You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Mali Müşavir Programı, Mali Müşavirler için hazırlanmış bir otomasyon sistemidir. Mükelleflerin vergi ödemelerinden doğan borcuna karşılık ödeme yapılan kurum tarafından verilen fişlerin ve makbuzların tutulduğu ve raporlanabildiği programdır.

Ayrıca müşavirlerin mükellefleri için yaptığı harcamalar, müşavirlerin faturaları veya aldığı ücret karşısında verdiği Serbest Meslek Makbuzları kaydedilir ve raporlanır.

Windows İçin Mali Müşavir Programı menü seçenekleri şunlardır :

Mükellef İşlemleri : Bu menü seçeneği ile mükellef tanımları ve mükelleflere ait işlemler kaydedilir.

Müşavir İşlemleri : Müşavirin kendisine ait işlemlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.

Raporlar : Raporların alındığı menü seçeneğidir.

Ajanda : Takvim ve hatırlatıcı seçenekleri ile kullanıcıya önemli bir kullanım ve izleme kolaylığı sağlayan menü seçeneğidir.

Doküman Yönetimi: Mali Müşavir'de mükelleflere ait işlemlerde kullanılacak dokümanlara ait işlemlerin yapıldığı menü seçeneğidir.

Muhasebeleştirme: GO 3 ile bağlantılı çalışma durumunda muhasebeleştirme işlemlerinin yapıldığı ve raporlandığı menü seçeneğidir.

İsletme Defteri: İşletme defteri ile işlemleri izlenecek ve kaydedilecek mükellefler, mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, mükelleflere ait fiş ve faturalar kaydedilir ve izlenir. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve muhasebe hesapları aynı anda belirlenir.