1-MPS (ana üretim çizelgeleme) nedir?

MPS (ana üretim çizelgeleme) müşteri siparişlerini ve diğer talepleri zamanında karşılamak için, fabrikanın üretimle ilgili verilerini, kapasite kısıtlarını ve maliyet unsurlarını göz önüne alarak bir plan oluşturma işlemidir. Bu planda, hangi malzemeden ne zaman ve ne kadar üretilmesi gerektiği yer alır.

MPS siparişe, talebe konu olan mamul için yapılır. Ana üretim çizelgeleme işleminde yer alacak malzemeler, kendi fabrika parametreleri üzerinden ana üretim çizelgeleme olarak işaretlenmelidir.

2-MRP (malzeme ihtiyaç planlama) nedir?

MRP (malzeme ihtiyaç planlama) çoğu durumda ana üretim çizelgeleme işleminden sonra gelen planlama adımıdır. Kısaca MRP, önceki MPS adımında önerilen üretim emirlerinin karşılanması için gerekli olan malzemelerin detaylı bir planı olarak tanımlanabilir. MRP ile ilgili malzemeler, önerilen üretim emirlerinde kullanılan ürün reçetelerinin girdisi olarak ve -ambarlarda yeterli stok bulunmaması halinde- ihtiyaçların doğrudan karşılanması amacıyla kullanılırlar. MRP işleminde reçete patlatma ile mamul ve girdiler için alt girdi seviyesine kadar ihtiyaç hesaplanması sağlanır. MRP, öncesinde MPS yapılmadan da kullanılır.

Malzeme ihtiyaç planlama işleminde yer alacak malzemeler, kendi fabrika parametreleri üzerinden malzeme ihtiyaç planlama olarak işaretlenmelidir.

3-CTP (siparişe teslim tarihi ataması) nedir?

CTP satış siparişlerinin ne zaman teslim edilebileceği bilgisinin bulunmasını sağlayan bir planlama işlemidir. Mr'ye benzer işlemdir.

4-Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) nasıl yapılır?

Siparişe teslim tarihi ataması işlemi; satış sipariş fişi üzerinden F9 Teslim tarihi ataması ile sipariş fiş bazında ve Planlama/Üretim Planlama menüsü altında yer alan Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) ile toplu yapılır.

5-Planlama işleminde (MPS, MRP, CTP) malzemeler neden gelmiyor?

Planlama işleminde malzemelerin gelmesini sağlamak için yapılacaklar şunlardır:

 • Mamul, yarı mamul malzeme kartında ürün reçete ilişkisi tabında fabrika seçimi, tarih aralığı geçerli ve planlama kutucuğu seçili bir reçete tanımlı olmalıdır.
 • Mamul ve yarı mamul kartında temin şekli üretim, hammaddeler için satınalma olmalıdır.
 • Malzeme kartı fabrika parametrelerinde temin şekli seçilmiş olmalıdır.

6-MPS, MRP, CTP işleminde açılan filtreler penceresinde ambarlar neden öndeğer gelmiyor?

Ticari sistem yönetimi altında yer alan Ambarlar-İşyerleri parametresinde tanımlama yapılır.

7-Üretim planlama önerileri silinebilir mi?

MRP, MPS ve CTP ye bağlı oluşan üretim planlama önerileri, ilgili planlama hareketi silindiğinde otomatik silinir.

8-Planlama sonucunda ihtiyaç olmasına rağmen temin hareketi oluşmuyor?

Planlama sonucunda ihtiyaç olmasına rağmen temin hareketi oluşmuyorsa aşağıda belirtilenler yapılmalıdır:

 • Mamul, yarı mamul malzeme kartında ürün reçete ilişkisi tabında fabrika seçimi, tarih aralığı geçerli ve planlama kutucuğu seçili bir reçete tanımlı olmalıdır.
 • Mamul ve yarı mamul kartında temin şekli üretim olmalıdır.
 • Malzeme kartı fabrika parametrelerinde temin şekli malzeme ihtiyaç planlama seçilmiş olmalıdır.
 • Ticari sistem yönetimi altında yer alan Ambarlar-İşyerleri parametresinde ambarlar tanımlanmalıdır.
 • Planlama (MPS, MRP, CTP) filtreleri kontrol edilmelidir.

9-Oluşturulan üretim planlama önerileri toplu karşılanabilir mi?

Planlama ile oluşan üretim planlama önerileri, Planlama/ İşlemler/ Üretim planlama önerileri gerçekleştirme işlemi ile toplu olarak karşılanır.

10-Satış sipariş fişleri MRP ve MPS'ye yansımıyor?

Satış sipariş fişleri MRP ve MPS'ye yansımıyorsa yapılacak kontroller şunlardır:

 • Satış sipariş fiş onay bilgisi sevkedilebilir olmalıdır.
 • Sipariş fişi ambar bilgisi ile MPS, MRP filtrelerinde gelen ambar bilgisi kontrol edilmelidir.
 • MPS/MRP filtreleri kontrol edilmelidir.