı faturada detaylar/detaylar II sekmelerine girilip sonrasında tekrar fatura sekmesinde satır seçildiğinde tevkifat oranlarının değişmemesi sağlanmıştır.

WINERP-105860

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Formlarda layout manager kullanımı işaretlendiğinde malzeme kartında müşteri tedarikçi eklenerek kaydedildikten sonra tekrar girildiğinde eklenen müşteri tedarikçi listelenmiyor.

Formlarda layout manager kullanımı işaretlendiğinde malzeme kartında eklenen müşteri tedarikçi bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır..

WINERP-105903

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Kullanıcı işlem yetkilerinde e-Devlet menüsü altından sadece e-İrsaliye yetkisi verildiğinde programda e-İrsaliye ekranı açılmıyor.

Kullanıcı işlem yetkilerinde e-Devlet menüsü altından sadece e-İrsaliye yetkisi verildiğinde programda e-İrsaliye ekranının açılması sağlanmıştır.

WINERP-106276

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Onaylama ve toplu onaylama işlemleri zamanlanmış görevler ekranından ulaşılan erişim ağacından kaldırılmalıdır.

Onaylama ve toplu onaylama işlemleri zamanlanmış görevler - işlem seçenekleri ekranından ulaşılan erişim ağacından kaldırılmıştır.

WINERP-106731

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Karma koli kartında karma koli satırları tabında seçili olan malzemelere miktar ve tutar girildiğinde işlem dövizli faturaya id birim fiyat yansımıyor.

Karma koli kartında karma koli satırları tabında seçili olan malzemelere miktar ve tutar girildiğinde işlem dövizli faturaya id birim fiyatın yansıması sağlanmıştır.

WINERP-106733

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Satınalma irsaliyesinde başlıkta yetki kodu seçilip satırda sabit kıymet seçildiyse irsaliye faturalandıktan sonra irsaliyedeki yetki kodu silinmektedir.

Satırda sabit kıymet girişi yapılan satınalma irsliyesi faturalandığında, irsaliye fiş başlığında girilen yetki kodunun silinmemesi sağlandı.

WINERP-106776

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Genel lot şablonu kullanımında üretim emri üzerinden hızlı gerçekleşen miktar girişi yapıldığı durumda oluşan üretimden giriş fişlerinde lot numarası sıralı gitmiyor.

Genel lot şablonu kullanımında üretim emri üzerinden hızlı gerçekleşen miktar girişi yapıldığı durumda oluşan üretimden giriş fişlerinde lot numaralarının sıralı gitmesi sağlanmıştır.

WINERP-106822

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Miktar ve ortalama maliyet üzerinden malzeme devri yapıldığında miktarlar ilgili ambarlara devredilmiyor ve maliyet tutarları farklı devrediliyor.

Miktar ve ortalama maliyet üzerinden malzeme devri yapıldığında miktar ve tutarların ilgili ambarlara devredilmesi sağlanmıştır.

WINERP-106848

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Ek vergili malzemesi olan tanımlı satış irsaliyesi faturaya aktarıldığında faturada ek vergi tutarı gelmiyor.

İçerisinde ek vergi uygulanmış malzeme olan tanımlı satış irsaliyesi faturaya aktarıldığında faturada ek vergi tutarının gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-106917

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Seri lot takipli malzemeye düzenlenen konsinye çıkış irsaliyesi iade alındıktan sonra rapor üretici raporlarında ki seri lot kalan miktar update işlemi çalıştırıldığında konsinye irsaliyenin REMAMOUNT,REMLNUNITAMNT kolonları eksi değer alıyor.

Seri lot takipli malzemeye düzenlenen konsinye çıkış irsaliyesi iade alındıktan sonra rapor üretici raporlarında ki seri lot kalan miktar güncelleme işlemi çalıştırıldığında ilgili irsaliyenin bazı alanlarının eksi değer almaması sağlandı. ( Seri lot kalan miktar güncelleme raporunun versiyonun 2.79 versiyon olarak güncellenmesi gerekmektedir.)

WINERP-106918

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Konsinye çıkış irsaliyeleri faturalandıktan sonra lot/seri numaraları browserından hareketlere girildiğinde satış miktarları listelenmiyor.

