Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt No Ürün Tanım Açıklama

WINERP-96648

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

İki firma arasında xml ile fiş aktarıldığında aynı referansa sahip fiş satırlarının güncellenmemesinin sağlanması

İki firma arasında xml aktarımı yapıldığında satır referans değerinin aktarım yapılan firmada olması durumunda , kayıtlı fişlerin güncellenmemesi sağlanmıştır.