1-Tanımlı alanlar databasede hangi tabloda tutuluyor?

Tanımlı alanlar databasede L_DEFNFLDSD tablosunda tutulur.

Malzeme Kartı, Cari Hesap Kartı, Muhasebe Hesap Kartındaki tanımlı alanlar; LG_XXX_DEFNFLDSCARDV tablosunda tutulmaktadır. 

Fatura, İrsaliye, Sipariş, Malzeme Fişleri, Muhasebe Fişleri satırlarındaki tanımlı alanlar LG_XXX_XX_DEFNFLDSTRANV tablosunda tutulmaktadır. 

2-Programda tanımlı alan nasıl yapılabilir?

Alan tanımlamak için sistem işletmeni program bölümünde kuruluş bilgileri altında yer alan tanımlı alanlar seçeneği kullanılır. Bu tanımlara ilgili kart ve fişlerde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan tanımlı alanlar seçeneği ile ulaşılır ve gerekli bilgiler kaydedilir.

3-Programda zorunlu alan tanımlaması nasıl yapılabilir?

Kart ve fiş girişlerinde mutlaka bilgi girilmesi istenen alanları belirlemek ve bu alanlara bilgi girilmeden kart ya da fişlerin kaydedilmesini önlemek için zorunlu alanlar kullanılır. Bunun için sistem işletmeni kuruluş bilgileri altında yer alan zorunlu alanlar seçeneği kullanılır. Zorunlu alan penceresinde programda tanımlı standart alanlar ile kullanıcı tarafından tanımlanmış alanlar yer alır. Bilgi girilmesi zorunlu olacak alanlar işaretlenir.

Zorunlu alanlar için, bilgi girişlerinde (tutarsal olmayan alanlar için) karakter sayısı kontrolü ve karakter değer türü kontrolü yapmak mümkündür. Bu kontroller için zorunlu alanlar penceresindeki En AzEn Çok ve Değer Türü alanları kullanılır. Zorunlu alanlara değer girişinde karakter sayısının "En Az" ve "En Çok" alanlarında belirtilen sınırı aşması veya belirtilen sınırın altında kalması durumunda program kullanıcıyı "……… alanı bilgisi gerekli uzunlukta değildir. (En Az: X – En Çok: X)" mesajı ile uyarır. Bu uyarı mesajındaki sayı aralığı zorunlu alanlar penceresinde daha önceden belirtilen karakter sayısı
limitidir.

4-Zorunlu alanlar databasede hangi tabloda tutuluyor?

Zorunlu alan bilgisi databasede L_MANDFLDS tablosunda tutulmaktadır. MANDATORY kolonu 1 ise zorunlu alan olduğunu ifade etmektedir.