Konsinye çıkış irsaliyeleri faturalandıktan sonra lot/seri numaraları browserından hareketlere girildiğinde veya fatura içerisinden konsinye aktar/konsinye hareketi aktar işlemi yapıldıktan sonra kullanılan malzeme üzerinde f9/lot seri numaraları/hareketler/seri lot işlemler özeti ekranında satış miktarlarının listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP-106921

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Oracle da satış siparişi üzerinden F9 karşı siparişler seçildiğinde ya da F11 kolon ayarlarında karşı siparişler seçili ise performans sorunu yaşanmaktadır.

Oracle veri tabanında satış siparişi üzerinden F9 karşı siparişler seçildiğinde ya da F11 kolon ayarlarında karşı siparişler seçili ise performans sorunu yaşanmaması sağlanmıştır.

WINERP-106947

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

İndirilecek KDV listesinde tevkifat uygulanmamış tutarları kullan filtresi evet olduğunda KKEG uygulanan fatura için KDV tutarı yanlış listelenmektedir.

İndirilecek KDV listesinde KKEG uygulanan fatura için, tevkifat uygulanmamış tutarları kullan filtresi evet ve hayır olduğunda KDV tutarının değişmemesi sağlanmıştır.

WINERP-106949

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Genel mizan raporunda Mizan Ayı filtresi kullanıldığında kapanış fişleri rapora yansımıyor.

Genel mizan raporu filtre seçeneklerinden "Mizan Ayı" filtresi kullanıldığında kapanış fişlerinin rapora yansıması sağlanmıştır.

WINERP-106977

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Aynı ay içerisinde sabit kıymet alımı ve iadesi yapılıp, değer düşüklüğü hesaplatıldıktan sonra sabit kıymet mizanında net defter değeri negatif değer getirmektedir.

Aynı ay içerisinde alımı ve iadesi yapılan sabit kıymet için değer düşüklüğü hesaplatıldıktan sonra sabit kıymet mizanı raporu net defter değeri negatif değer getirmekteydi, düzeltildi. Negatif değer getiren ay yeniden hesaplatıldıktan sonra rapor alınmalıdır.

WINERP-106998

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Hizmet türünde girilen siparişler faturalanıp kapandı durumuna geldikten sonra verilen hizmet faturası içerisinden sipariş aktar ile tekrar faturalandırılmaktadır.

Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak parametresine bağlı olarak hizmet türünde girilen siparişler parçalı faturalanıp kapandı durumuna geldikten sonra verilen hizmet faturası içerisinden sipariş aktar ile tekrar faturalandırılabiliyor. Siparişte KDV dahil girilen hizmet satırları verilen hizmet faturasına aktarıldıktan sonra verilen hizmet faturası içinden tekrar çağırılarak faturalandırılabiliyordu, düzeltildi.

WINERP-107054

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Satış faturasında f9 e-Fatura bilgileri/ e-Fatura tipinde çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınmaktadır.

Satış faturasında f9 e-Fatura bilgileri/ e-Fatura tipi alanında uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-107066

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

FAYRNUM Fonksiyonunda return type toplam maliyet değeri hatalı geliyor.

FAYRNUM fonksiyonunda return type "Toplam Maliyet" değerinin doğru raporlanması sağlanmıştır.

WINERP-107085

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap kartı üzerinden açılan hareketler penceresinde listelenen virman fişine incele ile girildiğinde başlık kısmındaki satış elemanı boş geliyor.

Virman fişi içerisinde başlıkta seçilen satış elamanı kodu cari hesap kartı üzerinde hareketlerde incele ya da değiştir ile girildiğinde alanın dolu gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107130

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Çek karşılığı kredi için teminata verilen çekler bankada tahsil edildikten sonra devir işlemi yapıldığında tahsil edildi durumundaki çekler yeni döneme devir oluyor ve cari hesap özetinde çeklerin bakiyesi hatalı oluşuyor.

Çek karşılığı kredi için teminata verilen çekler bankada tahsil edildikten sonra devir işlemi yapıldığında cari hesap özetinde çeklerlerin bakiyesinin doğru yansıması sağlanmıştır.

