You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Current »

İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.

j-HR Tanıtım 

Alt Hedef ve Yetkinlik Sonucunun Üst Hedef Yetkinliklere Aktarılması

Performans Değerlendiricileri Güncelleme

Sosyal Güvenlik Statü Değişikliğinde Çıkış Bilgileri

Hedefler ve Yetkinlik Değerlendirmelerinin Skala Sonucu Üzerinden Değerlendirilebilmesi

Görev Sorumluluk Değerlendirilmesinde Max. ve Min. Kriter Belirleme

Değerlendirme Türü Filtresi

Kurumsal Portal Dokümanlar Bileşeni

Eğitim Tanımında Organizasyonel Önkoşullar

Uçuş Personeli Bordro Hesaplama

Performans Değerlendiricisi Alanına Öndeğer Yöneticinin Getirilmesi

Onay Tanımları Kriterlerde Çoklu Seçim Yapılması

Tahakkuk Raporuna Eklenen Yeni Alanlar

İzin Tipi Bazında Doküman Ekleme

Fazla Mesai Onay Tanımı

İşe Girişte otomatik BES Kaydı Yapılabilmesi

Tahakkuk Raporuna Eklenen Yeni Alanlar

Performans Ara Değerlendirme

Deneme Süresi Bildirimi

İşe Giriş Bildirgesi Görüntüleme

Harcırah Kaydı Masraf Girişi

Toplu İzin Grubu Güncelleme

2.68 Sürümüyle Sistem Ayarlarına Eklenen Parametreler

Ücret Grubu Kontrolü Parametresinin Eklenmesi

İşe Alım Portalı'nda Onay Metinleri Tanımlaması

Terfi Kriterleri ile Toplu Terfi Uygulama

Harcırah Kayıtları Onay Tanımları