Özellikle siparişe göre üretim yapan sektörlerde (tekstil, mobilya, bilgisayar vb) bir malzemenin çeşitli özellik ve değerlerinin kombinasyonları söz konusu olup bu kombinasyonlar sadece siparişi veren müşteriye özel ve çoğunlukla tek sefere mahsus bir üretim olabilmektedir.
Siparişi verilen ve alınan malzemeler için varyasyonlar sistemde ayrı malzeme kartı açılmaksızın malzemeye bağlı varyantlar halinde tanımlanır.

Bu sayede malzeme takibi kolaylaşır ve bağlı tüm süreçleri (teklif, üretim vb) koşul tanımlarıyla otomatikleşir. Malzeme varyasyonlarının tanımlanması, kontrol ve yönetimi Konfigürasyon Yönetimi olarak adlandırılır. Konfigürasyon Yönetimi ile sisteme girilecek malzeme, reçete gibi kayıtların sayısında azalma olur. Malzeme girişlerinde malzeme özellikleri kullanılarak kolay kullanım sağlanır. 

Varyantlı malzeme kullanılan reçetelere ait bilgiler şunlardır:

  • Reçete tanımında, varyantlı malzemeler ana ürün ve girdi olarak seçilebilir.
  • Ana ürün varyantlı olduğunda, girdi malzemeler varyantlı ve/veya varyantsız olabilir.
  • Varyantlı ana ürüne ait malzeme özellikleri /özellik seti ile varyantlı girdi malzeme özellikleri/özellik seti aynı ya da farklı olabilir.
  • Ana ürün ve girdi malzeme varyantlı ve varyant özellikleri/özellik seti aynı ise reçete tanımında varyant formülü alanı kullanılır. Varyant formülü alanında ana ürün özellikleri ile girdi özellikleri eşleştirilir. Bu kullanımda, girdi özellik değeri ana ürünün özellik değeri olsun anlamına gelir
  • Girdi malzeme varyantsız ya da varyant özelliği ana üründen farklı olduğu durumda varyant koşulu ve varyant formülü kullanılır.


Varyantlı Reçete Tanımı

Malzeme özellikleri tanımlanır.

Kodu Malzeme Özellikleri Özellik Değerleri
01.........Renk ..............................Kırmızı,Mavi,Siyah
02.........Çip Durumu................Var,Yok

Malzeme kartları eklenir.

Malzeme Türü   Malzeme Kodu                  Varyant Durumu       Malzeme Özellikleri
Mamul..................LAZER TONER.........................Varyantlı................................Renk
Hammadde........TONER TOZU ..........................Varyantlı................................Renk
Hammadde........TONER ETİKET..........................Varyantlı................................Renk
Hammadde........LAZER TONER AMB.KR........Varyantsız...............................---
Hammadde........LAZER TONER AMB.MV.......Varyantsız...............................---
Hammadde........LAZER TONER AMB.SY.........Varyantsız...............................---
Hammadde........BOŞ TONER...............................Varyantlı........................Çip Durumu

Varyantlı malzemeler için varyantlar eklenir. Varyantlar 2 şekilde tanımlanır:

  • Malzeme kartına tanımlanan varyant şablonu (F9 menüden) kullanılarak otomatik varyant ataması (F9 varyantlar menüsü) ile yapılır.
  • Malzeme kartına şablon tanımlanmadan F9 Varyantlar penceresinde özellik değerine göre tek tek tanımlanır.

Varyant tanımları yapıldıktan sonra ürün reçete tanımlaması yapılır.

Yukarıdaki örnekte ana ürün LAZER TONER ile girdiler TONER TOZU, TONER ETİKET 'i varyantlı ve aynı malzeme özelliğine sahip olduğundan ürün reçete tanımında varyant formülü alanı kullanılır.

Varyant formülü alanında, ana ürün özelliği ile girdi malzeme özelliği eşleştirilir.

Miktar formülü alanında, varyantlı ürünler için standart alanlarda yer alan P61 ile P79 aralığındaki formüller kullanılır.

TONER ETİKET'i varyantlı olup ana ürün ile aynı renk özellik değerine sahip olduğundan reçete satırında varyant formülü alanında ana ürün özellikleri ile girdi özellikleri eşleştirilir.Aşağıda yer alan girdi malzemeler varyantsız olduğundan reçete tanımında Varyant Koşulu alanı kullanılır.

LAZER TONER AMB.-KR
LAZER TONER AMB.-MV
LAZER TONER AMB.-SY

Bu malzemelerin, reçete satırında ana ürünün hangi varyantının üretiminde girdi olarak kullanılacağı, Varyant Koşulu alanında seçilen özellik değeri ile belirlenir.

Böylece, LAZER TONER AMB. KR malzemesi, LAZER TONER ana ürününün kırmızı varyantının üretiminde girdi olarak kullanılır.BOŞ TONER malzeme kartı, varyantlı ve malzeme özelliği ana üründen farklı olduğunda Varyant Formülü ve Varyant Koşulu kullanılır.

Girdi malzeme özellik değeri Varyant Formülü alanında, ana ürün malzeme özellik değeri Varyant Koşulu alanında tanımlanarak eşleştirilir.Ürün reçetesi kaydedilir.Varyantlı Üretim Emri Oluşturma

Varyantlı malzemeli üretim emri aşağıdaki şekilde oluşturulur:

  • Üretim Emirleri penceresinde üretim emri eklenir. Üretim emri içerisinde mamul kodu alanında üretilecek varyantlı mamul/ym seçilir.
  • Seçilen ana ürünün varyantlı olması durumunda, Miktarlar Planlanan alanı kapalı gelir.

F9 menüde yer alan Varyant Listesi seçeneğinden ana ürüne ait üretilmesi istenen varyant ve miktar girişi yapılır.

Varyant Listesi penceresinde girilen varyant miktarlarının toplamı, Miktarlar Planlanan alanına gelir.

Üretim Emri Satırları sekmesinde, reçetede tanımlanan varyant formülü, varyant koşulu bilgisi dikkate alınarak girdi malzemeler listelenir.

Başlamadı durumunda oluşan üretim emri durum bilgisi Devam Ediyor durumuna alınarak gerçekleşen miktar girişi yapılır.

Not: Üretim emri durum bilgisi Devam Ediyor ve Tamamlandı statüsünde olduğunda gerçekleşen miktar girişi yapılır.

Gerçekleşen miktar girişi üretim emri üzerinde F9 menüde; Gerçekleşen miktar girişi, Hızlı gerçekleşen miktar girişi ve Tamamlanma oranı ile gerçekleşen miktar girişi seçenekleri ile yapılır.

Gerçekleşen miktar girişi penceresi üretim emri satırlarında olduğu gibi varyantlar şeklinde listelenir. Oluşan fişlerde de varyant detayları otomatik olarak oluşturulur.

Hızlı gerçekleşen miktar girişi ile gerçekleşen miktar girişi yapıldığında varyant kodu öndeğer gelir.Tamamlanma oranı ile gerçekleşen miktar girişi yapıldığında tamamlanma oranı yazılarak fişler oluşturulur.

Gerçekleşen miktar girişi yapıldıktan sonra güncel malzeme fişleri (sarf, fire, üretimden giriş fişi) oluşur. Oluşan malzeme fişlerinde ana ürün ve girdi malzemelerin varyant kodu, açıklaması bilgileri listelenir.