WINERP-107134

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Alınan hizmet faturasında stopaj ve ek vergi indirimi seçeneği işaretli olmayan indirim kartı ile birlikte işaretli olan indirim kartı seçildiğinde muhtasar beyannamede kesilen gelir v. tutarı alanına toplam indirim tutarını yansıtıyor.

Alınan hizmet faturasında uygulanan indirimin, indirim kartındaki stopaj ve ek vergi indirimi seçeneği işaretine göre, muhtasar beyannamede kesilen gelir v. tutarı alanına gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107138

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Programa İngilizce girildiğinde cari hesap işlem merkezinde bazı alanlar Türkçe olarak geliyor.

Program İngilizce olarak açıldığında cari hesap işlem merkezi ekranındaki çeviriler güncellenmiştir.

WINERP-107186

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Çek çıkış banka tahsil işleminde seçilen farklı carilere ait çekler için muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişi borç satırlarının açıklama bilgisi yanlış gelmektedir.

Çek çıkış banka tahsil işleminde seçilen farklı carilere ait çekler için muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişi borç satırlarının açıklama bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107206

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Bağlantı şemasında talep fişi F9 incele ile açılarak Doküman seçildiğinde Bu özellik Doküman Yönetim Sistemi KETS Doküman Yönetimi veya LBS Doküman Arşivi seçildiğinde çalışmaktadır mesajı alınmaktadır.

Talep fişi üzerinden ulaşılan bağlantı şemasında talep fişi F9 incele ile açılarak doküman butonuna basıldığında hata alınmaması sağlanmıştır.

 

WINERP-107208

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Hızlı veri girişi ekranından açılan mahsup fişi girişinde f11 kolon ekle/kaldır özelliği ile yapılan değişiklikler kaydedilmiyor.

Hızlı veri girişi ekranından açılan mahsup fişi girişinde F11 menü/ "Kolon Ekle/Kaldır" özelliği ile yapılan değişikliklerin kaydedilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107237

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

İhracat operasyon fişleri browser ında f9 menü toplu smm mahsubu oluştur seçeneği çalışmamaktadır.

İhracat operasyon fişleri ekranında F9 menü Toplu SMM Mahsubu Oluştur seçeneği ile mahsup fişinin açılması sağlanmıştır.

WINERP-107242

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Alınan serbest meslek makbuzunda fiş kopyalandığında fiş tarihi güncelleniyor, ödeme işlemlerindeki tarih güncellenmiyor, aynı kalmaktadır.

Alınan serbest meslek makbuzu kopyalandığında ödeme işlemlerindeki tarihin güncellenmesi sağlanmıştır.

WINERP-107258

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Fatura içerisinde F9 menüde indirim uygula işleminde indirime tanımlı masraf merkezi gelmiyor

Fatura içerisinde F9 menüde indirim uygula işleminde ,uygulanan indirim içinde tanımlanan masraf merkezi kodunun fatura satır masraf merkezi alanına yazılması sağlanmıştır.

WINERP-107333

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Tek satırlı sipariş faturalandıktan sonra oluşan faturaya değiştir ile girilerek satır silinip farklı malzeme eklenerek kayıt edildikten sonra incelendiğinde silinen satır faturaya geri gelmektedir.

Tek satırlı sipariş faturalandıktan sonra oluşan faturaya değiştir ile girildiğinde satır silinerek farklı malzeme eklenip kaydedildiğinde silinen satırın faturada gösterilmesi sorunu giderilmiştir.

WINERP-107348

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Fişlerde fiyatlandırma dövizi seçiliyken satırda fiyatlandırma döviz kuruna göre giriş yapıldığında, malzemeye indirim uygulanır ise indirim fiyatlandırma döviz kuruna göre değil, günlük döviz kuruna göre yapılmaktadır.

Fişlerde fiyatlandırma dövizi seçiliyken satırda fiyatlandırma döviz kuruna göre giriş yapılıp malzemeye indirim uygulandığında indirimin fiyatlandırma döviz kuruna göre yapılması sağlanmıştır.

WINERP-107355

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

İşlem dövizli çek bankada tahsile çıkılırken açılan ekranda tutar bilgisinin başında döviz ikonu gelmektedir.

