Yenilikler

Logo Bordro Plus 4.68 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sıra NoTanımAçıklama
1

Bordro Parametrelerinde "Asgari Geçim İndirimi Bordronun İçinde Olmayacak" Seçili Olduğunda Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde Gelir Vergisi Kesintisinin Düzgün Hesaplanması

Asgari geçim indirimi bordronun içinde "Olmayacak" parametresi seçili olduğunda, muhtasar beyannamede gelir vergisi tutarına AGİ ilave edilmemiş gelir vergisinin basılması sağlanmıştır.
2

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bordro Programında Excele Alındığında Formatın Otomatik Text (Tab delimited)(*.txt) Olması Talebi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Excel'e alındığında Excel dosyasının yanında aynı isimde .text dosyası da oluşması sağlanmıştır.
3

Kısmi Çalışmadan Normal Çalışmaya Geçen Kişi İçin Değişiklik Kaydı ile Otomatik Giriş Çıkış Kaydının Oluşturulması Talebi

Personel Kartı içerisinde Çalışma Bilgileri sekmesinde "Kısmi Zamanlı - Var/Yok" alanı eklenmiştir. Bu alanda seçilen değerin "Kanuni Değişiklik" kaydında tutulması sağlanmıştır.
4

Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Beyanname Türü Muhtasar Prim Hizmet Seçilerek Alındığında Oluşan Excelde "Gelir Vergisi Engellilik Oranı" Bilgisinin Yakını Engelli Olan Personel İçin Boş Gelmesinin Engellenmesi

Beyanname türü muhtasar prim ve hizmet seçilerek Aylık Prim Hizmet Bildirgesi alındığında oluşan Excel'de, yakını engelli olan personel için "Gelir Vergisi Engellilik Oranı" bilgisine değer gelmesi sağlanmıştır.
5

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Eksik Gün Sayısı 0 Olduğunda Verilen "Sigortalı Çalışan Bilgileri Tablosunun 1 Nolu Satırında Eksik Gün Sayısı Girildiyse Eksik Gün Nedeni Seçilmelidir" Uyarısının Engellenmesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannmesinde Eksik Gün Sayısı 0 ise uyarı verilmeden BDP'ye aktarılması sağlanmıştır.
6

Muhtasar Beyanname Geçici 80. Madde GV Stopajına Ait Bildirim Kapsamındaki Terkin Edilecek Tutar Raporunun Oluşturulması

Bordro modülü içerisinde "Muhtasar Bildirimleri" bölümünün altına "GM 80 GV Stopajına Ait Bildirimler" raporu eklenerek G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirimlerin raporlanabilmesi sağlanmıştır.
7

Muhtasar Beyanname Geçici 80. Madde GV Stopajına Ait Bildirim Kapsamındaki İşyerleri Bildirim Raporunun Oluşturulması

Bordro modülü içerisinde "Muhtasar Bildirimleri" bölümünün altına "GM 80 GV Stopajına Ait Bildirimler" raporu eklenerek G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirimlerde İşyeri Bilgilerinin raporlanabilmesi sağlanmıştır.
8

Muhtasar Beyanname Geçici 80. Madde GV Stopajına Ait Bildirim Kapsamındaki İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin Raporun Oluşturulması

Bordro modülü içerisinde "Muhtasar Bildirimleri" bölümünün altına "GM 80 GV Stopajına Ait Bildirimler" raporu eklenmiştir. G.V.K Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim kapsamındaki istihdam edilen ücretlilere ilişkin raporun oluşturulması sağlanmıştır.
9

Puantaj Öndeğeri Filtrelerine Sicil Kartı Özel Kod Filtresi Eklenmesi

Puantaj Öndeğeri ekranına "Özel Kod" alanı eklenmiştir.


İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1

Personel Tam Ay Argeli Çalıştığında ve Fazla Mesaisi Olduğunda Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Excel Dosyasında Gelir Vergisi Matrahı ve AGİ Tutarlarının Çoklanmasının Engellenmesi

Tam ay arge kapsamında çalışan personel argesiz ek ödeme ya da fazla mesai ücreti aldığında "Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi" alınırken mükerrer tutar listelenmesi engellenmiştir.
2

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesi Muhtasar Başlıkları Filtresi Evet Olarak Alındığında Oluşan Excel Dosyası BDP'ye Aktarıldığında Ondalık Ayracının Düzgün Oluşturulmasının Sağlanması

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi, Excel dosyasına oluşturulup BDP programına aktarılırken ondalık satır ayracının düzgün oluşması sağlanmıştır.
3

İşyeri Değişikliği Yapılan Sicilin Yeni İşyerine Giriş Tarihi Ayın İlk Günü Olursa Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde İşyerine Giriş Tarihinin Basılmasının Sağlanması

Ay başında işyeri değişikliği olduğunda, APHB'de işe giriş tarihinin basılması sağlanmıştır.
4

Sigortalı İşten Çıkış Bildirge Kontrol Ekranında Yenile Butonuna Basıp Ekranda Sağ Tuşa Tıklandığında "Access Violation" Uyarısı Alınmasının Engellenmesi

Sigortalı işten çıkış bildirge kontrol ekranında, "Yenile" butonuna basıp ekranda sağ tuşa tıklandığında uyarı gelmemesi sağlanmıştır.
5

Aylık Prim Hizmet Belgesinde Oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi BDP Programına Yüklenip Kaydedilmek İstendiğinde Boş Satırlar İçin Verilen Uyarının Engellenmesi

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi ile alınan Excel dosyası "Farklı Kaydet" ile .text formatında kaydedildiğinde fazla satır oluşmaması sağlanmıştır.
6

Bir Sicile Ait Yıl İçerisinde Ek Kesinti Olduğu Durumda Kümülatif Net Ödenecekler Ortalaması Asgari Ücretin Altına Düşmemesine Rağmen İlave AGİ Hesaplanmasının Engellenmesi

Yıllık kümülatif net toplamına kesintiler eklenip ortalaması mevcut netle karşılaştırılarak ilave AGİ hesaplaması yapılmıştır.
7

Bordro Raporlar Puantaj Bilgileri Listesi Filtrelerinde Kanuni Değişiklikler İçindeki Bordro Kodu Başlığının İsmi Çalışma Kanunu Olması Talebi

Bordro> Raporlar> Puantaj Bilgileri Listesi filtrelerinde Kanuni Değişiklikler> Bordro Kodu başlığının ismi "Çalışma Kanunu" olarak değiştirilmiştir.