Maliyetlendirme işlemleri kontrolünün yapılabilmesi için 2.73.00.00 sürüm ile Malzeme Yönetimi altında yer alan işlemler menüsüne "Maliyet Kontrol" işlemi eklenmiştir.

Maliyet kontrol işlemi ile maliyetlendirme öncesi yapılması gereken kontrolleri, düzeltme işlemlerini, maliyet işlemlerini ve maliyet sonrası hesaplama sonuç kontrol işlemlerinin tek bir ekran üzerinden yapılması sağlanmaktadır.

Maliyet kontrol ekranında; Maliyetlendirme Öncesi Yapılacak Kontroller, Maliyetlendirme Sonrası Yapılacak Kontroller, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi ve Filtre seçenekleri yer almaktadır.

Maliyetlendirme Öncesi Yapılacak Kontroller ve Maliyetlendirme Sonrası Yapılacak Kontrollerde tüm seçenekler öndeğer seçili gelir. Kullanıcı tarafından hepsini seç/hepsini kaldır seçeneği ile toplu seçim yapılabilir. Ya da kullanıcı tarafından bir ve/veya birden fazla seçim yapılabilir.

Filtre seçimi yapıldıktan sonra Başlat seçeneği ile rapor işlemleri başlatılır. Rapor sonuçları filtre ekranında yapılan seçimlere göre getirilir.

Rapor sonucu olumlu ise yeşil onay  işareti gelir ve sonraki işleme geçilir.

Rapor sonucu olumsuz ise kırmızı çarpı X işareti gelir ve rapor işareti yanında liste seçeneği getirilir. Liste tıklandığında olumsuz sonuç değerleri dönen satırlar listelenir.

Düzelt işlemi yapılacak raporların yanında liste işaretlerinden ayrı olarak Düzelt butonu da gösterilir. Rapor olumsuz sonuç döndüğünde Düzelt butonu aktif hale gelir.

Aktif hale gelen buton tıklandığında seçili tarih aralığı ve her rapora özgü değiştirilmesi gereken alan değerleri ekrandan girilip Düzelt butonu ile listelenen kayıtlarda düzeltme işlemi yapılır.

Listelenen kayıtlar, kolon başlıklarına göre sıralanabilir, filtrelenebilir ve Excel'e aktarılabilir.

Excel dosyası ile listelenen kayıtlar ilgili menülerden incelenmelidir.

Belirli kayıtlar için ilgili menülerden düzeltme yapılması için "Gereken düzeltmeyi ilgili menüden yapmalısınız." mesajı gelir. Bu mesaj alındığında düzeltme işlemi kendi menüsünden yapılmalıdır.Maliyetlendirme Öncesi Yapılacak Kontroller

Maliyetlendirme öncesi yapılacak kontroller şunlardır:

Negatife Düşen Malzemeler

Rapor Üretici'de bulunan "Malzeme Negatif Seviye Listesi" kullanılarak raporlama yapılır.

Sol alt köşede yer alan filtre butonu ile malzeme kod filtresi kullanılarak seçilen malzemeler için kontrol yapılır. Listelenen kayıtlar, kolon başlıklarına göre sıralanabilir, filtrelenebilir ve Excel 'e aktarılabilir.

Hesaplama Dönemi Öncesi Dönem Kapama Kontrolü

İlgili dönem öncesi hesaplama yapılacak malzemeler için işlem genel filtresindeki başlangıç-bitiş tarihi baz alınıp ilgili tarih aralığı öncesinde ayın 1'ine ait kayıt var mı kontrol edilir.

Not: Hesaplama yapılacak tarih aralığı: 01.09.2021 - 30.09.2021 seçili olduğunda 01.09.2021 için dönem kapama tarihi varsa uyarı mesajı alınmayacaktır. Yoksa listelenecektir.

Kontrol sonucunda dönem kapama kaydı olmayan kayıtlar var ise liste görünümü ile listelenir, listenin alt bölümünde Düzelt butonu aktif olur. Düzelt butonu tıklandığında dönem kapatma işlemi açılır. Malzeme kodu filtresi olarak seçili malzemeler öndeğer getirilir, dönem kapatma tarihi olarak günün tarihi getirilir. Filtreler kontrol edilerek dönem kapama işlemi başlatılır.

Not: Dönem kapatma işlemi Malzeme Yönetimi/İşlemler menüsünden de yapılabilir.

Hesaplama Dönemi Sonrası Dönem Kapama Kontrolü

Hesaplama yapılacak tarih aralığı filtresindeki başlangıç-bitiş tarihi baz alınıp ilgili tarih aralığından sonraki döneme ait ayın 1'i için dönem kapama var mı kontrol edilir.