İşlem dövizli çek bankada tahsile çıkılırken açılan ekranda tutar bilgisinin başında döviz ikonunun gelmemesi sağlanmıştır.

WINERP-107368

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Yansıtma şablonunda Gider hesap aralığı verildiği durumda aralık dikkate alınmadan sadece başlangıç hesabı için yansıtma yapılıyor.

Yansıtma şablonunda gider hesap aralığı verildiği durumda verilen aralık dikkate alınmadan sadece başlangıç hesabı için yansıtma yapılıyordu, düzeltildi.

WINERP-107460

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Özel dönem firmada değer artışı olan sabit kıymetin amortisman hesaplamasında değer artışı (ekspertiz) tutarını hesaplamıyor.

Özel dönem tarihleri kullanılan firmalarda değer artışı olan sabit kıymetin amortisman hesaplamasında değer artışı (ekspertiz) tutarının da hesaplanması sağlanmıştır.

WINERP-107524

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Oracle veri tabanında personel ödemelerinin muhasebeleştirilmesi ve personel ödemeleri raporunun alınması sırasında no error info hatası alınmaktadır.

Oracle veri tabanı kullanımında personel ödemelerinin muhasebeleştirilmesi işleminde mahsup fişinin açılması ve personel ödemeleri raporunun alınması sağlanmıştır.

WINERP-107526

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Fason üretim emirlerine istinaden oluşan sarf ve üretimden giriş fişlerinde cari hesap bilgisi görünmesine rağmen STFICHE ve STLINE tablolarında CLIENTREF alanları 0 görünüyor.

Fason üretim emirlerine istinaden oluşan malzeme fişlerinde cari hesap kodu alanı dolu olarak görünmesine rağmen ilgili tablolarda cari hesap referans alanı "0" olarak geliyordu ,düzeltme yapılarak database kayıtlarına ilgili carinin referansının yansıması sağlanmıştır.

WINERP-107540

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

İthalat dağıtım fişinde kullanılan borç/alacak dekontunun CLFLINE tablosundaki LOGICALREF değeri ile STLINE tablosunda aynı LOGICALREF değerine sahip satırlar olduğunda masraf kalemleri raporunda bilgiler yanlış gelmektedir.

İthalat dağıtım fişinde kullanılan borç/alacak dekontlarının masraf kalemleri raporuna doğru yansıması sağlanmıştır

WINERP-107624

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Ambar fişi içerisinde cari hesap seçimi cari hesap ünvanı alanından yapılır ise ambar fişi e-İrsaliyeye dönüşmemektedir.

e-İrsaliye uygulaması kapsamında çalışan firmalarda ; ambar fişi içerisinde cari hesap seçimi "Cari Unvanı" alanından yapıldığında da irsaliye tipi alanının "e-İrsaliye" olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

WINERP-107687

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Malzeme yönetim fişlerinde yaz tasarım ekranında standart alanlarda bulunan proje kodu ve proje açıklaması alanları veri getirmemektedir.

Malzeme yönetim fişlerinde sağ tuş (f9) menüden yaz seçeneği seçilip tasarım ekranında standart alanlarda bulunan proje kodu ve proje açıklaması alanları fiş başlığı ve fiş toplamı satırlarında değer getirmesi sağlanmıştır

WINERP-107750

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Günlük döviz kurları tablosunda sağ tık menüsünde kayıt bilgisi seçeneği bulunmuyor.

Dosya - Günlük döviz kurları tablosu F9 menü seçeneklerine kayıt bilgisi eklenerek listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107794

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Malzeme üzerinde f9 menüde bulunan talep hareketleri browserında talep fişi özel kodu filtresi verildiğinde listeleme yapılamıyor.

Malzeme üzerinde f9 menüde bulunan talep hareketleri browserında talep fişi özel kodu filtresi verildiğinde listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP-107796

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Malzeme ambar durum raporunda lot çıkış miktarları hatalı gelmektedir.

Malzeme ambar durum raporunda seri/lot stok yeri bilgisi filtresi kullanıldığında çıkış miktarlarının doğru gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-107817

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Mali dönem bağımsız firmada Müşteri Çek ve Senetleri Raporunda ciro edilen cari bilgisi hatalı gelmektedir.