Kontrol sonucunda dönem kapama kaydı olmayan kayıtlar var ise liste görünümü ile listelenir, listenin alt bölümünde Düzelt butonu aktif olur. Düzelt butonu tıklandığında dönem kapatma işlemi açılır. Malzeme kodu filtresi olarak seçili malzemeler öndeğer getirilir, dönem kapatma tarihi olarak da günün tarihi getirilir. Filtreler kontrol edilerek dönem kapama işlemi başlatılır.

Not: Dönem kapatma işlemi Malzeme Yönetimi/İşlemler menüsünden de yapılabilir.Gerçekleşen Üretimden Giriş Ve Sarf Fişi Olmayan Üretim Emirleri Kontrolü

Hesaplama yapılacak işlem genel filtresindeki başlangıç-bitiş tarih aralığı filtresindeki tarih baz alınıp ilgili tarih aralığındaki durum bilgisi başlamadı statüsü dışındaki üretim emirleri kontrol edilir. Bu üretim emirleri içinde gerçekleşen sarf ve üretimden giriş fişi olmayan üretim emirleri varsa kırmızı X
işareti gelir.

Açılan pencerede üretim emri numarası ve tarihi listenir. Listelenen kayıtlar Excel 'e aktarılabilir. Listelenen kayıtlar kendi menüsünden kontrol edilir.

Üretimden Giriş Fişi Olup Sarf Fişi Olmayan Üretim Emirleri Kontrolü

İşlem genel filtresindeki başlangıç-bitiş tarihi baz alınıp ilgili tarih aralığındaki durum bilgisi başlamadı statüsü dışındaki üretim emirleri kontrol edilir.

Bu üretim emirleri içinde güncel üretimden giriş fişi olup güncel sarf fişi olmayan üretim emirleri varsa kırmızı çarpı X işareti gelir.

Açılan pencerede üretim emri numarası ve tarihi listenir. Listelenen kayıtlar Excel 'e aktarılabilir.


Sarf Fişi Olup Üretimden Giriş Fişi Olmayan Üretim Emirleri Kontrolü

İşlem genel filtresindeki başlangıç-bitiş tarih aralığı baz alınıp ilgili tarih aralığındaki durum bilgisi başlamadı statüsü dışındaki üretim emirleri kontrol edilir. Bu üretim emirleri içinde güncel sarf fişi olup güncel üretimden giriş fişi olmayan üretim emirleri varsa kırmızı çarpı X işareti gelir.Açılan pencerede üretim emri numarası ve tarihi listenir. Listelenen kayıtlar Excel 'e aktarılabilir.

Üretim Emri Tarihleri İle Üretimden Fişlerinin Aynı Ay İçinde Olması Kontrolü

İşlem genel filtresindeki başlangıç -bitiş tarih aralığındaki üretim emirleri kontrol edilir. Üretim emirleri tarihi ile güncel üretim fişlerinin aynı ay içinde olması kontrolü yapılır. Farklı ayda olduğunda kırmızı çarpı X işareti gelir.

İşlem sonucunda tarihi farklı olan üretim emirleri var ise listelenir. Listeleme ekranı alt bölümünde Düzelt seçeneği aktif olur ve başlangıç tarihi ile bitiş tarihi gelir.

Düzelt işlemi ile listenen (ilgili ay dışında olan) üretim emirlerinin gerçekleşen başlangıç tarihi ve gerçekleşen bitiş tarihi verilen başlangıç tarihi ve bitiş tarihine göre güncellenir.

İş Emri Başlangıç-Bitiş Tarihleri Kontrolü

Maliyetlendirme kontrol işleminde işlem genel filtresindeki başlangıç-bitiş tarihi aralığında olan üretim emirlerine bağlı iş emirleri tarihinin verilen tarih aralığı dışında olması durumunda kırmızı çarpı X işareti gelir.

Kontrol sonucu ilgili ay dışında tarihi farklı olan iş emirleri varsa listelenir. Listeleme ekranı alt bölümünde Düzelt seçeneği aktif olur ve başlangıç tarihi ile bitiş tarihi gelir.

Düzelt işlemi ile listelenen (ilgili ay dışında olan) iş emirlerinin gerçekleşen başlangıç tarihi ve gerçekleşen bitiş tarihi verilen başlangıç tarihi ve bitiş tarihine göre güncellenir.

Kaynak Kullanımları Başlangıç-Bitiş Tarihleri Kontrolü

Maliyetlendirme kontrol işleminde başlangıç -bitiş tarihi aralığında olan üretim emirlerine ait gerçekleşen kaynak kullanım tarihlerinin verilen tarih aralığı dışında olması durumunda kırmızı çarpı X işareti gelir.

Üretim emri gerçekleşen başlangıç tarihi, üretim emri gerçekleşen bitiş tarihi filtreye uygun olup kaynak kullanım başlangıç tarihi, kaynak kullanım bitiş tarihi filtrede verilen başlangıç tarihi-bitiş tarihi dışında olan kayıtlar listelenir.