Mali dönem bağımsız firmada müşteri çek ve senetleri raporunda ciro edilen cari bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

WINERP-108032

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Satış sözleşmesi üzerinden sipariş eklenip kaydedilirken birim fiyat sözleşme birim fiyatından düşük olamaz uyarısı alınmaktadır.

Satış sözleşmesi üzerinden sipariş eklenip kaydedilirken birim fiyat sözleşme birim fiyatından düşük olamaz uyarısının alınmaması sağlanmıştır

WINERP-108058

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

İrsaliye değiştir ile açıldığında farklı bir kullanıcı tarafından faturalanmasının engellenmesi sağlanmalıdır.

Kullanıcı tarafından açılmış irsaliye üzerinde farklı bir kullanıcı ile giriş yapılarak işlem yapılmak istendiğinde başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığı uyarısının alınması sağlanmıştır.

WINERP-108138

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Sabit kıymet kartında masraf merkezi tanımlı olmasına rağmen sabit kıymet amortisman ve değerleme işlemlerinden toplu muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişine masraf merkezi yansımamaktadır.

Sabit kıymet kartında masraf merkezi tanımlı olduğunda sabit kıymet amortisman ve değerleme işlemi ardından toplu muhasebeleştirme yapıldığında ilgili masraf merkezinin mahsup fişine yansıması sağlanmıştır.

WINERP-108165

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Vade ay sonunda hesaplanacak check box işaretli olmadığında ilk hesaplamaya +1 valör ekleniyor., devam eden her ayda +1 eklendiğinden faiz tutarı hatalı hesaplanıyor.

Vade ay sonunda hesaplanacak check box işaretli olmadığında ilk hesaplamaya +1 valör ekleniyordu, devam eden her ayda faiz tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

WINERP-108206

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Finans ana kayıtlar altında teminatlar browserında kendi teminatımız eklenip browserdan çıkış yapmak istenildiğinde Invalid pointer operation hatası alınmaktadır.

Finans/Ana Kayıtlar altında teminatlar penceresinde kendi teminatımız eklenip pencere kapatıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.

WINERP-108288

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Tiger ürünlerinde toplu ve malzeme kartı içinden fiyat girişi yapılırken işyeri filtresi verildiğinde PRCLSTDIV tablosunda eski kayıtları da tüm işyerleri olarak güncelleyerek yine tüm işyerleri için kayıt atıyor. 

Tiger ürünlerinde toplu ve malzeme kartı içinden fiyat girişi yapılırken işyeri filtresi verildiğinde PRCLSTDIV tablosunda eski kayıtların güncellenmemesi sağlanmıştır.

WINERP-108348

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Toplu amortisman değerleme hesaplamaları işleminde tükenmiş sabit kıymetlerde değerleme amortismanı evet ise eklenen yeni satırda tutarlar yeniden değerlenip hesaplanıyor.

Amortisman tablosunda net aktif değeri ve dönemsel amortisman değeri sıfır olan satır var ise, sonraki hesaplamalarda yeniden değerleme yapılmaması sağlanmıştır.

WINTLS-8939

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Genel mizan excele alındığında hesap kodunda 1. seviye hesaplarını arasını virgüllü oluşturuyor.

Genel Mizan Excel'e alındığında hesap kodunda 1. seviye hesaplarının arasında nokta getirilmesinin yanı sıra Malzeme Hareket Dökümü raporu Excel'e alındığında başında 0 olan verilerin aynı şekilde aktarılması sağlanmıştır.

WINERP-108536

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Maliyet dağıtım fişi hizmet filtrelerinde olduğu gibi malzemeler filtre seçeneklerine de "Hareket Özel Kodu" filtre seçeneği eklenmelidir.

Maliyet dağıtım fişi ekranında filtrele (malzemeler) seçeneklerine "Hareket Özel Kodu" filtre seçeneği eklenmiştir.

WINERP-108827

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Malzemenin biriminde bölünebilir işareti olmamasına rağmen Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak parametresi evet ise birim bölünüyor.

Malzemenin biriminde bölünebilir işareti olmadığı durumda "Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak" parametresi evet iken birimin bölünmemesi sağlanmıştır.