Rapor sonucu tarihi farklı olan kaynak kullanımları varsa ilgili listeleme ekranı alt bölümünde Düzelt seçeneği aktif olacaktır. Düzeltme işleminde kaynak kullanımı gerçekleşen başlangıç tarihi ve gerçekleşen bitiş tarihi filtrede verilen başlangıç tarihi-bitiş tarihi olacak şekilde (rapor sonucunda ilgili ay dışında olan kaynak kullanımları bu tarihe göre) güncellenir.


Üretim Emri Reçetelerinde Maliyetlendirme İşareti Kontrolü

Maliyetlendirme kontrol işleminde başlangıç -bitiş tarihi aralığında olan üretim emirlerine ait reçete tanımında ana ürün, yan ürün ve ek ürünler için maliyetlendirme değeri sıfır olan satırların kontrolü yapılır.

Kontrol sonucu maliyetlendirme değeri sıfır ise kırmızı çarpı X olarak listelenir. Açılan pencerede üretim emri reçeteleri listelenir. Düzelt düğmesine basılarak maliyetlendirme değeri öndeğer 1 olarak güncellenir.


Üretim Emri Reçetelerinde Ölçeklenebilir İşareti Kontrolü

Maliyetlendirme kontrol işleminde başlangıç tarihi-bitiş tarihi aralığında olan üretim emirlerine ait reçete tanımında ana ürün, yan ürün ve ek ürünler için ölçeklendirme değeri sıfır olan satırların kontrolü yapılır. Kontrol sonucu ölçeklendirme değeri sıfır ise kırmızı çarpı X olarak listelenir.

Açılan pencerede üretim emri reçeteleri listelenir. Düzelt düğmesine aktif hale gelir, düzelt düğmesine basılarak ölçeklendirme değeri öndeğer 1 olarak güncellenir.Üretim Emri Operasyon Süresini Etkiler İşareti Olmayan Satırların Kontrolü

Maliyetlendirme kontrol işleminde başlangıç -bitiş tarihi aralığında olan üretim emirlerine ait ana ürün satırlarında operasyon süresini etkiler işaretli olmayan satırların kontrolü yapılır.

Kontrol sonucu operasyon süresini etkiler işareti olmayan üretim emirleri ana ürün satırı varsa kırmızı olarak listelenir. Açılan pencerede üretim emirleri listelenir ve Düzelt düğmesi aktif olur. Düzelt düğmesine basılarak operasyon süresini etkiler değeri öndeğer 1 olarak güncellenir.


Üretimden Giriş Fişlerinde Maliyet Katsayısı İşareti Olmayan Satırların Kontrolü

Maliyetlendirme kontrol işleminde başlangıç -bitiş tarihi aralığında olan üretim emirlerine bağlı üretimden giriş fişlerinde maliyet katsayısı olmayan satırlar kontrol edilir.

Kontrol sonucu maliyet katsayısı yoksa kırmızı çarpı X olarak listelenir. Açılan pencerede üretimden giriş fişlerinin bağlı olduğu üretim emirleri listelenir ve Düzelt düğmesi aktif olur.

Düzelt düğmesine basılarak maliyet katsayısı değeri öndeğer 1 olarak güncellenir.
Üretim Emri Malzemeleri Üretimden Girdi Seviyeleri Kontrolü

Maliyetlendirme kontrol işleminde verilen başlangıç tarihi-bitiş tarihi aralığında olan üretim emirleri durum bilgisi tamamlandı ve kapandı statüsündeki üretim emirlerinde malzemelerin girdi seviyeleri kontrol edilir.

Kontrol sonucu girdi seviyeleri güncel değilse kırmızı çarpı X olarak listelenir. Açılan pencerede girdi seviyesi güncel olmayan üretim emirleri listelenir ve Düzelt düğmesi aktif hale gelir. Düzelt düğmesine basılarak malzeme üretim girdi seviyesi güncelleme işlemi yapılır.

Not: Malzeme üretim girdi seviyesi Malzeme Yönetimi/İşlemler menüsünden de yapılır.


Genel Gider Hesaplarının İlgili Aya Ait Mahsup Fişleri Kontrolü

Maliyet yerlerinde tanımlanmış genel gider kartlarının muhasebe hesaplarının, maliyetlendirme kontrol işleminde belirtilen başlangıç tarihi-bitiş tarihi aralığında borç alacak toplamları kontrolü yapılır.

Alacak toplamı, borç toplamından büyük ise kontrol sonucu kırmızı çarpı X olarak listelenir. Açılan pencerede genel gider kartları, tanımlandıkları maliyet yeri ile tutar bilgileri listelenir.

Tutar1: Borç toplamı Tutar2:Alacak toplamıMaliyet Yerlerinin İş İstasyon Bağlantısı Kontrolü

İş istasyonlarında F9 menü maliyet yeri ataması olup olmadığı kontrolü yapılır.

İş istasyonunda maliyet yeri tanımlaması yapılmamışsa kontrol sonucu kırmızı çarpı X ile listelenerek "i" seçildiğinde "Gereken düzeltmeyi ilgili menüden yapmalısınız." mesajı gelir. Düzeltme işlemi kendi menüsünden yapılır.


Gider Hesaplarının Genel Gider Kartları Bağlantısı Kontrolü:

Maliyet muhasebesi/ Ana kayıtlar altında yer alan genel gider kartları için muhasebe hesabı tanımı kontrol edilir.
Gene gider kartında muhasebe hesabı tanımlı değilse kontrol sonucu kırmızı X ile listelenir.

"i" seçildiğinde "Gereken düzeltmeyi ilgili menüden yapmalısınız." mesajı alınır. Düzeltme işlemi kendi menüsünden yapılır.

Dağıtım Şablonu Tarih Bilgisinin Maliyet Ayı Olup Olmadığı Kontrolü

Genel muhasebe /Ana kayıtlar altında yer alan Genel Dağıtım Şablonları kontrol edilir.

Genel dağıtım şablonlarında tanımlı dağıtım şablonu var mı, tarih aralığı maliyetlendirme kontrol işleminde verilen başlangıç tarihi- bitiş tarihi aralığını kapsıyor mu kontrolü yapılır.

Tanımlı değilse kontrol sonucu kırmızı çarpı X olarak listelenir. "i" seçildiğinde "Gereken düzeltmeyi ilgili menüden yapmalısınız." mesajı alınır. Düzeltme işlemi kendi menüsünden yapılır.

Hesaplanacak Dönem İçin Maliyet Periyodunun Eklenmesi Kontrolü

Maliyetlendirme kontrol işleminde verilen başlangıç tarihi-bitiş tarih aralığı için tanımlı Maliyet periyodu (dönemi) var mı kontrolü yapılır.

Tanımlı değilse kontrol sonucu kırmızı çarpı X ile listelenerek "Gereken düzeltmeyi ilgili menüden yapmalısınız." mesajı alınır.

İlgili dönem için maliyet periyodu kendi menüsünden eklendikten sonra yeniden maliyetlendirme kontrol sihirbazı çalıştırıldığında kontrol sonucu yeşil olarak listelenir.

Maliyetlendirme Sonrası Yapılacak Kontroller

Maliyetlendirme sonrası yapılacak kontroller şunlardır:

Sarf+Genel Gider+İş İstasyonu+Çalışan Maliyetinin Üretimden Giriş Fişlerine Eşitliği Kontrolü

Hesaplama yapılacak başlangıç tarihi-bitiş tarih aralığı filtresindeki tarih baz alınıp ilgili tarih aralığındaki üretim emirleri maliyeti ile bağlı güncel üretimden giriş fişleri maliyeti kontrol edilir.

Kontrol sonucu fark varsa kırmızı çarpı X ile listelenerek "Gereken düzeltmeyi ilgili menüden yapmalısınız." mesajı alınır.

Listelenen üretim emirleri için gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama /toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama ile üretim emri maliyeti hesaplanır.Üretim Emri Malzeme Maliyetinin Sarf Fişleri Maliyeti Toplamına Eşitliği Kontrolü

Hesaplama yapılacak başlangıç tarihi-bitiş tarih aralığı filtresindeki tarih baz alınıp ilgili tarih aralığındaki tamamlandı ve kapandı durumundaki üretim emirleri malzeme maliyeti ile bağlı güncel sarf fişleri maliyeti kontrol edilir.
Kontrol sonucu fark varsa kırmızı çarpı X ile listelenerek "i" seçildiğinde "Gereken düzeltmeyi ilgili menüden yapmalısınız." mesajı alınır.

Listelenen üretim emirleri için gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama /toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama ile üretim emri malzeme maliyeti hesaplanır.Üretim Emri Maliyetinin Üretimden Giriş Fişleri Maliyeti Toplamına Eşitliği Kontrolü

Hesaplama yapılacak başlangıç tarihi-bitiş tarihi aralığı filtresindeki tarih baz alınıp ilgili tarih aralığındaki tamamlandı ve kapandı durumundaki üretim emirlerine bağlı güncel üretimden giriş fişlerinin maliyet toplamı ile üretim emri maliyetinin eşitliği kontrol edilir.

Kontrol sonucu fark varsa kırmızı çarpı X ile listelenerek "i" seçildiğinde "Gereken düzeltmeyi ilgili menüden yapmalısınız." mesajı alınır.

Listelenen üretim emirleri için gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama /toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama ile üretim emri maliyeti hesaplanır.